Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Karanın ve denizin karanlıklarında yönünüzü bulasınız diye yıldızları size kılavuz yapan O'dur. Kuşkusuz akleden bir halk için ayetleri böylece ayrıntılı şekilde açıkladık.

وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا ف۪ي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِۜ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
Ve huvellezi ceale lekumun nucume li tehtedu biha fi zulumatil berri vel bahr, kad fassalnal ayati li kavmin ya'lemun.
#kelimeanlamkök
1ve huveve O'dur
2llezikimse
3cealeyaratanجعل
4lekumusizin için
5n-nucumeyıldızlarıنجم
6litehteduyol bulasınız diyeهدي
7bihaonlarla
8fi
9zulumatikaranlıklarındaظلم
10l-berrikaranınبرر
11velbehrive denizinبحر
12kadgerçekten
13fessalnabiz genişçe açıkladıkفصل
14l-ayatiayetleriايي
15likavminbir toplum içinقوم
16yea'lemunebilenعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O, kara ve denizin karanlıklarında kendileri ile yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Gerçekten, bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O, kara ve denizin karanlıklarında kendileri ile yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır.* Elbette biz bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Karanın ve denizin karanlıklarında yollarınızı bulasınız diye sizin için yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri detaylı olarak açıklamış bulunuyoruz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Karanın ve denizin karanlıklarında yönünüzü bulasınız diye yıldızları size kılavuz yapan O'dur. Kuşkusuz akleden bir halk için ayetleri böylece ayrıntılı şekilde açıkladık.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Karanın ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için o yapılandırmıştır. Ayetlerimizi, bilen bir topluluk için tek tek açıklamışızdır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve O, karanın ve denizin karanlıklarında yol bulmanız için yıldızları yaratmıştır. Bilen bir toplum için, ayrıntılı olarak ayetleri açıklıyoruz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Dahası, karanın ve denizin zifiri karanlığında onlara bakıp yolunuzu bulabilesiniz diye sizin için yıldızları var eden O'dur. Doğrusu Biz bu mesajları öğrenmeye gönüllü olanlar için açıklıyoruz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Karanın ve denizin karanlıklarında, kendileriyle yol bulmanız için yıldızları hizmetinize veren O'dur! Bilgiden nasipli bir topluluk için ayetleri gerçekten ayrıntılı kılmışızdır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O, karanın ve denizin karanlıklarından yolunuzu bulmanız için size yıldızları var edendir. Bilebilen bir topluluk için biz ayetleri birer birer (bölüm bölüm) açıkladık.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu doğrultmanız için size yıldızları sebep kılan O'dur. Gerçekten Biz ayetlerimizi, anlayan bir topluluk için açıkladık.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Karanın ve denizin zifiri karanlığında onlara bakıp yolunuzu bulabilesiniz diye yıldızları sizin için var eden Odur: Gerçek şu ki, Biz bu mesajları kavrama yeteneği olan insanlara açık ve anlaşılır kılıyoruz!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O, sayelerinde, kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem odur, o ki karada ve denizde yolu doğrultmanız için size yıldızları sebeb kılmıştır, hakikat ilim ehli olanlar için ayetleri tafsıl eyledik

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O'dur ki size, karanın ve denizin karanlıklarında, yıldızlardan yararlanıp yol bulma imkanı verdi. Gerçekten biz, bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık.

 • Gültekin Onan

  O, karanın ve denizin karanlıklarından yolunuzu bulmanız için size yıldızları var edendir. Bilebilen bir topluluk için biz ayetleri birer birer açıkladık.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O, karanın ve denizin karanlıkları içinde kendileriyle yollarınızı doğrultmanız için, sizin faidenize, yıldızları yaratandır. Biz ayetlerimizi bilir kimseler için, hakıykat, açıkça bildirdik.

 • İbni Kesir

  O'dur, yıldızları yaratmış olan, karanın ve denizin karanlıklarında onlarla yol bulasınız diye. Ayetlerimizi bilen bir kavim için uzun uzadıya açıkladık.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Karaların ve denizlerin karanlıklarında kendileriyle yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için yaratan O'dur. Ayetleri bilen bir toplum için genişçe açıklamışızdır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Karanın ve denizin karanlıkları içinde size yıldızlardan yararlanıp yol bulma imkanı veren O'dur. Gerçekten bilmek, öğrenmek isteyen kimseler için ayetlerimizi açıkça bildirdik.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "HU"dur; karanın ve denizin karanlıklarında, hidayet bulmanız için yıldızları oluşturan! Gerçekten biz, bilen bir toplum için işaretleri tafsil ettik.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Karanın ve denizin karanlıklarında yollarınızı bulasınız diye sizin için yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri detaylı olarak açıklamış bulunuyoruz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Karanın ve denizin karanlıklarında yönünüzü bulasınız diye yıldızları size kılavuz yapan O'dur. Kuşkusuz akleden bir kavim için ayetleri böylece ayrıntılı şekilde açıkladık.

 • Progressive Muslims

  And He is the One who made for you the stars, to guide you by them in the darkness of the land and the sea. We have explained the signs to a people who know.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And He it is that made for you the stars, that you might be guided thereby in the darknesses of the land and the sea; We have set out and detailed the proofs for people who know.

 • Aisha Bewley

  It is He Who has appointed the stars for you so you might be guided by them in the darkness of the land and sea. We have made the Signs clear for people who have knowledge.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And He is the One who made the stars to guide you during the darkness, on land and on sea. We thus clarify the revelations for people who know.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And He is the One who made for you the stars, to guide you by them in the darkness of the land and the sea. We have explained the signs to a people who know.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He is the One who made for you the stars, to guide you by them in the darkness of the land and the sea. We have explained the signs to a people who know.