7. Araf suresi 206. ayet

/ 206
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Rabb'ine yakın olanlar, O'na kulluk etmekten asla kibirlenmezler; O'nu tesbih* ederler ve O'na secde* ederler.

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ*
İnnellezine inde rabbike la yestekbirune an ibadetihi ve yusebbihunehu ve lehu yescudun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Şüphesiz, Rabbine yakın olanlar, O'na kulluk yapmaktan asla kibre kapılmazlar; O'nu noksan sıfatlardan uzak tutar ve sadece O'na secde ederler.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Rabbinin yanındakiler, ona kulluk etmekten kaçınıp büyüklenmezler, O'nu yüceltirler ve O'na secde ederler.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Rabb'ine yakın olanlar, O'na kulluk etmekten asla kibirlenmezler; O'nu tesbih* ederler ve O'na secde* ederler.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Rabbin katında olanlar, O'na kulluk etmeyi küçümsemezler; ibadetlerini O'na yapar ve O'na secde ederler.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kuşkusuz, Efendinin katındakiler, büyüklük taslayarak, O'na hizmet etmekten kaçınmazlar. O'nu yüceltirler ve O'na secde ederler.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Unutma ki, Rabbinin tarafında olanlar O'na kullukta kibre kapılmazlar; ve O'nun adına/aşkına hareket ederler ve yalnız O'nun önünde secdeye kapanırlar.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Rabbinin katında olanlar, büyüklük taslayıp O'na kulluktan yüz çevirmezler; O'nu tespih ederler ve yalnız O'na secde ederler.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Şüphesiz Rabbinin katında olanlar, O'na ibadet etmekten büyüklenmezler; O'nu tesbih ederler ve yalnız O'na secde ederler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Zira Rabbinin yanında olanlar, O'na ibadet etmekten asla kibirlenmezler. Hep O'nu tespih ederler ve yalnız O'na secde ederler!
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Bil ki, Rabbine yakın olanlar Ona kulluk yapmaktan asla kibre kapılmazlar; ve Onun sınırsız yüceliğini övgüyle anar ve (yalnızca) Onun önünde yere kapanırlar.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Şüphesiz Rabbin katındaki (melek)ler O'na ibadet etmekten büyüklenmezler. O'nu tespih ederler ve yalnız O'na secde ederler.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Zira rabbının yakınında olanlar ıbadetinden istikbar eylemezler, onu hep tesbih ederler, hem yalnız ona secde ederler
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Rabbinin yanında olanlar, büyüklük taslayıp O'na kulluktan geri kalmazlar, (daima) O'nu tesbih ederler ve O'na secde ederler.
Gültekin Onan
Kuşkusuz rabbinin katında olanlar, O'na ibadet etmekten büyüklenmezler. O'nu tesbih ederler ve yalnızca O'na secde ederler.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Şübhe yok ki Rabbinin katındaklier ona kulluk etmekden asla kibirlenmezler, onu tesbih ve yalınız ona secde ederler.
İbni Kesir
Muhakkak ki Rabbının katındakiler, O'na kulluk etmekten asla büyüklenmezler. O'na tesbih ederler ve O'na secde ederler.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Rabbinin yanındakiler de O'na kulluk etmekten büyüklenmezler. O'nu tesbih ederler. O'na secde ederler.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Rab'bine yakın melekler O'na kulluk ve ibadet etmekten asla kibirlenmez, hep O'nu tenzih eder ve yalnız O'na secde ederler.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Muhakkak ki senin Rabbinin indindekiler, asla O'na kulluktan büyüklenerek kaçınmazlar. . . O'nu tesbih ederler ve O'na (azameti indinde kendi hiçliklerini hissederek) secde ederler. (206. ayet secde ayetidir. )
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Those at your Lord are never too proud to worship Him; they glorify Him and fall prostrate before Him.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Those who are at your Lord, they are never too proud to serve Him, and they glorify Him, and to Him they yield.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Those who are at your Lord, they are never too proud to serve Him, and they glorify Him, and to Him they prostrate.
# Kelime Anlam Kök
1 inne: şüphesiz
2 ellezine: olanlar
3 inde: yanında عند
4 rabbike: Rabbinin ربب
5 la:
6 yestekbirune: büyüklenmezler كبر
7 an: -tan
8 ibadetihi: O'na kulluk- عبد
9 ve yusebbihunehu: ve O'nu tesbih ederler سبح
10 yescudune: secde ederler سجد