Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Göğü ellerle bina ettik. Kuşkusuz genişletici olan elbette Biziz.

وَالسَّمَٓاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ
Ves semae beneynaha bi eydin ve inna le musiun.
#kelimeanlamkök
1ve ssemaeve göğüسمو
2beneynahainşa ettikبني
3bieydinsağlamايد
4ve innave elbette biz
5lemusiunegenişleticiyizوسع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Göğü kendi kudretimizle biz bina ettik ve biz elbette genişleticiyiz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Göğü güçlü bir şekilde biz bina ettik (yükselttik) ve biz (onu) elbette genişleticiyiz.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Göğü gücümüzle biz kurduk ve onu biz genişletmekteyiz.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Göğü ellerle* bina ettik. Kuşkusuz genişletici olan elbette Biziz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Göğü ellerimizle bina gibi yaptık. Biz bunu yapacak güçteyiz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve gök; onu, büyük gücümüzle kurduk. Kuşkusuz, Biz, Genişleticiyiz.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bütün bir göğü kendi güç ve kudretimizle Biz inşa ettik ve onu sürekli genişleten de Biziz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Göğe gelince, onu biz ellerimizle kurduk. Hiç kuşkusuz, biz, genişleticileriz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve şüphesiz Biz, (onu) genişleticiyiz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de göğe bakın! Biz onu kuvvetle bina ettik ve şüphe yok ki Biz onu genişletmeye de malikiz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Evreni (yaratıcı) güc(ümüz) ile inşa eden Biziz; ve şüphesiz Biziz onu istikrarlı bir şekilde genişleten.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim (her şeye) gücümüz yeter.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de Semaya bakın biz onu kuvvetle bina ettik ve şübhe yok ki biz çok vüs'a malikiz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Göğü sağlam yaptık, biz genişleticiyiz (kudretimiz geniştir, göğü öyle genişleten biziz).

 • Gültekin Onan

  Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve şüphesiz biz, (onu) genişleticiyiz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz göğü kuvvetle bina etdik. Çünkü biz muhakkak ve mutlak bir (vüs'at ve) kudrete malikizdir.

 • İbni Kesir

  Göğü gücümüzle Biz kurduk. Ve muhakkak ki Biz, genişleticiyiz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Göğü ellerimizle bina ettik. Çünkü biz, çok güçlüyüz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Göğü Biz çok sağlam bir şekilde bina ettik, onu genişleten Biziz. Çünkü Biz geniş kudret ve hakimiyet sahibiyiz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Semaya (Evren'e ve de beyin kapasitesine) gelince, onu elimizle bina ettik ve muhakkak ki biz genişleticileriz (boyutsal oluşumlarla - varlıklarla - idrakını genişletmek suretiyle, beyindeki kullanılır alanın genişlemesiyle)!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Göğü gücümüzle biz kurduk ve onu biz genişletmekteyiz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Göğü ellerle* bina ettik. Kuşkusuz genişletici olan elbette Biz'iz.

 • Progressive Muslims

  And We constructed the universe using matter, and We will expand it.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  (And the heaven — We built it with might; and We are wealthy!

 • Aisha Bewley

  As for heaven – We built it with great power and gave it its vast expanse.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We constructed the sky with our hands, and we will continue to expand it.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And the heaven We constructed with resources, and We are expanding it.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We constructed the universe with might, and We are expanding it.