Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Rabb'ine yakın olanlar, O'na kulluk etmekten asla kibirlenmezler; O'nu tesbih
*
ederler ve O'na secde
*
ederler.
إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ*
İnnellezine inde rabbike la yestekbirune an ibadetihi ve yusebbihunehu ve lehu yescudun.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2ellezineolanlar
3indeyanındaعند
4rabbikeRabbininربب
5la
6yestekbirunebüyüklenmezlerكبر
7an-tan
8ibadetihiO'na kulluk-عبد
9ve yusebbihunehuve O'nu tesbih ederlerسبح
10yescudunesecde ederlerسجد
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Şüphesiz, Rabbine yakın olanlar, O'na kulluk yapmaktan asla kibre kapılmazlar; O'nu noksan sıfatlardan uzak tutar ve sadece O'na secde ederler.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Rabbinin yanındakiler, ona kulluk etmekten kaçınıp büyüklenmezler, O'nu yüceltirler ve O'na secde ederler.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Rabb'ine yakın olanlar, O'na kulluk etmekten asla kibirlenmezler; O'nu tesbih
*
ederler ve O'na secde
*
ederler.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Rabbin katında olanlar, O'na kulluk etmeyi küçümsemezler; ibadetlerini O'na yapar ve O'na secde ederler.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kuşkusuz, Efendinin katındakiler, büyüklük taslayarak, O'na hizmet etmekten kaçınmazlar. O'nu yüceltirler ve O'na secde ederler.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Unutma ki, Rabbinin tarafında olanlar O'na kullukta kibre kapılmazlar; ve O'nun adına/aşkına hareket ederler ve yalnız O'nun önünde secdeye kapanırlar.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Rabbinin katında olanlar, büyüklük taslayıp O'na kulluktan yüz çevirmezler; O'nu tespih ederler ve yalnız O'na secde ederler.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Şüphesiz Rabbinin katında olanlar, O'na ibadet etmekten büyüklenmezler; O'nu tesbih ederler ve yalnız O'na secde ederler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Zira Rabbinin yanında olanlar, O'na ibadet etmekten asla kibirlenmezler. Hep O'nu tespih ederler ve yalnız O'na secde ederler!
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Bil ki, Rabbine yakın olanlar Ona kulluk yapmaktan asla kibre kapılmazlar; ve Onun sınırsız yüceliğini övgüyle anar ve (yalnızca) Onun önünde yere kapanırlar.
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Şüphesiz Rabbin katındaki (melek)ler O'na ibadet etmekten büyüklenmezler. O'nu tespih ederler ve yalnız O'na secde ederler.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Zira rabbının yakınında olanlar ıbadetinden istikbar eylemezler, onu hep tesbih ederler, hem yalnız ona secde ederler
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Rabbinin yanında olanlar, büyüklük taslayıp O'na kulluktan geri kalmazlar, (daima) O'nu tesbih ederler ve O'na secde ederler.
Gültekin Onan
Kuşkusuz rabbinin katında olanlar, O'na ibadet etmekten büyüklenmezler. O'nu tesbih ederler ve yalnızca O'na secde ederler.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Şübhe yok ki Rabbinin katındaklier ona kulluk etmekden asla kibirlenmezler, onu tesbih ve yalınız ona secde ederler.
İbni Kesir
Muhakkak ki Rabbının katındakiler, O'na kulluk etmekten asla büyüklenmezler. O'na tesbih ederler ve O'na secde ederler.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Rabbinin yanındakiler de O'na kulluk etmekten büyüklenmezler. O'nu tesbih ederler. O'na secde ederler.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Rab'bine yakın melekler O'na kulluk ve ibadet etmekten asla kibirlenmez, hep O'nu tenzih eder ve yalnız O'na secde ederler.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Muhakkak ki senin Rabbinin indindekiler, asla O'na kulluktan büyüklenerek kaçınmazlar... O'nu tesbih ederler ve O'na (azameti indinde kendi hiçliklerini hissederek) secde ederler. (206. ayet secde ayetidir. )
Rashad Khalifa The Final Testament
Those at your Lord are never too proud to worship Him; they glorify Him and fall prostrate before Him.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Those who are at your Lord, they are never too proud to serve Him, and they glorify Him, and to Him they yield.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Those who are at your Lord, they are never too proud to serve Him, and they glorify Him, and to Him they prostrate.