Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın halde, her defasında hiç çekinmeden antlaşmalarını bozan kimselerdir.

اَلَّذ۪ينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ ف۪ي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ
Ellezine ahedte minhum summe yenkudune ahdehum fi kulli merretin ve hum la yettekun.
#kelimeanlamkök
1ellezinekimseler
2aahedtesen andlaşma yaptığınعهد
3minhumkendileriyle
4summesonra
5yenkudunebozarlarنقض
6ahdehumandlaşmalarınıعهد
7fi
8kulliherكلل
9merratindefasındaمرر
10ve humve onlar
11lahiç
12yettekuneçekinmedenوقي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sen kendileriyle anlaşma yaptığın halde onlar, hiç çekinmeden her defasında anlaşmalarını bozarlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra her defasında takvâlı (duyarlı) davranmayıp sözleşmelerini bozanlar(a gelince),

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar, sen kendileriyle anlaşma yaptığın halde her defasında anlaşmalarını bozanlardır. Onlar erdemli davranmazlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın halde, her defasında hiç çekinmeden antlaşmalarını bozan kimselerdir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kendileriyle yaptığın her antlaşmadan sonra antlaşmalarını bozarlar. Onlar Allah'tan çekinmezler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kendileriyle antlaşma yaptıktan sonra, hepsinde antlaşmalarını bozarlar. Sorumluluk bilincine de erişmiş değillerdir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kendileriyle anlaşma yaptıktan sonra, her seferinde, sorumsuzca anlaşmalarını bozanlara gelince:

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bunlar, kendileriyle antlaşma yaptığın kişilerdir. Ama her defasında antlaşmalarını bozarlar. Hiç çekinmez ki bunlar...

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bunlar, içlerinden antlaşma yaptığın kimselerdir ki, sonra her defasında ahidlerini bozarlar. Onlar sakınmazlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlar, kendileriyle anlaşma yaptığın halde her defasında antlaşmalarını bozar ve hiç çekinmezler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Kendileriyle bir andlaşma yapmış olduğu halde, Allaha karşı sorumluluk bilinci taşımaksızın, fütursuzca her fırsatta sözlerinden dönen kimselere gelince,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar ki kendilerinden muahede almışındır da sonra her def'asında ahidlerini nakzederler ve hiç çekinmezler,

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sen kendileriyle andlaşma yaptığın halde onlar, hiç çekinmeden, her defa andlaşmalarını bozarlar.

 • Gültekin Onan

  Bunlar, içlerinden antlaşma yaptığın kimselerdir ki, sonra her defasında ahidlerini bozarlar. Onlar sakınmazlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar, içlerinden kendileriyle muaahede etdiğin kimselerdir ki (muaahededen) sonra her defasında ahidlerini bozarlar. Onlar sakınmazlar da.

 • İbni Kesir

  Onlar, kendileriyle anlaşma yaptığın kimselerdir. Sonra her defasında ahidlerini bozdular. Onlar sakınmazlar da.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Antlaşma yaptığın kimseler, sonra her defasında hiç çekinmeden bunu bozarlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlar kendileriyle anlaşma yaptığında hiç çekinmeden her defasında anlaşmayı bozan kimselerdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlar (Medine-i Münevvere civarındaki Yahudi kabileler), kendileri ile antlaşma yaptığın kimselerdir.. . Sonra da her defasında sözlerini bozarlar. . . Onlar korunmazlar (Allah'tan sakınmazlar).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar, sen kendileriyle anlaşma yaptığın halde her defasında anlaşmalarını bozanlardır. Onlar erdemli davranmazlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın halde, her defasında hiç çekinmeden antlaşmalarını bozan kimselerdir.

 • Progressive Muslims

  The ones whom you made a pledge with them, then they break their pledge every time, and they do not care.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those from whom thou takest a covenant, then they break their covenant every time; and they are not in prudent fear.

 • Aisha Bewley

  those with whom you make a treaty and who then break it every time. They have no taqwa.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You reach agreements with them, but they violate their agreements every time; they are not righteous.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those of them with whom you made a pledge, then they break their pledge every time, and they do take heed.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The ones whom you made a pledge with them, then they break their pledge every time, and they do not care.