Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kafirlere de ki: Eğer vazgeçerlerse geçmişte yaptıkları bağışlanır. Eğer tekrar dönerlerse, evvelkilerin başına gelenler ortadadır.

قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُٓوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَۚ وَاِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّل۪ينَ
Kul lillezine keferu in yentehu yugfer lehum ma kad selef, ve in yeudu fe kad madat sunnetul evvelin.
#kelimeanlamkök
1kulsöyleقول
2lillezinekimselere
3keferuinkar eden(lere)كفر
4ineğer
5yentehuvazgeçerlerseنهي
6yugferbağışlanırغفر
7lehumkendilerine
8maolanlar
9kad
10selefegeçmiştekilerسلف
11veinyok yine
12yeududönerlerseعود
13fekadelbette
14medetgeçerlidirمضي
15sunnetukanunuسنن
16l-evvelineöncekilerinاول
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnkar edenlere, iman edip sana düşmanlıktan vazgeçerlerse, geçmiş günahlarının bağışlanacağını söyle! Yok eğer inkara geri dönerlerse, kendilerinden öncekilerin hali gözlerinin önündedir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kâfir olanlara de ki: (İnkârdan) vazgeçerlerse, geçmiş (günahları) bağışlanacaktır.* (İnkâra) geri dönerlerse öncekilere (uygulanan ilahi) kanun elbette geçmiştir (onlar için geçerlidir).

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenlere söyle: "Son verirlerse geçmişte yaptıkları bağışlanacaktır. Dönerlerse, daha öncekilerin yasası (sünneti) geçerlidir."*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kafirlere de ki: Eğer vazgeçerlerse geçmişte yaptıkları bağışlanır. Eğer tekrar dönerlerse, evvelkilerin başına gelenler ortadadır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ayetleri görmezlikten gelenlere (kafirlere) de ki "O işe son verirlerse geçmiş günahları bağışlanır. Aynı şeyi tekrar ederlerse eskilere uygulanmış olan yasa ortadadır

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nankörlük edenlere, şunu söyle: Son verirlerse, geçmişte olanlar bağışlanacaktır. Ama dönerlerse, öncekilere uygulanan yasa geçerlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İnkarda ısrar edenlere, eğer (inada) bir son verirlerse geçmişte yaptıklarının bağışlanacağını söyle; yok eğer bildiklerini okumaya devam ederlerse, geçmişteki benzerlerinin başına gelenleri sakın (unutmasınlar)!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Küfre sapanlara söyle: "Eğer son verirlerse eskide kalmış olan, kendileri için affedilir. Eğer yeniden başlarlarsa, daha öncekilere uygulanan yol ve yöntem, eskisi gibi devam etmiş olacaktır."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O inkar edenlere de ki: "Eğer vazgeçerlerse geçmişte (yaptıkları) şeyler bağışlanacaktır. Ama yine dönecek olurlarsa, önceki (toplumlara uygulanan) sünnet, muhakkak (onların başından da) geçmiş olacaktır."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O inkar edenlere de ki: Eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanır; yok yine isyana dönerlerse kendilerinden önceki ümmetlere uygulanan ilahi kanun geçmişti, artık onu beklesinler!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O hakkı inkara şartlanmış olanlara anlat ki, eğer direnmeyi bırakırlarsa, geçmişte olup bitenlerden ötürü kendileri bağışlanacaklar; ama eğer (geçmişteki hatalı tutumlarına) dönecek olurlarsa, o zaman, geçmişte kendileri gibi olanların başına gelenleri hatırlat onlara.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle: Eğer (iman edip, düşmanlık ve savaştan) vazgeçerlerse, geçmiş günahları bağışlanır. Eğer (düşmanlık ve savaşa) dönerlerse, öncekilere uygulanan ilahi kanun devam etmiş olacaktır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De o küfüredenlere ki, eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanır, yok yine ısyana dönerlerse kendilerinden evvelki ümmetlere tatbık edilen kanun-ı ilahi geçmişti artık onu beklesinler.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnkar edenlere söyle: "Eğer vazgeçerlerse, geçmişteki (günahları) kendilerine bağışlanır; yok yine (eski hallerine) dönerlerse, öncekilerin (başlarına gelen Allah) kanunu geçmiştir (bunların da başına gelecektir. Onu beklesinler).

 • Gültekin Onan

  O küfredenlere de ki: "Eğer vazgeçerlerse geçmişte (yaptıkları) şeyler bağışlanacaktır. Ama yine dönecek olurlarsa, önceki (toplumlara uygulanan) sünnet, muhakkak (onların başından da) geçmiş olacaktır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Habibim), o küfredenlere söyle ki eğer (sana düşmanlıkdan) vazgeçerlerse geçmiş (günahları) yarlığanacakdır, eğer (muhaarebeye) dönerlerse (kendilerinden) evvelki (ümmet) ler (e tatbıyk edilen ilahi) kaanun (un hükmü) muhakkak suretde devam etmiş olacakdır.

 • İbni Kesir

  Küfredenlere söyle: Vazgeçerlerse; geçmiş kendilerine bağışlanacaktır. Tekrar başlarlarsa evvelkilerin hükmü muhakkak devam etmiş olacaktır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kafir olanlara eğer vazgeçerlerse önceden yaptıklarının bağışlanacağını, fakat tekrar eskiye dönerlerse, öncekilere uygulanan kanunların gözleri önünde olduğunu söyle!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ey Resulüm! O kafirlere de ki: "Eğer Peygambere düşmanlıktan vazgeçip İslam'a girerlerse daha önceki suçları bağışlanacak. Yok eğer dönüp tekrar düşmanlığa başlayacak olurlarsa, zaten emsallerinin başlarına gelen haller gözlerinin önünde!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hakikat bilgisini inkar edenlere de ki: "Eğer (yanlış inançlarından) vazgeçerlerse, geçmişte yaptıkları suçlar onlar için bağışlanır! Eğer (eski inançlarına tekrar) dönerlerse, öncekilerin başına gelmiş olanları hatırlat!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenlere söyle: 'Son verirlerse geçmişte yaptıkları bağışlanacaktır. Dönerlerse, daha öncekilerin sünneti (yasası) geçerlidir.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçeği yalanlayan nankörlere de ki: Eğer vazgeçerlerse geçmişte yaptıkları bağışlanır. Eğer tekrar dönerlerse, evvelkilerin başına gelenler ortadadır.

 • Progressive Muslims

  Say to the rejecters: "If they cease, then what has passed before will be forgiven to them, and if they return to it, then the example of the previous generations has already been given. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou to those who ignore warning: if they cease, what is past will be forgiven them; but if they return, then the practice of the former peoples has gone before.

 • Aisha Bewley

  Say to those who are kafir that if they stop, they will be forgiven what is past; but if they return to it, they have the pattern of previous peoples in the past.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Tell those who disbelieved: if they stop, all their past will be forgiven. But if they return, they will incur the same fate as their previous counterparts.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say to the rejecters: "If they cease, then what has passed before will be forgiven to them, and if they return to it, then the example of the previous generations has already been given."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say to the ingrates: "If they cease, then what has passed before will be forgiven to them, and if they return to it, then the example of the previous generations has already been given."