Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Gerçeği yalanlayan nankörler, Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcarlar ve harcayacaklar da. Sonra, bu kendilerine pişmanlık olacak ve sonra mağlup olacaklar. Kafirler Cehennem'de toplanacaklardır.

اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِۜ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَۜ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُٓوا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَۙ
İnnellezine keferu yunfikune emvalehum li yesuddu an sebilillah, fe seyunfikuneha summe tekunu aleyhim hasreten summe yuglebun, vellezine keferu ila cehenneme yuhşerun.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2ellezinekimseler
3keferuinkar eden(ler)كفر
4yunfikuneharcarlarنفق
5emvalehummallarınıمول
6liyesudduengel olmak içinصدد
7an
8sebiliyolunaسبل
9llahiAllah
10feseyunfikunehave harcayacaklarنفق
11summesonra (bu)
12tekunuolacakكون
13aleyhimkendilerine
14hasratendertحسر
15summenihayet
16yuglebuneyenileceklerغلب
17vellezineve kimseler
18keferuinkar eden(ler)كفر
19ila
20cehennemecehenneme
21yuhşerunesürüleceklerdirحشر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Şüphesiz ki kafirler mallarını, insanları Allah yolundan alıkoymak için harcıyorlar, daha da harcayacaklardır; ama sonunda bu, onlara yürek acısı olup en sonunda mağlup olacaklardır. İnkarda ısrar edenler ise cehennemde toplanacaklardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki kâfir olanlar, mallarını (insanları) Allah yolundan alıkoymak için harcıyorlar; daha da harcayacaklar. Sonunda bu, onlara pişmanlık olacak ve en sonunda yenileceklerdir. Kâfirler cehenneme sürüleceklerdir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenler, insanları ALLAH yolundan menetmek için paralarını harcarlar ve daha da harcamaya devam edecekler. Fakat bu, sonradan kendileri için bir üzüntü kaynağı olacak ve ardından yenilecekler. İnkar edenler cehenneme sürüleceklerdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Gerçeği yalanlayan nankörler, Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcarlar ve harcayacaklar da. Sonra, bu kendilerine pişmanlık olacak ve sonra mağlup olacaklar. Kafirler Cehennem'de toplanacaklardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ayetleri görmezlikten gelenler (kafirler), mallarını, Allah yolundan engellemek için harcamaktadırlar, harcamaya da devam edeceklerdir. Sonra o mallar onlar için bir yürek acısı olacak ve mağlup olacaklardır. O kafirler, Cehennem'de bir araya getirileceklerdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Aslında, nankörlük edenler, Allah'ın yolundan alıkoymak için mallarını harcarlar; daha da harcayacaklar. Sonra, onlar için üzüntü olacak ve ardından yenilecekler. Ve nankörlük edenler, cehennemde toplanacaklar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (İnsanları) Allah yolundan çevirmek için servetlerini ortaya koyan şu kafirler var ya: işte onların, daha çok servet harcamaları gerekecek; sonra bu onların içinde gerçekleşmemiş bir özlem olarak kalacak ve en sonunda tükenip gidecekler. Nihayet, inkarda ısrar eden bu kimseler topluca cehenneme sürülecekler

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O küfre sapanlar mallarını Allah yolundan alıkoymak için harcarlar, harcayacaklardır da. Sonunda bu kendileri için bir hasret olacak, sonra da mağlup edilecekler. Küfre sapanlar doğruca cehenneme sürülecekler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Gerçek şu ki, inkar edenler, (insanları) Allah'ın yolundan engellemek için mallarını harcarlar; bundan böyle de harcayacaklar. Sonra bu, onlara yürek acısı olacaktır, sonra bozguna uğratılacaklardır. İnkar edenler sonunda cehenneme sürülüp toplanacaklardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Şüphesiz ki Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcayanlar, onu yine harcayacaklar, sonra bu kendilerine yürek acısı olacak, nihayet mağlup olacaklar. Küfürlerinde ısrar edenler toplanıp cehenneme sürülecekler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bakın, hakkı inkara şartlanmış olanlar insanları Allahın yolundan çevirmek için (nasıl da) harcıyorlar mallarını; ve (daha da) harcayacaklar, ta ki bu harcadıkları kendileri için derin bir ızdırap ve yerinme (kaynağı) oluncaya kadar; ve sonra haklarından gelinecek! Ve (ölünceye kadar) hakkı inkarda direnen bu kimseler topluca cehenneme tıkılacaklar,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphe yok ki, inkar edenler mallarını (insanları) Allah yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu mallar onlara bir iç acısı olacak, sonra da yenilgiye uğrayacaklardır. İnkar edenler toplanıp cehenneme sürüleceklerdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şüphe yok ki Allah yolundan men'etmek için mallarını sarfedenler, onu yine sarfedecekler, sonra bu kendilerine yürek acısı olacak, nihayet mağlub olacaklar. Ve küfürlerinde ısrar edenler toplanıb Cehenneme sevkedilecekler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnkar edenler, Allah yoluna engel olmak için mallarını harcarlar ve harcayacaklar da. Sonra bu, kendilerine dert olacak, nihayet yenilecekler ve inkar edenler cehenneme sürüleceklerdir.

 • Gültekin Onan

  Gerçek şu ki, küfredenler (insanları) Tanrı'nın yolundan engellemek için mallarını harcarlar; bundan böyle de harcayacaklar. Sonra bu, onlara yürek acısı olacaktır, sonra da bozguna uğratılacaklardır. Küfredenler sonunda cehenneme sürülüp toplanacaklardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Küfredenler, şübhe yok ki, mallarını (halkı) Allah yolundan alıkoymaları için harcarlar. Ko harcasınlar onları! Nihayet bu, onlara bir yürek acısı olacakdır. Sonra da mağlub olacaklardır. Küfr (ünde inad) edenler (ise) en son cehenneme sürüleceklerdir,

 • İbni Kesir

  Muhakkak ki küfredenler; mallarını, Allah yolundan alıkoymak için harcarlar. Daha harcayacaklar, sonra içleri yanacak, sonra da mağlup olacaklardır. Küfredenler, cehenneme toplanacaklardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Küfre sapanlar mallarını Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar. Daha da harcayacaklardır. Sonra pişman olacaklar ve yenilgiye uğrayacaklar. Kafir olanlar cehennemde toplanacaklardır!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kafirler, insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için mallarını harcıyorlar. Daha da harcayacaklar!Ama gayelerine ulaşamayacaklarından bu, onlara yürek acısı olacak, sonra da mağlup edilecekler. İnkarlarında ısrar edenler toplanıp cehenneme sevk edilecekler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O hakikat bilgisini inkar edenler, Allah yolundan engellemek için mallarını bağışlarlar! Kalanları da harcayacaklar! Sonra bu harcamaları onlar için bir yürek acısı oluşturacak! Sonra yenilirler! (Nihayet) hakikat bilgisini inkar edenler hep bir arada, cehenneme toplanır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenler, insanları ALLAH yolundan menetmek için paralarını harcarlar ve daha da harcamaya devam edecekler. Fakat bu, sonradan kendileri için bir üzüntü kaynağı olacak ve ardından yenilecekler. İnkar edenler cehenneme sürüleceklerdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçeği yalanlayan nankörler, Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcarlar ve harcayacaklar da. Sonra, bu kendilerine pişmanlık olacak ve sonra mağlup olacaklar. Gerçeği yalanlayan nankörler Cehennem'de toplanacaklardır.

 • Progressive Muslims

  Those who have rejected, they spend their money to turn others away from the path of God. They will spend it, then it will become an anguish for them, then they are defeated. Those who rejected will be gathered to Hell.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who ignore warning spend their wealth on turning away from the path of God. So will they spend it; then will it become a sorrow for them; then will they be defeated, and those who ignore warning will be gathered into Gehenna,

 • Aisha Bewley

  Those who are kafir spend their wealth barring access to the Way of Allah. They will spend it; then they will regret it; then they will be overthrown. Those who are kafir will be gathered into Hell,

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who disbelieve spend their money to repel others from the way of GOD. They will spend it, then it will turn into sorrow and remorse for them. Ultimately, they will be defeated, and all disbelievers will be summoned to Hell.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who have rejected, they spend their money to turn others away from the path of God. They will spend it, then it will become an anguish for them, then they will be defeated. Those who have rejected will be gathered to Hell.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who have rejected, they spend their money to turn others away from the path of God. They will spend it, then it will become a source of regret for them, then they are defeated. Those who rejected will be summoned to hell.