Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer onlara gerçekten melekleri indirmiş olsaydık, ölüler onlarla konuşsaydı, her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe, yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu cahillik ederler.

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلآئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يَشَاء اللّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ
Ve lev ennena nezzelna ileyhimul melaikete ve kellemehumulmevta ve haşerna aleyhim kulle şey'in kubulen ma kanu li yu'minu illa en yeşaallahu ve lakinne ekserehum yechelun.
#kelimeanlamkök
1velevve eğer
2ennenabiz
3nezzelnaindirseydikنزل
4ileyhimuonlara
5l-melaiketemelekleriملك
6ve kellemehumuve kendilerine konuşsaydıكلم
7l-mevtaölülerموت
8ve haşernave toplayıp getirseydikحشر
9aleyhimonlara
10kulleherكلل
11şey'inşeyiشيا
12kubulenkarşılarınaقبل
13ma
14kanuonlar yine deكون
15liyu'minuinanmazlardıامن
16illadışında
17en
18yeşa'edilemesiشيا
19llahuAllah'ın
20velakinneve fakat
21ekserahumçoklarıكثر
22yechelunecahillik ederlerجهل

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikten sonra yine inanmazlardı; fakat çokları cehalet üretiyorlar.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Biz onlara melekleri indirseydik, ölüler onlara konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi
*
fakat çoğu bilmezler.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Onlara melekleri indirsek, kendileriyle ölüler konuşsa ve her şeyi getirip önlerine toplasak, ALLAH'ın diledikleri hariç, yine onaylayacak değillerdir. Fakat çoğu bu gerçeği bilmez.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Eğer onlara gerçekten melekleri indirmiş olsaydık, ölüler onlarla konuşsaydı, her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe
*
, yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu cahillik
*
ederler.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Biz onlara melekleri indirsek, ölüler onlarla konuşsa ve her şeyi önlerine döksek, yine de inanıp güvenmezler. Allah'ın öyle olmasını tercih etmesi (zorlayıcı düzen kurması)
*
başka. Fakat onların pek çoğu (gerçeği bilmelerine rağmen) kendilerine hakim olamazlar.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Onlara melekler indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe inanmazlardı. Fakat onların çoğu bilmez.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Eğer Biz onlara melekleri indirmiş olsaydık, ölüler de onlarla konuşmuş olsalardı, (gerçeği isbat edecek) her şeyi de onların önüne sermiş olsaydık, Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu (bunu) bilmezden gelirler.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve herşeyi toplayıp karşılarına dikseydik, Allah'ın dilemesi dışında, yine de inanmazlardı. Ne var ki, çokları cehalet sergiliyorlar.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Gerçek şu ki, biz onlara melekler indirseydik, onlarla ölüler konuşsaydı ve her şeyi karşılarına toplasaydık, -Allah'ın dilediği dışında- yine onlar inanmayacaklardı. Ancak onların çoğu cahillik ediyorlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Biz onlara, dedikleri gibi melekler indirmiş olsak da ölüler kendileriyle konuşsa da bütün varlıkları karşılarında kümeler halinde toplasak da, Allah dilemedikçe iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bu gerçeği bilmezler.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Biz onlara melekler göndermiş olsaydık ve ölüler kendileriyle konuşmuş olsaydı, ve (hakikati kanıtlayabilecek) her şeyi karşılarına çıkarıp önlerinde bir araya toplamış olsaydık (bile), Allah dilemediği sürece yine inanmazlardı. Ama onların çoğu (bundan) tamamen habersizdir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Biz onlara melekleri de indirseydik, kendileriyle ölüler de konuşsaydı ve her şeyi karşılarında (hakikatın şahidleri olarak) toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Biz onlara dedikleri gibi Melekler indirmiş olsak da, ölüler kendilerile konuşsa da, ve bütün mevcudatı karşılarında fevc fevc haşrederek kefil göstersek de yine ihtimali yok iyman edecek değillerdi, meğer ki Allah dilemiş olsun, lakin çokları bu hakıkatin cahili bulunuyorlar

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendilerine konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikten sonra yine inanmazlardı; fakat çokları cahillik eder(kaprislerine uyar)lar.

Gültekin Onan
Gerçek şu ki, biz onlara melekler indirseydik, onlarla ölüler konuşsaydı ve herşeyi karşılarına toplasaydık, -Tanrı'nın dilediği dışında- yine onlar inanmayacaklardı. Ancak onların çoğu cahillik ediyorlar.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Eğer hakıykaten biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı, her şey'i de onlara karşı (senin söylediklerine) kefiller (ve şahidler) olmak üzere bir araya getirib toplasaydık onlar, Allah dilemedikçe, yine iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu (bunu) bilmezler.

İbni Kesir
Eğer biz, onlara gerçekten melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve herşeyi karşılarına toplasaydık, Allah dilemedikçe, onlar yine de inanacak değillerdi. Fakat onların çoğu bilmezler.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Biz, onlara melekleri de indirseydik, ölüler onlarla konuşsaydı ve her şeyi de onlara karşı delil olarak bir araya getirseydik, Allah dilemedikçe yine iman etmezlerdi. Fakat, onların çoğu cahillik ederler.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Biz onlara, dedikleri gibi melekleri de indirseydik, ölüler diriltilip kendileriyle konuşsaydı, istedikleri her şeyi toplayıp karşılarına koysaydık, onlar, ihtimali yok, yine iman edecek değillerdi. Allah dilerse o başka! Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Eğer biz onlara melekleri inzal etseydik, ölüler onlarla konuşsaydı ve onlara her şeyiyle haşrı yaşatsaydık; Allah dilemedikçe (gene de) iman etmezlerdi... Ne var ki, onların çoğu cahilce yaşıyor!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Onlara melekleri indirsek, kendileriyle ölüler konuşsa ve her şeyi getirip önlerine toplasak, ALLAH'ın diledikleri hariç, yine inanacak değillerdir. Fakat çoğu bu gerçeği bilmez.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Eğer onlara gerçekten melekleri indirmiş olsaydık, ölüler onlarla konuşsaydı, her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe
*
, yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu cahillik ederler.

Rashad Khalifa The Final Testament
Even if we sent down the angels to them; even if the dead spoke to them; even if we summoned every miracle before them; they cannot believe unless GOD wills it. Indeed, most of them are ignorant.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And if We had sent down to them the angels, and the dead spoke to them, and We had gathered before them everything, they still would not believe except if God wills. Alas, most of them are ignorant.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
If We had sent down to them the controllers, and the dead spoke to them, and We had gathered before them everything, they still would not acknowledge except if God wills. But most of them are ignorant.

2022 © Açık Kuran