Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bu mallarda; Allah'ın lütfu ve rızasını kazanmak arzusuyla, Allah'a ve Resul'üne yardım ettikleri için yurtlarından çıkarılan ve malları ellerinden alınan, hicret etmiş olan yoksulların da hakkı vardır. Çünkü onlar özü sözü bir olanlardır.

لِلْفُقَـرَٓاءِ الْمُهَاجِر۪ينَ الَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُۜ اُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَۚ
Lil fukarail muhacirinellezine uhricu min diyarihim ve emvalihim yebtegune fadlen minallahi ve rıdvanen ve yensurunallahe ve resuleh, ulaike humus sadikun.
#kelimeanlamkök
1lilfukara'ifakirler içindirفقر
2l-muhacirinehicret edenهجر
3ellezine
4uhricuçıkarılanخرج
5min-ndan
6diyarihimyurtları-دور
7ve emvalihimve mallarındanمول
8yebteguneararlarبغي
9fedlenbir lutufفضل
10mine-dan
11llahiAllah-
12ve ridvanenve rızasınıرضو
13ve yensuruneve yardım ederlerنصر
14llaheAllah'a
15ve rasulehuve Elçisineرسل
16ulaikeişte
17humuonlardır
18s-sadikunedoğru olanlarصدق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'ın lütfunu ve rızasını kazanma arzusundan, Allah'a ve Peygamberine yardım ettiklerinden dolayı, yurtlarından çıkarılan ve mallarından mahrum edilen fakir muhacirlere de verilir. İşte onlar özü-sözü doğru kimselerdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Bu ganimet malları), yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan, Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah'(ın dinin)e ve Elçisine yardım eden muhacir fakirlerindir. İşte doğru olanlar sadece bunlardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın lütuf ve rızasını aradıkları, ALLAH'ı ve elçisini destekledikleri için yurtlarından ve mallarından edilmiş bulunan göçmenlerin fakirlerine... Doğru olanlar bunlardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bu mallarda; Allah'ın lütfu ve rızasını kazanmak arzusuyla, Allah'a* ve Resul'üne yardım ettikleri için yurtlarından çıkarılan ve malları ellerinden alınan, hicret etmiş olan yoksulların da hakkı vardır. Çünkü onlar özü sözü bir olanlardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  O mallar, özellikle Allah'ın ikramını ve rızasını elde etme, bir de Allah'a ve Elçisine yardım etme arzusu taşıdıklarından dolayı, yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan muhacirler (göçmenler) içindir. Özü sözü doğru olanlar işte onlardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yurtlarından ve mallarından çıkarılmaları nedeniyle göç edenler arasındaki yoksullarındır. Onlar, Allah'ın lütfunu ve O'nun hoşnutluğunu ararlar. Allah'a ve O'nun elçisine yardım ederler. Doğruyu söyleyenler, işte onlardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Bu gelirler), yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan muhacirler arasındaki fakirlere (verilir); Allah'tan kendilerine ulaşacak bir lütuf ve rızanın peşine düşen, Allah'a ve Rasulüne yardım eden kimseler bunlardır: İşte onlar, evet onlar (iman) sözüne sadık olanlardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sözü edilen o mallar, göçmen yoksullar içindir. Onlar ki, yurtlarından çıkarılıp mallarından yoksun bırakılmışlardır; Allah'tan bir lütuf ve bir hoşnutluk peşindedirler; Allah'a ve resulüne yardım ederler. İşte onlardır, özü sözü doğru olanlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Bundan başka bu mallar,) Hicret eden fakirleredir ki, onlar, Allah'tan bir fazl (lütuf ve ihsan) arayıp, Allah'a ve O'nun Resulü'ne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından sürülüp çıkarılmışlardır. İşte bunlar, sadık olanlar bunlardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de (o gelirler) yoksul muhacirler içindir ki, yurtlarından ve mallarından (uzaklaştırıp) çıkarıldılar. Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararlar, Allah'a ve peygamberine hizmet ederler. İşte onlardır doğru olanlar!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Böylece, bu ganimetlerin bir kısmı) zulüm ve kötülük diyarını terk etmiş olanlar arasındaki yoksullar(a verilecektir.) Yurtlarından ve mülklerinden sürülmüş, Allah'ın lütfunu ve rızasını arayan ve Allah'a ve Elçisi(nin davası)na yardım edenler, sözlerinde duranlar işte onlardır!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bu mallar özellikle, Allah'tan bir lütuf ve hoşnudluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O fukara muhacirler için ki yurtlarından ve mallarından çıkarıldılar, Allahdan bir fadıl ve rıdvan ararlar ve Allaha ve Resulüne hizmet ederler, ta onlardır işte sadık olanlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (O mallar) Şu göçmen fakirlere aittir ki (onlar) yurtlarından ve mallarından (sürülüp) çıkarılmışlardır; Allah'ın lutuf ve rızasını ararlar; Allah'a ve Elçisine yardım ederler. İşte doğru olanlar onlardır.

 • Gültekin Onan

  (Bundan başka bu mallar) Hicret eden fakirleredir ki, onlar, Tanrı'dan bir fazl arayıp, Tanrı'ya ve O'nun Resulü'ne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından sürülüp çıkarılmışlardır. İşte bunlar, sadık olanlar bunlardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Bilhassa o reyi'), hicret eden fakirlere aiddir ki onlar Allahdan fazl (-u inayet) ve hoşnudluk ararlar ve Allaha ve peygamberine (mallariyle, canlariyle) yardım ederlerken yurdlarından ve mallarından (mahrum edilerek) çıkarılmışlardır. İşte bunlar saadıkların ta kendileridir.

 • İbni Kesir

  Yurtlarından ve mallarından çıkarılmış olan, Allah'tan bir lutuf ve rıza dileyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirler içindir. İşte bunlar, sadıkların kendileridir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bu, yurtlarından ve mallarından edilmiş, Allah'tan bir lütuf ve rıza arayarak Allah'ın dinine ve Peygamberine yardım eden fakir muhacirler içindir. Ki Onlar, sadıkların ta kendileridir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah'ın nasib ettiği bu ganimet malları o hicret eden fakirlere aittir ki, onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını taleb etmek, Allah'ın dinine ve Resulüne destek vermek için yurtlarından ve mallarından edildiler. İşte imanlarında sadık ve samimi olanlar ancak onlardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (O fey') yurtlarından ve mallarından çıkarılmış, Allah'tan bir lütuf ve rıdvan isteyen; Allah'a ve O'nun Rasulüne yardım eden muhacir fukara içindir.. . İşte onlar sadıkların ta kendileridir!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın lütuf ve rızasını aradıkları, ALLAH'ı ve elçisini destekledikleri için yurtlarından ve mallarından edilmiş bulunan göçmenlerin fakirlerine (öncelikle vermelisiniz). Doğru olanlar bunlardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bu mallarda; Allah'ın lütfu ve rızasını kazanmak arzusuyla, Allah'a* ve Rasul'üne yardım ettikleri için yurtlarından çıkarılan ve malları ellerinden alınan, hicret etmiş olan yoksulların da hakkı vardır. Çünkü onlar özü sözü bir olanlardır.

 • Progressive Muslims

  For the immigrants who are poor and were driven out of their homes and deprived of their properties, they sought God's grace and pleasure, and they supported God and His messenger. They are the truthful ones.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  For the poor émigrés, who were turned out of their homes and their possessions, seeking favour from God and approval, and helping God and His messenger; it is they who are the truthful.

 • Aisha Bewley

  It is for the poor of the Muhajirun who were driven from their homes and wealth desiring the favour and the pleasure of Allah and supporting Allah and His Messenger. Such people are the truly sincere.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  (You shall give) to the needy who immigrated. They were evicted from their homes and deprived of their properties, because they sought GOD's grace and pleasure, and because they supported GOD and His messenger. They are the truthful.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  For the immigrants who are poor and were driven out of their homes and deprived of their properties; they were seeking a grace from God and acceptance, and they supported God and His messenger; these are the truthful ones.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  For the immigrants who are poor and were driven out of their homes and deprived of their properties, they sought God's grace and pleasure, and they supported God and His messenger. They are the truthful ones.