Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O Allah ki: Halik'dır, Bari'dir , Musavvir'dir. En iyi nitelikler O'na aittir. Göklerde ve yeryüzünde olanlar, O'nu tesbih ederler. O, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Yasa Koyan'dır.

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَٓاءُ الْحُسْنٰىۜ يُسَبِّـحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۚ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
Huvallahul halikul bariul musavviru lehul esmaul husna, yusebbihu lehu ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim.
#kelimeanlamkök
1huveO
2llahuAllah
3l-halikuHâlik'dir (yaratan)خلق
4l-bariuBâri'dir (var eden)برا
5l-musavviruMusavvir'dir (biçim veren)صور
6lehuO'nundur
7l-esma'uisimlerسمو
8l-husnaen güzelحسن
9yusebbihutesbih ederlerسبح
10lehuO'nu
11mabulunanlar
12fi
13s-semavatigöklerdeسمو
14vel'erdive yerdeارض
15ve huveve O
16l-azizuAzîz'dir (mutlak galip)عزز
17l-hakimuHakîm'dir (hükümdar herşeyi hikmetle yapan)حكم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O Allah, yaratan, yoktan var eden ve yarattıklarına şekil verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde her şey O'nu övgüyle anar. O'nun her şeye gücü yeter; hikmet sahibidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren, en güzel isimler sadece kendisine ait olan Allah'tır.* Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder (yüceltir). O, güçlüdür, doğru hüküm verendir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O, Yaratan, Vareden ve Biçim veren ALLAH'tır. Tüm güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nu yüceltir. O Üstündür, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O Allah ki: Halik'dır*, Bari'dir*, Musavvir'dir.* En iyi nitelikler O'na aittir. Göklerde ve yeryüzünde olanlar, O'nu tesbih ederler. O, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Yasa Koyan'dır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  O, Allah'tır; yaratandır. Yarattığını farklı farklı yaratan ve şekil verendir. En güzel isimler (sıfatlar) O'nundur. Göklerde ve yerde her şey, O'na boyun eğer. O üstündür, doğru kararlar verir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "O Allah ki, Yaratan; Var Eden; Biçim Verendir. En güzel isimler, O'na özgüdür. Göklerde ve yeryüzünde olan her şey O'nu yüceltir. Çünkü O, Üstündür; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O Allah'tır; mutlak yaratıcıdır, var ettiğinin ilk örneklerini yaratandır, yarattığı ilk örneklere suret giydirendir. En güzel nitelikler ve tüm mükemmellikler Allah'a mahsustur: Göklerde ve yerde olan her şey O'nun adına hareket eder: zira O'dur her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet eden.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'tır O! Haalik, Bari', Musavvir'dir O! En güzel isimler/Esmaül Hüsna O'nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nu tespih eder. Aziz'dir O, Hakim'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar, O'nu tesbih ederler. O, öyle üstündür, öyle hikmet sahibidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O, Allah'tır, Yaratıcı, bütün özlere ve görüntülere şekil veren Yapıcı!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O öyle Allah ki halık, bari, müsavvir o, en güzel isimler (Esma-i hüsna) onun, bütün Göklerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, o öyle aziz, öyle hakimdir.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O, yaratan, var eden, (varlığa getirdiklerine) biçim veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'nun ululuğunu anarlar. O, aziz (mutlak galip), hakim (hükümdar, herşeyi hikmetle yapan)dır.

 • Gültekin Onan

  O Tanrı ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Azizdir, Hakimdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O, öyle Allahdır ki vücude getireceği her şey'i hikmeti muktezaasınca takdir edendir. Onları var edendir. Varlıklara suuret verendir. En güzel isimler Onun. Göklerde ve yerde ne varsa (hepsi) Onu tesbih (ve tenzih) eder. O, gaalib-i mutlakdır. Yegane hukum ve hikmet saahibidir.

 • İbni Kesir

  O, öyle Allah'tır ki; Halik, Bari, Musavvir'dir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih ederler. Ve O; Aziz'dir, Hakim' dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  O Allah, yaratan, yoktan vareden, şekil verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nu tesbih eder. O, güçlüdür, Hakim'dir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah o gerçek İlahtır ki halık'tır, bari'dir, musavvir'dir. Hasılı, en güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ve tenzih eder. O, azizdir, hakimdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O Allah, Halık (mutlak yaratan - Esma özelliklerini fiile dönüştüren), Bari (her yarattığını, zaman ve özellik olarak tüme uyumlu tafsile getiren), Musavvir (sonsuz mana suretlerini açığa çıkaran); Esma ül Hüsna O'na aittir! Semalarda ne var ve arzda ne varsa Allah'ı tespih (ortaya koydukları işlevle Esma özelliklerini açığa çıkararak kulluk etmeleri) içindir; "HU" Aziyz'dir, Hakiym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O, Yaratan, Vareden ve Biçim veren ALLAH'tır. Tüm güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nu yüceltir. O Üstündür, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O Allah ki: Halik'dır*, Bari'dir*, Musavvir'dir.* En iyi nitelikler O'na aittir. Göklerde ve yeryüzünde olanlar, O'nu tesbih ederler. O, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Yasa Koyan'dır.

 • Progressive Muslims

  He is God; the Creator, the Initiator, the Designer. To Him belong the most beautiful names. Glorifying Him is everything in the heavens and the Earth. He is the Noble, the Wise.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He is God, the Creator, the Maker, the Giver of Form; to Him belong the best names. To Him gives glory what is in the heavens and the earth; and He is the Exalted in Might, the Wise.

 • Aisha Bewley

  He is Allah – the Creator, the Maker, the Giver of Form. To Him belong the Most Beautiful Names. Everything in the heavens and earth glorifies Him. He is the Almighty, the All-Wise.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He is the One GOD; the Creator, the Initiator, the Designer. To Him belong the most beautiful names. Glorifying Him is everything in the heavens and the earth. He is the Almighty, Most Wise.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He is God; the Creator, the Initiator, the Designer. To Him belong the most beautiful names. Glorifying Him is everything in the heavens and the earth. He is the Noble, the Wise.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He is God; the Creator, the Initiator, the Designer. To Him belong the most beautiful names. Glorifying Him is everything in the heavens and the earth. He is the Noble, the Wise.