Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Söyleyin bana! Eğer size Allah'ın azabı ansızın veya göz göre göre gelse, zalimlerden başkası mı yok edilir?"

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ
Kul e reeytekum in etakum azabullahi bagteten ev cehreten hel yuhleku illel kavmuz zalimun.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2eraeytekumsöyleyin banaراي
3ineğer
4etakumsize gelseاتي
5azabuazabıعذب
6llahiAllah'ın
7begtetenansızınبغت
8evya da
9cehratenaçıkçaجهر
10helmi?
11yuhlekuhelak edilirهلك
12illabaşkası
13l-kavmutoplumdanقوم
14z-zalimunezalimظلم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
De ki: "Söyler misiniz? Size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur?"

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
De ki: "Bir düşünsenize; size Allah'ın azabı ansızın
*
veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak edilirmiş!"

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
De: "ALLAH'ın azabı size ansızın veya duyurudan sonra gelse... Zalim toplumdan başkası mı yok edilir?"

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
De ki: "Söyleyin bana! Eğer size Allah'ın azabı ansızın veya göz göre göre gelse, zalimlerden başkası mı yok edilir?"
*

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
De ki "Kendinize baktınız mı? Allah'ın azabı, hiç beklenmeyen bir anda ya da önceden belli olacak bir şekilde size gelse, yanlış yapan o topluluklardan başkası mı etkisizleştirilir?"

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
De ki: "Hiç düşündünüz mü? Allah'ın cezası, size ansızın veya açıkça gelse, haksızlık yapan bir toplumdan başkası mı yıkıma uğratılacak?"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
De ki: "Tutun ki Allah'ın azabı aniden ya da ayan açık geldi; (o zaman) hiç zalim halktan başkası helak edilir mi dersiniz?

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Şunu da söyle: "Düşünün bakalım; Allah'ın azabı size ansızın, açıktan geliverse, zalimler topluluğundan başkası mı helak edilecek?"

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
De ki: "Düşündünüz mü hiç; size Allah'ın azabı apansız ya da açıkdan geliverirse, zulme sapan kavimden başkası mı yıkıma uğrayacak?"

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
De ki: "Kendinizi gördünüz mü? Şayet Allah'ın azabı ansızın yahut açıktan başınıza geliverse, zalimler topluluğundan başkası mı helak olur?"

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
De ki: "Allahın azabı aniden veya (derece derece) hissedilir şekilde başınıza gelse durumunuz ne olur, söyler misiniz? (O zaman hiç) zalim halktan başkası yok edilir mi?

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
De ki: "Ne dersiniz, Allah'ın azabı size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?"

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
De ki: Gördün mü kendinizi: Şayed Allahın azabı ansızın yahud açıktan başınıza geliverirse zalimler güruhundan başkası mı helak olacak?

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
De ki: "Düşündünüz mü kendinizi hiç? Size Allah'ın azabı ansızın, ya da açıkça gelse, zalim toplumdan başkası mı helak edilir?"

Gültekin Onan
De ki: "Düşündünüz mü hiç, size Tanrı'nın gazabı apansız ya da açıktan geliverse, zulme sapan kavimden başkası mı yıkıma uğratılacak?"

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
De ki: "Bana haber verin: Eğer Allahın azabı ansızın (habersizce), yahud açıkdan açığa gelib size çatarsa zaalimler güruhundan başkası helake uğratılmış olur mu"?

İbni Kesir
De ki: Bana haber verir misiniz; Allah'ın azabı siz ansızın ve açıkça gelirse; zalimler güruhundan başka kimse helake uğratılmış olur mu?

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
De ki: -Bana haber verin, Allah'ın azabı size ansızın, veya açıktan açığa gelip çatsa, zalim toplumdan başkası mı helak edilir?

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
De ki! "Söylesenize bana: Eğer Allah'ın azabı, ansızın yahut göz göre göre size gelirse zalim topluluktan başkası mı helak olacak?"

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
De ki: "Düşündünüz mü hiç; eğer Allah azabı ansızın veya açıkça gelse, zalimler güruhundan başkası mı helak edilir?"

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
De: 'ALLAH'ın azabı size ansızın veya duyurudan sonra gelse... Zalim toplumdan başkası mı yok edilir?'

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
De ki: "Hiç düşündünüz mü? Eğer size Allah'ın azabı ansızın veya göz göre göre gelse, zalimlerden başkası mı yok edilir?"
*

Rashad Khalifa The Final Testament
Say, "What if GOD's retribution came to you suddenly, or after an announcement, is it not the wicked who incur annihilation?"

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Say: "Do you see if the retribution of God comes to you suddenly, or gradually, will anyone be destroyed except the wicked people?"

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Say, "Do you see if God's retribution comes to you suddenly, or gradually, will anyone be destroyed except the wicked people?"

2022 © Açık Kuran