Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onların, Beyt'in yanındaki salatları, ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Öyleyse küfrünüzden dolayı azabı tadın.

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَٓاءً وَتَصْدِيَةًۜ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
Ve ma kane salatuhum indel beyti illa mukaen ve tasdiyeh, fe zukul azabe bima kuntum tekfurun.
#kelimeanlamkök
1ve mave
2kanedeğildirكون
3salatuhumsalatlarıصلو
4indeyanındakiعند
5l-beytiBeyt(ullah)بيت
6illabaşka
7muka'enıslık çalmadanمكو
8ve tesdiyetenve el çırpmadanصدي
9fezukuO halde tadınذوق
10l-azabeazabıعذب
11bimadolayı
12kuntumolmanızdanكون
13tekfuruneinkar ediyor(lar)كفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onların Beytullah'taki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Ey inkarcılar! İnkar etmekte olduğunuz şeylerden ötürü şimdi azabı tadınız!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ev'in (Kâbe'nin) yanındaki (sözde) ibadetleri, ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildi.* İnkâr ettikleriniz nedeniyle azabı tadın!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onların, Ev'deki salatları hile ve menetmekten başka bir şey değil. İnkarınızdan dolayı azabı tadın.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onların, Beyt'in* yanındaki salatları*, ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Öyleyse küfrünüzden dolayı azabı tadın.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onların, Beyt'in çevresindeki ibadetleri (namazları), ıslık çalma ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Kafir olmanıza karşılık* şimdi tadın bakalım bu azabı.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ev'in yanındaki yakarışları, ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. "Nankörlük etmenize karşılık, artık tadın cezayı!"*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onların Beyt çevresindeki ibadeti (vahyi susturmak için) şamata çıkarmak ve (namazı) engellemekten ibarettir. Haydi öyleyse, ısrarlı inkarınızdan dolayı tadın azabı!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onların o evdeki namazı; ıslık çalmak, el çırpmak/engel olmaktan başka bir şey değildir. O halde, inkar etmekte olduğunuz için tadın azabı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onların Beyt(-i Şerif) önündeki duaları, ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan başkası değildir. Artık inkar ettikleriniz dolayısıyla tadın azabı.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kabe'nin huzurunda namazları ise ıslık çalıp el çırpmaktan başka birşey değil! O halde küfrü küfranınızdan (inkar ve nankörlüğünüzden) dolayı tadın azabı!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  ve (bu yüzden de) Mabed önünde onların tapınmaları yalnızca ıslık çalmak, el çırpmaktan öteye gitmemektedir. Azabı tadın öyleyse, (Siz ey inanmayanlar), hakkı inatla inkar etmenizin bir karşılığı olarak!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onların, Ka'be'nin yanında duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir. Öyle ise (ey müşrikler) inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Beytin huzurunda namazları ise ıslık çalıb el çırpmaktan başka bir şey değil, o halde küfr-ü küfranınızdan dolayı tadın azabı

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onların Beyt(ullah) yanındaki namazları da, ıslık çalmadan ve el çırpmadan ibarettir. "O halde inkarınızdan dolayı azabı tadın!"

 • Gültekin Onan

  Onların, Beyt(-i Şerif) önündeki namazları, ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan başkası değildir. "Öyleyse küfretmeniz nedeniyle / küfrettiğiniz için (tekfürun) azabı tadın".

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onların Beyt (-i şerif) huzurundaki duaları ıslık çalmakdan, el çırpmakdan başka bir şey değildir. (Ey kafirler) devam edegeldiğiniz o küfrünüzden dolayı tadın artık azabı!

 • İbni Kesir

  Onların Beyt'in yanındaki duaları; sadece ıslık çalmak veya el çırpmaktan başka bir şey değildir. Öyleyse devamedegelmekte olduğunuz küfürden dolayı tadın azabı.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onların Ka'be'deki namazları, ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Küfrünüzden dolayı azabı tadın!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onların Mescid-i Haramdaki duaları ise ıslık çalıp el çırpmaktan başka bir şey değil!Öyleyse küfür ve küfranınızdan dolayı tadın bakalım azabı!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onların El Beyt'in (Beytullah'ın) indindeki (katındaki) salatları (yönelişleri), ıslık çalmak ve el çırpmak olandan (atalarının dışa dönük tapınma biçiminden) başka bir şey değildir.. . O halde gerçeği inkar etmenizden (küfrünüzden) ötürü tadın azabı!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onların, Kabe'deki namazları hile ve menetmekten başka bir şey değil. İnkarınızdan dolayı azabı tadın.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onların, Beyt'in* yanındaki salatları*, ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Öyleyse küfrünüzden dolayı azabı tadın.

 • Progressive Muslims

  And their contact-method at the sanctuary was nothing but noise and aversion. Taste the retribution for what you have rejected.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And their duty at the house is only whistling and clapping — so taste the punishment for what you denied!

 • Aisha Bewley

  Their prayer at the House is nothing but whistling and clapping. So taste the punishment because you were kafir!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Their Contact Prayers (Salat) at the shrine (Ka'bah) were no more than a mockery and a means of repelling the people (by crowding them out). Therefore, suffer the retribution for your disbelief.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And their contact prayer at the Sanctuary was nothing but noise and aversion. Taste the retribution for what you have rejected.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Their contact prayer at the sanctuary was nothing but deception/noise and aversion. Taste the retribution for what you have rejected.