Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Dünya hayatı, bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise, takva ehli olanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ
Ve mal hayatud dunya illa leibun ve lehv, ve led darul ahiretu hayrun lillezine yettekun, e fe la ta'kılun.
#kelimeanlamkök
1ve mave değildir
2l-hayatuhayatıحيي
3d-dunyadünyaدنو
4illabaşka bir şey
5leibunbir oyundanلعب
6velehvunve eğlencedenلهو
7veleddaruve yurduدور
8l-ahiratuahiretاخر
9hayrundaha iyidirخير
10lillezinekimseler için
11yettekunekorunan(lar)وقي
12efela
13tea'kilunedüşünmüyor musunuz?عقل

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Sakınanlar için ahiret yurdu elbetteki daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Dünya hayatı
*
bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu, takvâlı (duyarlı) olanlar için şüphesiz ki hayırlı olandır. Akıl etmiyor musunuz?

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlence. Erdemliler için ahiret yurdu daha hayırlı. Düşünmez misiniz?

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Dünya hayatı, bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise, takva ehli olanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka nedir ki? Kendini koruyanlar için hayırlı olan, o son yurttur. Aklınızı kullanmıyor musunuz?

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Dünya yaşamı, bir oyun ve bir eğlenceden başka bir şey değildir. Sorumluluk bilinci taşıyanlar için, Sonsuz Yaşam Ülkesi, kesinlikle daha iyidir. Yine de aklınızı kullanmayacak mısınız?

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
(Tek başına) bu dünya hayatı geçici bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurdu ise, sorumluluk bilincini kuşananlar için daha hayırlıdır: Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Şu iğreti, basit hayat bir oyun ve eğlenceden başka şey değildir. Sakınıp korunanlar için ahiret yurdu elbette ki daha iyidir. Hala aklınızı işletemeyecek misiniz?

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Dünya hayatı bir oyundan, bir oyalanmadan başka birşey değildir. Ahiret yurdu ise muhakkak Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız?

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Bu dünya hayatı, bir oyundan, eğlenceden ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir; ama ahiret hayatı Allaha karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar için çok daha güzeldir. Öyleyse aklınızı kullanmaz mısınız?

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız?

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Dünya hayatı, bir oyundan, bir oyalanmadan başka nedir? Elbette dar-i Âhıret korunan müttekıler için daha hayırlıdır, hala akıllanmayacak mısınız?

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Korunanlar için elbette ahiret yurdu daha iyidir. Düşünmüyor musunuz?

Gültekin Onan
Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve oyalanmadan başkası değildir. Korkup sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine akletmeyecek misiniz?

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Dünya hayatı bir oyundan, bir oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise sakınacaklar (takvaaya erecekler) için elbet daha hayırlıdır. Haala aklınız başınıza gelmeyecek mi?

İbni Kesir
Dünya hayatı; ancak oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurdu ise; müttakiler için daha hayırlıdır. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız?

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret hayatı ise muttakiler için daha hayırlıdır. Aklınızı kullanmıyor musunuz?

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise, fenalıklardan sakınanlar için daha hayırlıdır, hala akıllanmayacak mısınız?

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
(Esfeli safiliyn olan) dünyanızın yaşamı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir! Sonsuz olan gelecek yaşam ortamı korunanlar için elbette daha hayırlıdır... Hala aklınızı değerlendirmeyecek misiniz?

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlence. Erdemliler için ahiret yurdu daha hayırlı. Düşünmez misiniz?

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Dünya hayatı, bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise, takva ehli olanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

Rashad Khalifa The Final Testament
The life of this world is no more than illusion and vanity, while the abode of the Hereafter is far better for the righteous. Do you not understand?!

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And the worldly life is nothing more than play and distraction, and the abode of the Hereafter is far better for those who are righteous. Do you not comprehend?

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
This worldly life is nothing more than games and a diversion, and the abode of the Hereafter is far better for those who are aware. Do you not understand?

2022 © Açık Kuran