Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi bir sükunet, Güneş'i ve Ay'ı bir hesap ölçüsü kılandır. İşte bunlar, Mutlak Üstün Olan'ın, Her Şeyi Bilen'in takdiridir.

فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
Falikul ısbah, ve cealel leyle sekenen veş şemse vel kamere husbana, zalike takdirul azizil alim.
#kelimeanlamkök
1falikukaranlığı yarıpفلق
2l-isbahisabahı ortaya çıkarmışصبح
3ve cealeve kılmıştırجعل
4l-leylegeceyiليل
5sekenendinlenme zamanıسكن
6ve şşemseve güneşiشمس
7velkamerave ayıقمر
8husbanenhesap (ölçüsü) yapmıştırحسب
9zalikebu
10tekdirutakdiridirقدر
11l-azizio üstünعزز
12l-alimibilen(Allah)ınعلم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Allah, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı vakitlerin tayini için birer hesap ölçüsü kılandır. İşte bu, güçlü olan ve her şeyi pek iyi bilen Allah'ın takdiridir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
O, sabahı da yarandır (aydınlatandır). Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır.
*
İşte bu, güçlü ve bilen (Allah)'ın ölçüsüdür.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Sabahı ortaya çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da bir hesaplama aracı yapmıştır. Bu, her şeyden Üstün ve her şeyi Bilen'in planıdır.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
O karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi bir sükunet, Güneş'i ve Ay'ı bir hesap ölçüsü kılandır. İşte bunlar, Mutlak Üstün Olan'ın, Her Şeyi Bilen'in takdiridir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Karanlığı, günün ilk ışıklarıyla bölen, geceyi dinlenme zamanı, güneş ile ayı hesaba uygun yapan O'dur. Bunlar üstün ve bilgili olanın koyduğu ölçüdür.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Sabahı, Yarıp Çıkarandır. Geceyi, dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da hesaplama aracı yapmıştır. İşte bu, Üstün Olanın; Bilenin ölçümlemesidir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
O'dur tan yerini ağartan ve geceyi dinlenme vakti, güneşi ve ayı zamanı tayin ölçüsü kılan. Bunlar, her şeyi bilen sonsuz kudret sahibinin iradesiyle tayin ve tesbit edilmiştir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Şafağı yarıp sabahı ortaya çıkaran/Falık O'dur! Geceyi dinlenme zamanı yaptı; Güneş'i ve Ay'ı hesap aracı. İşte budur ölçülendirmesi o Aziz'in, o Alim'in!

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
O sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükun (dinlenme), güneş ve ay'ı bir hesap (ile) kıldı. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiridir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Tan attırıp sabahı çıkaran O'dur. Geceyi dinlenme zamanı, güneş ile ayı da vakit ölçüsü yapmıştır. İşte bu, o güçlü ve herşeyi bilenin takdiridir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Tan yerini ağartan(dır O), geceyi sükunet(in kaynağı) yapan ve güneş ile ayı tespit edilen yörüngelerinde hareket ettiren (Odur). Bu(nların tümü) her şeyi bilen sonsuz kudret sahibinin iradesi ile tayin edilmiştir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir).

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
O, tan attırıb sabah çıkaran, geceyi bir aramgah kılmış, Şems-ü Kameri de birer nişanei hisab, o işte o aziz, alimin takdiri

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran O'dur. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı (vakitlerin bilinmesi için) birer hesap (ölçüsü) yapmıştır. Bu, o üstün ve bilen(Allah)ın takdiridir.

Gültekin Onan
O sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükun (dinlenme), güneş ve ayı bir hesap (ile) kıldı. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen Tanrı'nın takdiridir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Sabahı (gecenin karanlığından) yarıb çıkarandır O. Geceyi (halkın) bir sükun (u, dinlenmesi), güneşi ve ayı (vakıtların) bir hesab(ı) olarak yaratandır O. İşte bütün bunlar (mülkünde) mutlak gaalib, (her şey'i) hakkıyle bilen (Allah) ın takdiridir.

İbni Kesir
Sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükun, güneşi ve ayı da vakit ölçüsü kılmıştır. İşte bu; Aziz, Alim olanın takdiridir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Sabahı ortaya koyanı geceyi sükunet kılan, güneşi ve ayı da hesap ölçüsü yapan O'dur. Bu, aziz ve alim olanın takdiridir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran O'dur. Geceyi dinlenmeniz, güneş ve Ay'ı da vakitlerinizi hesaplamak için O yarattı. İşte bütün bunlar, aziz ve alim (mutlak galip ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir).

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Karanlığı yarıp aydınlığı ortaya çıkarandır! Geceyi sükunet, Güneş ve Ay'ı ölçüler vesilesi kıldı... Bu, Aziyz ve Aliym olanın takdiridir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Sabahı ortaya çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ay'ı da bir hesaplama aracı yapmıştır. Bu, her şeyden Üstün ve her şeyi Bilen'in planıdır.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
O sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükunet, Güneş'i ve Ay'ı bir hesap ölçüsü kılandır. İşte bunlar, Mutlak Üstün Olan'ın, Her Şeyi Bilen'in takdiridir.

Rashad Khalifa The Final Testament
At the crack of dawn, He causes the morning to emerge. He made the night still, and He rendered the sun and the moon to serve as calculation devices. Such is the design of the Almighty, the Omniscient.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Initiator of the morning and Maker of the night to reside in; and the sun and the moon for counting. Such is the measure of the Noble, the Knowledgeable.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Initiator of morning. He made the night for rest, and the sun and the moon as a calculation device. Such is the measure of the Noble, the Knowledgeable.

2022 © Açık Kuran