Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. Allah, bunu mü'minleri iyi bir sınavla sınava tabi tutmak için yaptı. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْۖ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰىۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِن۪ينَ مِنْهُ بَلَٓاءً حَسَناًۜ اِنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ
Fe lem taktuluhum ve lakinnallahe katelehum, ve ma remeyte iz remeyte ve lakinnallahe rema, ve li yubliyel mu'minine minhu belaen hasena, innallahe semiun alim.
#kelimeanlamkök
1fe lem
2tektuluhumonları siz öldürmedinizقتل
3velakinnefakat
4llaheAllah
5katelehumonları öldürdüقتل
6ve ma
7rameytesen atmadınرمي
8izzaman
9rameyteattığınرمي
10velakinnefakat
11llaheAllah
12ramaattıرمي
13veliyubliyesınamak içinبلو
14l-mu'minineMü'minleriامن
15minhukendinden
16bela'enbir imtihanlaبلو
17hasenengüzelحسن
18innedoğrusu
19llaheAllah
20semiunişitendirسمع
21alimunbilendirعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın, fakat Allah attı. Bunu da müminleri güzel bir imtihanla sınamak için yaptı. Doğrusu Allah işitendir; bilendir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Savaşta) onları siz öldürmemiştiniz fakat onları Allah öldürmüştü; attığın zaman da sen atmamıştın fakat Allah atmıştı. Bunu, müminleri güzel bir imtihanla denemek için (yapmıştı). Şüphesiz ki Allah duyandır, bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onları siz öldürmediniz, fakat ALLAH öldürdü. Attığın zaman da sen atmıyordun; ALLAH atıyordu. Fakat böylece iman edenleri güzel bir sınavla sınadı. ALLAH İşitendir, Bilendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı.* Allah, bunu mü'minleri iyi bir sınavla sınava tabi tutmak için yaptı. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onları öldüren siz değildiniz, onları öldüren Allah'tı. Attığın zaman da sen atmadın, Allah attı. Bu, inanıp güvenenleri güzel bir sınamadan geçirmek içindi. Allah dinler ve bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onları, siz öldürmediniz; Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın; Allah attı. Kendisinden güzel bir sınavla, inananları sınamak için. Kuşkusuz, Allah, Duyandır; Bilendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hem onları siz öldürmediniz; amma velakin, onları asıl öldüren Allah'tı. Attığın zaman da atan sen değildin, ama asıl Allah attı. Zira O, inananları (sonucunu) inayetiyle takdir ettiği güzel bir sınava tabi tuttu: şüphesiz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Siz öldürmediniz onları, Allah öldürdü onları. Attığın zaman da sen atmadın, Allah attı. İnananları kendisinden güzel bir imtihanla denemek için yaptı bunu. Allah; işitendir, bilendir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onları siz öldürmediniz, ama onları Allah öldürdü; attığın zaman sen atmadın, ama Allah attı. Mü'minleri kendinden güzel bir imtihanla imtihan etmek için (yaptı.) Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sonra onları siz öldürmediniz, fakat onları Allah öldürdü; attığın zaman da sen atmadın, lakin Allah attı. Bu da mü'minlere güzel bir imtihan geçirtmek içindi. Gerçekten Allah işitendir, bilendir!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (şunu da bilin ki) (ey müminler,) düşmanı öldüren siz değildiniz, Allahtı onları öldüren, ve (korku) saldığın zaman sen değildin (ey Peygamber, onların içine korku) salan, fakat Allahtı (korku) salan: Ve (O bütün bunları) Kendi belirlediği güzel bir sınavla müminleri sınamak için yaptı. Muhakkak ki Allah her şeyi işiten, her şeyi hakkıyla bilendir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. Mü'minleri, tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sonra onları siz öldürmediniz ve lakin onları Allah öldürdü, attığın vakıt da sen atmadın ve lakin Allah attı, hem de mü'minlere güzel bir imtihan geçirtmek için, hakikat Allah semi'dir, alimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (O gün) Onları siz öldürmediniz, fakat onları Allah öldürdü; (ey Muhammed), attığın zaman sen atmadın, fakat Allah attı. Mü'minleri güzel bir imtihanla sınamak için (bunu yaptı). Doğrusu Allah işitendir, bilendir.

 • Gültekin Onan

  Onları siz öldürmediniz fakat Tanrı öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın fakat Tanrı attı. İnançlıları kendinden güzel bir sınavla sınamak için (yaptı). Kuşkusuz Tanrı işitendir, bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü onları. Atdığın zaman da (Habibim) sen atmadın, ancak Allah atdı. (Ve bunu) mü'minleri kendinden güzel bir (ni'met) imtihan (ı) ile denemek için (yapdı). Şübhesiz ki Allah hakkıyle işiden, kemaliyle bilendir.

 • İbni Kesir

  Siz öldürmediniz onları, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da; sen atmadın ancak Allah attı. Allah bunu, inananları güzel bir imtihana tabi tutmak için yapmıştı. Muhakkak ki Allah; Semi'dir, Alim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (İşte o gün) onları siz öldürmediniz, fakat onları Allah öldürdü. Attığında da sen atmadın fakat müminleri güzel bir imtihanla denemek için Allah attı. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Siz savaşta onları kendi kuvvetinizle öldürmediniz, lakin Allah öldürdü.(Ey Resulüm) Attığın vakit sen atmadın, lakin Allah attı. Ve bunu, Allah müminleri güzel bir imtihana tabi tutmak için yaptı. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitir ve bilir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Siz öldürmediniz onları, öldüren Allah'tı! (Oku) attığında sen atmadın, atan Allah'tı! İman edenlere, kendinden (rahmetinden) güzel bir tecrübe yaşatmak için! Muhakkak ki Allah Semi'dir, Aliym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onları siz öldürmediniz, fakat ALLAH öldürdü. Attığın zaman da sen atmıyordun; ALLAH atıyordu. Fakat böylece inananları güzel bir sınavla ödüllendirir. ALLAH İşitendir, Bilendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı.* Allah, bunu mü'minleri iyi bir sınava tabi tutmak için yaptı. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Progressive Muslims

  It was not you who killed them, but it was God who killed them. And it was not you who launched when you did, but it was God who launched. And so that the believers would be tested well by God. God is Hearer, Knowledgeable.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And you killed them not, but God killed them; and thou threwest not when thou didst throw, but God threw; and that He might test the believers by a fair trial from Him; God is hearing and knowing:

 • Aisha Bewley

  You did not kill them; it was Allah who killed them; and you did not throw, when you threw; it was Allah who threw: so He might test the muminun with this excellent trial from Him. Allah is All-Hearing, All-Knowing.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  It was not you who killed them; GOD is the One who killed them. It was not you who threw when you threw; GOD is the One who threw. But He thus gives the believers a chance to earn a lot of credit. GOD is Hearer, Omniscient.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  It was not you who killed them, but it was God who killed them. And it was not you who launched when you did, but it was God who launched. And so that the believers would be tested well by Him. God is Hearer, Knowledgeable.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  It was not you who killed them, but it was God who killed them. It was not you who launched when you did, but it was God who launched. So that those who acknowledge would be tested well by Him. God is Hearer, Knowledgeable.