Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Gökleri yedi tabaka halinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Bak bakalım, işleyiş yasalarında bir uygunsuzluk görebilecek misin?

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ
Ellezi halaka seb'a semavatin tibaka, ma tera fi halkır rahmani min tefavut, ferciıl basara hel tera min futur.
#kelimeanlamkök
1elleziki O
2halekayarattıخلق
3seb'ayediسبع
4semavatingöğüسمو
5tibakantabaka tabakaطبق
6ma
7teragörmezsinراي
8fi
9halkiyaratmasındaخلق
10r-rahmaniRahman'ınرحم
11minhiçbir
12tefavutinaykırılık, uygunsuzlukفوت
13ferciidöndür de (bak)رجع
14l-besaragözü(nü)بصر
15hel-musun?
16teragörüyor-راي
17minhiçbir
18futurinbozuklukفطر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Yedi kat göğü birbiri üzerine tabaka tabaka yaratan da O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bak, bir bozukluk görüyor musun?

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Yedi kat göğü
*
tabaka tabaka (birbiriyle uyumlu)
*
yaratan da O'dur. Rahmân'ın yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözü(nü) çevir (de bir bak), herhangi bir kusur görebilecek misin!

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
O yedi göğü birbiriyle uyumlu evreler halinde yaratmıştır. Rahman'ın yaratışında herhangi bir kusur bulamazsın. Bakışlarını yönelt de bak; herhangi bir çatlak görebiliyor musun?

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Gökleri yedi tabaka halinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Bak bakalım, işleyiş yasalarında bir uygunsuzluk görebilecek misin?

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Üst üste yedi kat göğü yaratan da O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Bakışlarını bir daha çevir; bir çatlak görebilir misin?

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
O, yedi gök katını tam bir uyum içinde yaratmıştır. Bağışlayanın yaratışında bir aksaklık göremezsin. Haydi, bakışlarını çevir; bir çarpıklık görüyor musun?
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
O, yedi göğü eşsiz bir uyum içinde yaratmıştır; Rahman'ın yaratışında bir düzensizlik göremezsin; haydi, çevir gözünü de bir bak bakalım: bir kusur ve başıboşluk görebilecek misin?

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Birbiriyle uyum ve ahenk içinde yedi gökleri yaratan da O'dur. O Rahman'ın yaratışında/yarattıklarında herhangi bir uyuşmazlık, aykırılık, çelişme göremezsin. Bir kez daha bak! Bir çatlaklık, bir uyuşmazlık görüyor musun?

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
O, biri diğeriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir 'çelişki ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O ki, birbirine uygun yedi gök yaratmıştır. O Rahman'ın yarattığında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Haydi çevir gözü(nü), görebilir misin hiçbir çatlak, bir kusur?

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yaratan O, (ne yüce)dir! Rahman'ın yaratışında hiçbir aksaklık göremezsin. Gözünü bir kez daha (ona) çevir! Hiç kusur görüyor musun?

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun?

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
O ki yedi sema yaratmış birbiriyle mutabık, göremezsin o rahmanın yarattığında hiçbir nizamsızlık, haydi çevir gözü görebilir misin hiçbir çatlak, bir kusur?

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
O, yedi göğü, birbiri üzerinde tabaka, tabaka yarattı, Rahman'ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözü(nü) döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun?

Gültekin Onan
O, biri diğeriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahmanın yaratmasında hiçbir 'çelişki ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip gezdir; herhangi bir çatlaklık (futur) görüyor musun?

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
O, birbiriyle ahenkdar yedi gök yaratmış olandır. O çok esirgeyici (Allah) ın yaratışında hiçbir nizamsızlık görmezsin. İşte gözü (nü bir defa daha göğe) çevir, (bak, orada) hiçbir çatlak görecek misin?

İbni Kesir
O ki; yedi göğü kat kat yaratmıştır. Sen Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü çevir de bak, bir aksaklık görebilir misin?

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Gökleri yedi kat yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak (gökte) bir çatlak görüyor musunuz?

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
(3-4) Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak: Herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak, gözün bir kusur bulamadığından, eli boş ve bitkin geri döner.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Semaları yedi boyut (halinde) yaratan "HU"dur! Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin! Hadi bakışını döndür de bak! Bir kopukluk - uyuşmazlık görüyor musun?

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
O yedi göğü kat kat yaratmıştır. Rahman'ın yaratışında her hangi bir kusur bulamazsın. Bakışlarını yönelt de bak; herhangi bir çatlak görebiliyor musun?

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Gökleri yedi tabaka
*
halinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Bak bakalım, işleyiş yasalarında bir uygunsuzluk görebilecek misin?

Rashad Khalifa The Final Testament
He created seven universes in layers. You do not see any imperfection in the creation by the Most Gracious. Keep looking; do you see any flaw?

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
He created seven heavens in layers. You do not see any imperfection in the creation by the Almighty. Keep looking; do you see any flaw?

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
He created seven heavens in harmony. You do not see any disorder in the creation by the Gracious. Keep looking; do you see any flaw?

2022 © Açık Kuran