Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Fitne kalmayıp, din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse kuşkusuz Allah onların ne yaptığını görmektedir.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّ۪ينُ كُلُّهُ لِلّٰهِۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ
Ve katiluhum hatta la tekune fitnetun ve yekuned dinu kulluhu lillahi, fe inintehev fe innallahe bima ya'melune basir.
#kelimeanlamkök
1ve katiluhumve onlarla savaşınقتل
2hattakadar
3la
4tekunekalmayıncayaكون
5fitnetunfitneفتن
6ve yekuneve oluncaya (kadar)كون
7d-dinudinدين
8kulluhutamamenكلل
9lillahiAllah'ın
10feinieğer
11ntehevson verirlerseنهي
12feinnemuhakkak ki
13llaheAllah
14bimane
15yea'meluneyaptıklarınıعمل
16besirungörmektedirبصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yeryüzünde fitne/din farklılığının getirdiği baskı ortadan kalkıp din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşınız. İnkar ve fitneden vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi görür.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Fitne (baskı ve zulüm) kalmayıncaya ve bütünüyle din de yalnızca Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın!* (İnkârdan) vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi görendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Baskı ve zulmü ortadan kaldırıncaya ve dini sadece ALLAH'a ait kılıncaya dek onlarla savaşın. Düşmanlığa son verirlerse, elbette ALLAH yaptıklarınızı Görür.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Fitne* kalmayıp, din* tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse kuşkusuz Allah onların ne yaptığını görmektedir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlarla savaşın ki fitne (savaş sebebi) oluşmasın; din, bütünüyle Allah'ın dini olsun. Eğer savaşa son verirlerse (siz de son verin) onların ne yaptıklarını gören Allah'tır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Baskı kalmayıncaya ve din tümüyle Allah için oluncaya dek onlarla savaşın. Son verirlerse, kuşkusuz, Allah, onların yaptıklarını Görendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Artık onlarla zulüm ve baskı sona erinceye ve hayatın Allah'a adanmasına (yönelik tüm baskılar kaldırılıncaya) kadar savaşın! Ne ki baskıya bir son verirlerse, unutmayın ki Allah onların yaptığı her şeyi görmektedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Fitne kalmayıncaya ve din tümüyle Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaş. Vazgeçerlerse kuşkusuz ki Allah, ne yaptıklarını iyice görecektir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçecek olurlarsa, şüphesiz Allah, yaptıklarını görendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Siz de, ortalıkta hiçbir fitne kalmayıp din tamamıyla Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla cihad edin! Eğer vazgeçerlerse muhakkak ki Allah yaptıklarını görür.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve artık zulüm ve baskı kalmayıncaya, ve (insanların) kulca yönelişleri bütünüyle ve yalnızca Allaha adanıncaya kadar onlarla savaşın. Ama eğer direnmeyi bırakırlarsa bilin ki, Allah onların edip eylediği her şeyi görmektedir;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer (küfürden) vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Siz de ortalıkta bir fitne kalmayıb din, tamamiyle Allahın dini oluncıya kadar onlara cihad edin, eğer vaz geçerlerse her halde Allah amellerini görür

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Fitne (baskı) kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın! Eğer (baskıya) son verirlerse muhakkak ki Allah, ne yaptıklarını görmektedir.

 • Gültekin Onan

  Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Tanrı'nın oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçecek olurlarsa, kuşkusuz Tanrı, yaptıklarını görendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Yer yüzünde) bir fitne kalmayıncaya ve din tamamiyle Allahın oluncaya kadar onlarla muhaarebe edin. Eğer vaz geçerlerse (onları bırakın). Şübhesiz ki Allah, ne yapacaklarını hakkıyle görücüdür.

 • İbni Kesir

  Fitne kalmayıp din de yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse; muhakkak ki Allah, yaptıklarını görendir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bir fitne kalmayıncaya ve tamamen Allah'ın dini hakim oluncaya kadar onlarla savaşın! Eğer fitneden vazgeçerlerse, Allah yaptıklarını görmektedir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Dünyada fitne kalmayıp din, tamamen Allah'a ait oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer fitneden vazgeçerlerse, onları bırakın. Allah zaten onların yaptıklarını hakkıyla görmektedir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İman edenlere zulüm ve baskı ortadan kalkana; Din (hakikat bilgisi ve Allah sistem ve düzeni) apaçık ortaya çıkıp anlaşılıncaya kadar (bunu yapmanızı engellemeleri halinde {zira La ikraha fiyd din = Din konusu zorlama kabul etmez}) onlarla savaşın! Eğer (baskı ve engellemeden) vazgeçerlerse, muhakkak ki Allah onların yapmakta olduklarını Basıyr'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Baskı ve zulmü ortadan kaldırıncaya ve dini sadece ALLAH'a ait kılıncaya dek onlarla savaşın. Düşmanlığa son verirlerse, elbette ALLAH yaptıklarınızı Görür.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Fitne* kalmayıp, din* tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse kuşkusuz Allah onların ne yaptığını görmektedir.

 • Progressive Muslims

  And fight them all until there is no more oppression, and so that the entire system is God's. But if they cease, then God is watcher over what they do.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And fight them until there is no means of denial, and the doctrine is entirely for God; and if they cease, God sees what they do.

 • Aisha Bewley

  Fight them until there is no more fitna and the deen is Allah’s alone. If they stop, Allah sees what they do,

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You shall fight them to ward off oppression, and to practice your religion devoted to GOD alone. If they refrain from aggression, then GOD is fully Seer of everything they do.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And fight them all until there is no more oppression, and the entire system is for God. But if they cease, then God is Seer over what they do.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  You should fight them all until there is no more oppression, and so that the entire system is God's. But if they cease, then God is seer of what they do.