Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İlkin ona iman etmedikleri gibi, onların gönüllerini ve basiretlerini tersyüz ederiz ve onları azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız.

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
Ve nukallibu ef'idetehum ve ebsarehum kema lem yu'minu bihi evvele merretin ve nezeruhum fi tugyanihim ya'mehun.
#kelimeanlamkök
1ve nukallibuve ters çeviririzقلب
2ef'idetehumgönülleriniفاد
3ve ebsarahumve gözleriniبصر
4kemagibi
5lem
6yu'minuinanmadıklarıامن
7bihiona
8evveleilkاول
9merratindefasındaمرر
10ve nezeruhumve bırakırız onlarıوذر
11fiiçinde
12tugyanihimazgınlıklarıطغي
13yea'mehunebocalayıp dururlarعمه

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz, ilkin ona inanmadıkları gibi, mucizeyi gördükten sonra da inanmazlar.Onları şaşkın olarak azgınlıkları içinde bırakırız.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Ona (vahye) iman etmedikleri ilk durumdaki gibi onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz. Onları azgınlıkları içerisinde bocalar hâlde bırakırız.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
İlk başta gerçeği onaylamamaya karar verdikleri için anlama yeteneklerini ve gözlerini çevirip azgınlıkları içinde bocalar durumda bırakırız.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
İlkin ona iman etmedikleri gibi
*
, onların gönüllerini ve basiretlerini
*
tersyüz ederiz ve onları azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Başlangıçta
*
inanmadıkları sırada olduğu gibi (bu davranışlarından dolayı) şimdi de inanmazlarsa gönüllerini ve gözlerini döndürür, azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız. Onların kalplerini ve gözlerini döndürürüz de bundan (mucize gösterilmesinden) önce inanmadıkları gibi (gösterildikten sonra bile) azgınlıkları içerisinde bocalar halde bırakırız.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Onların yüreklerini ve gözlerini, en başında Ona inanmadıkları gibi ters çeviririz. Azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Biz de onların gönülleri ve gözlerini çeviriverirdik, tıpkı ilk başta ona inanmadıkları konumda olduğu gibi; ve Biz onları küstahça taşkınlıkları içinde kör ve şaşkın debelenmeye terkederiz.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Biz onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz, ilk seferinde buna iman etmedikleri gibi bırakırız kendilerini de azgınlıkları içinde körü körüne bocalar dururlar.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Biz onların kalplerini ve gözlerini, ilkin inanmadıkları gibi tersine çeviririz ve onları tuğyanları içinde şaşkınca dolaşır bir durumda terkederiz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Biz onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz. Önceden buna iman etmedikleri gibi bırakıveririz kendilerini azgınlıkları içinde körü körüne bocalar giderler.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
kalplerini ve gözlerini (hakikatten) ayırdığımız sürece, tıpkı ona ilk başta inanmadıkları gibi: ve (böylece) Biz körce ileri geri yalpalayıp dursunlar diye onları küstahça kibirleri ile baş başa bırakırız.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Biz onların kalplerini ve gözlerini ters döndürürüz de ilkin ona iman etmedikleri gibi (mucize geldikten sonra da inanmazlar) ve yine onları azgınlıkları içinde bırakırız da bocalar dururlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Biz onların kalblerini ve gözlerini ters döndürürüz, ilkin buna iyman etmedikleri gibi bırakıveririz kendilerini de tuğyanları içinde kör körüne bocalar giderler

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz, ilkin ona inanmadıkları gibi (mu'cizeyi gördükten sonra da inanmazlar) ve bırakırız onları, azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar.

Gültekin Onan
Biz onların yüreklerini (efidet) ve gözlerini, ilkin inanmadıkları gibi tersine çeviririz (nükallibu) ve onları tuğyanları içinde şaşkınca dolaşır bir durumda terkederiz.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Onlar, evvelce indirilen (ayet) lere iman etmedikleri gibi (bundan sonra da iman etmeyeceklerdir). Biz, onların gönüllerini ve gözlerini (ters) çevirmiş, kendilerini azgınlıkları, taşkınlıkları içinde serseri ve şaşırmış oldukları halde terketmiş bulunuyoruz.

İbni Kesir
Biz, onların kalblerini ve gözlerini çeviririz de ona ilk defa iman etmedikleri gibi azgınlıkları içinde kör ve şaşkın bırakırız.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Onların kalplerini ve basiretlerini tersine çeviririz de, ilk defa inanmadıkları gibi yine inanmazlar. Biz de onları azgınlıkları içinde bocalar bir halde bırakırız.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz. İlkin ona inanmadıkları gibi o mucizeyi gördükten sonra da inanmazlar ve onları taşkınlıkları içinde şaşkın şaşkın bırakırız.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Onların fuadlarını (Esma mana özelliklerini şuura yansıtıcılar - kalp nöronları) ve gözlerini (görüp değerlendirme) kalbederiz (kilitleriz), başta (mucize gelmeden önce) ona iman etmedikleri gibi! Onları kendi taşkınlıklarında kör ve şaşkın, bocalar durumda, kendi hallerine terk ederiz!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
İlk başta inanmamaya karar verdikleri için anlaklarını ve gözlerini çevirip azgınlıkları içinde bocalar durumda bırakırız

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
İlkin ona iman etmedikleri gibi
*
, onların gönüllerini ve basiretlerini
*
tersyüz ederiz ve onları azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız.

Rashad Khalifa The Final Testament
We control their minds and their hearts. Thus, since their decision is to disbelieve, we leave them in their transgressions, blundering.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And We divert their hearts and eyesight, as they did not believe in it the first time; and We leave them wandering in their transgression.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
We divert their hearts and eyesight, as they did not acknowledge it the first time; and We leave them wandering in their transgression.

2022 © Açık Kuran