Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Göğü ellerle bina ettik. Kuşkusuz genişletici olan elbette Biziz.

وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
Ves semae beneynaha bi eydin ve inna le musiun.
#kelimeanlamkök
1ve ssemaeve göğüسمو
2beneynahainşa ettikبني
3bieydinsağlamايد
4ve innave elbette biz
5lemusiunegenişleticiyizوسع

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Göğü kendi kudretimizle biz bina ettik ve biz elbette genişleticiyiz.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Göğü güçlü bir şekilde biz bina ettik (yükselttik) ve biz (onu) elbette genişleticiyiz.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Göğü gücümüzle biz kurduk ve onu biz genişletmekteyiz.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Göğü ellerle
*
bina ettik. Kuşkusuz genişletici olan elbette Biziz.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Göğü ellerimizle bina gibi yaptık. Biz bunu yapacak güçteyiz.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ve gök; onu, büyük gücümüzle kurduk. Kuşkusuz, Biz, Genişleticiyiz.
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Bütün bir göğü kendi güç ve kudretimizle Biz inşa ettik ve onu sürekli genişleten de Biziz.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Göğe gelince, onu biz ellerimizle kurduk. Hiç kuşkusuz, biz, genişleticileriz.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve şüphesiz Biz, (onu) genişleticiyiz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bir de göğe bakın! Biz onu kuvvetle bina ettik ve şüphe yok ki Biz onu genişletmeye de malikiz.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Evreni (yaratıcı) güc(ümüz) ile inşa eden Biziz; ve şüphesiz Biziz onu istikrarlı bir şekilde genişleten.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim (her şeye) gücümüz yeter.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bir de Semaya bakın biz onu kuvvetle bina ettik ve şübhe yok ki biz çok vüs'a malikiz

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Göğü sağlam yaptık, biz genişleticiyiz (kudretimiz geniştir, göğü öyle genişleten biziz).

Gültekin Onan
Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve şüphesiz biz, (onu) genişleticiyiz.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Biz göğü kuvvetle bina etdik. Çünkü biz muhakkak ve mutlak bir (vüs'at ve) kudrete malikizdir.

İbni Kesir
Göğü gücümüzle Biz kurduk. Ve muhakkak ki Biz, genişleticiyiz.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Göğü ellerimizle bina ettik. Çünkü biz, çok güçlüyüz.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Göğü Biz çok sağlam bir şekilde bina ettik, onu genişleten Biziz. Çünkü Biz geniş kudret ve hakimiyet sahibiyiz.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Semaya (Evren'e ve de beyin kapasitesine) gelince, onu elimizle bina ettik ve muhakkak ki biz genişleticileriz (boyutsal oluşumlarla - varlıklarla - idrakını genişletmek suretiyle, beyindeki kullanılır alanın genişlemesiyle)!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Göğü gücümüzle biz kurduk ve onu biz genişletmekteyiz.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Göğü ellerle
*
bina ettik. Kuşkusuz genişletici olan elbette Biz'iz.

Rashad Khalifa The Final Testament
We constructed the sky with our hands, and we will continue to expand it.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And the heaven We constructed with resources, and We are expanding it.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
We constructed the universe with might, and We are expanding it.