Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi bir sükunet, Güneş'i ve Ay'ı bir hesap ölçüsü kılandır. İşte bunlar, Mutlak Üstün Olan'ın, Her Şeyi Bilen'in takdiridir.

فَالِقُ الْاِصْبَاحِۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناًۜ ذٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ
Falikul ısbah, ve cealel leyle sekenen veş şemse vel kamere husbana, zalike takdirul azizil alim.
#kelimeanlamkök
1falikukaranlığı yarıpفلق
2l-isbahisabahı ortaya çıkarmışصبح
3ve cealeve kılmıştırجعل
4l-leylegeceyiليل
5sekenendinlenme zamanıسكن
6ve şşemseve güneşiشمس
7velkamerave ayıقمر
8husbanenhesap (ölçüsü) yapmıştırحسب
9zalikebu
10tekdirutakdiridirقدر
11l-azizio üstünعزز
12l-alimibilen(Allah)ınعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı vakitlerin tayini için birer hesap ölçüsü kılandır. İşte bu, güçlü olan ve her şeyi pek iyi bilen Allah'ın takdiridir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O, sabahı da yarandır (aydınlatandır). Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır.* İşte bu, güçlü ve bilen (Allah)'ın ölçüsüdür.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sabahı ortaya çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da bir hesaplama aracı yapmıştır. Bu, her şeyden Üstün ve her şeyi Bilen'in planıdır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi bir sükunet, Güneş'i ve Ay'ı bir hesap ölçüsü kılandır. İşte bunlar, Mutlak Üstün Olan'ın, Her Şeyi Bilen'in takdiridir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Karanlığı, günün ilk ışıklarıyla bölen, geceyi dinlenme zamanı, güneş ile ayı hesaba uygun yapan O'dur. Bunlar üstün ve bilgili olanın koyduğu ölçüdür.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sabahı, Yarıp Çıkarandır. Geceyi, dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da hesaplama aracı yapmıştır. İşte bu, Üstün Olanın; Bilenin ölçümlemesidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O'dur tan yerini ağartan ve geceyi dinlenme vakti, güneşi ve ayı zamanı tayin ölçüsü kılan. Bunlar, her şeyi bilen sonsuz kudret sahibinin iradesiyle tayin ve tesbit edilmiştir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şafağı yarıp sabahı ortaya çıkaran/Falık O'dur! Geceyi dinlenme zamanı yaptı; Güneş'i ve Ay'ı hesap aracı. İşte budur ölçülendirmesi o Aziz'in, o Alim'in!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükun (dinlenme), güneş ve ay'ı bir hesap (ile) kıldı. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiridir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Tan attırıp sabahı çıkaran O'dur. Geceyi dinlenme zamanı, güneş ile ayı da vakit ölçüsü yapmıştır. İşte bu, o güçlü ve herşeyi bilenin takdiridir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Tan yerini ağartan(dır O), geceyi sükunet(in kaynağı) yapan ve güneş ile ayı tespit edilen yörüngelerinde hareket ettiren (Odur). Bu(nların tümü) her şeyi bilen sonsuz kudret sahibinin iradesi ile tayin edilmiştir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir).

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O, tan attırıb sabah çıkaran, geceyi bir aramgah kılmış, Şems-ü Kameri de birer nişanei hisab, o işte o aziz, alimin takdiri

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran O'dur. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı (vakitlerin bilinmesi için) birer hesap (ölçüsü) yapmıştır. Bu, o üstün ve bilen(Allah)ın takdiridir.

 • Gültekin Onan

  O sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükun (dinlenme), güneş ve ayı bir hesap (ile) kıldı. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen Tanrı'nın takdiridir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Sabahı (gecenin karanlığından) yarıb çıkarandır O. Geceyi (halkın) bir sükun (u, dinlenmesi), güneşi ve ayı (vakıtların) bir hesab(ı) olarak yaratandır O. İşte bütün bunlar (mülkünde) mutlak gaalib, (her şey'i) hakkıyle bilen (Allah) ın takdiridir.

 • İbni Kesir

  Sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükun, güneşi ve ayı da vakit ölçüsü kılmıştır. İşte bu; Aziz, Alim olanın takdiridir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sabahı ortaya koyanı geceyi sükunet kılan, güneşi ve ayı da hesap ölçüsü yapan O'dur. Bu, aziz ve alim olanın takdiridir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran O'dur. Geceyi dinlenmeniz, güneş ve Ay'ı da vakitlerinizi hesaplamak için O yarattı. İşte bütün bunlar, aziz ve alim (mutlak galip ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Karanlığı yarıp aydınlığı ortaya çıkarandır! Geceyi sükunet, Güneş ve Ay'ı ölçüler vesilesi kıldı.. . Bu, Aziyz ve Aliym olanın takdiridir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sabahı ortaya çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ay'ı da bir hesaplama aracı yapmıştır. Bu, her şeyden Üstün ve her şeyi Bilen'in planıdır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükunet, Güneş'i ve Ay'ı bir hesap ölçüsü kılandır. İşte bunlar, Mutlak Üstün Olan'ın, Her Şeyi Bilen'in takdiridir.

 • Progressive Muslims

  Initiator of morning and Maker of the night to reside in; and the sun and the moon for counting. Such is the measure of the Noble, the Knowledgeable.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The cleaver of daybreak; and He has appointed the night as rest, and the sun and the moon for reckoning. That is the determination of the Exalted in Might, the Knowing.

 • Aisha Bewley

  It is He Who splits the sky at dawn, and appoints the night as a time of stillness and the sun and moon as a means of reckoning. That is what the Almighty, the All-Knowing has ordained.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  At the crack of dawn, He causes the morning to emerge. He made the night still, and He rendered the sun and the moon to serve as calculation devices. Such is the design of the Almighty, the Omniscient.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Initiator of the morning and Maker of the night to reside in; and the sun and the moon for counting. Such is the measure of the Noble, the Knowledgeable.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Initiator of morning. He made the night for rest, and the sun and the moon as a calculation device. Such is the measure of the Noble, the Knowledgeable.