Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın ki, bununla Allah'ın ve sizin düşmanınızı ve onların dışındaki sizin bilmeyip, Allah'ın bildiği düşmanları korkutasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız, size tam olarak ödenir. Ve hiçbir haksızlığa uğratılmazsınız.

وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِه۪ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَر۪ينَ مِنْ دُونِهِمْۚ لَا تَعْلَمُونَهُمْۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْۜ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
Ve eıddu lehum mesteta'tum min kuvvetin ve min rıbatil hayli turhibune bihi aduvvallahi ve aduvvekum ve aharine min dunihim, la ta'lemunehum, allahu ya'lemuhum, ve ma tunfiku min şey'in fi sebilillahi yuveffe ileykum ve entum la tuzlemun.
#kelimeanlamkök
1ve eidduhazırlayınعدد
2lehumonlara karşı
3ma
4stetaa'tumgücünüz yettiği kadarطوع
5min
6kuvvetinkuvvetقوي
7ve min
8ribative cihad için bağlanıp beslenenربط
9l-hayliatlarخيل
10turhibunekorkutursunuzرهب
11bihibununla
12aduvvedüşmanınıعدو
13llahiAllah'ın
14ve aduvve kumve sizin düşmanınızıعدو
15ve aharineve başkalarınıاخر
16min
17dunihimonların dışındaدون
18la
19tea'lemunehumusizin bilmediğinizعلم
20llahuAllah'ın
21yea'lemuhumbildiğiعلم
22ve mane ki
23tunfikuharcarsanızنفق
24min
25şey'inherşeydenشيا
26fi
27sebiliyolundaسبل
28llahiAllah
29yuveffetam olarak ödenirوفي
30ileykumsize
31ve entumve siz
32la
33tuzlemunehiç haksızlığa uğratılmazsınızظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlara karşı gücünüzün yettiğince kuvvet hazırlayınız. Ordugahlarda atlar besleyiniz. Böylece hem Allah'ın düşmanını, hem kendi düşmanınızı, hem de onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir; siz asla haksızlığa uğratılmazsınız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar hazırlayın ki* onunla Allah'ın düşman(lar)ını, sizin düşman(lar)ınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği diğerlerini korkutursunuz. Allah yolunda ne infak ederseniz (verirseniz) size eksiksiz ödenir; siz asla haksızlığa uğratılmazsınız.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar için elinizden gelen kuvvet ve binekler hazırlayıp seferber edin. Böylece onlarla ALLAH'ın düşmanlarını, düşmanlarınızı ve onlardan başka bilmediğiniz, ancak ALLAH'ın bildiği kimseleri caydırırsınız. ALLAH yolunda ne harcarsanız size tam olarak ödenir ve hiç haksızlığa uğratılmazsınız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar güç ve savaş atları* hazırlayın ki, bununla Allah'ın ve sizin düşmanınızı ve onların dışındaki sizin bilmeyip, Allah'ın bildiği düşmanları korkutasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız, size tam olarak ödenir. Ve hiçbir haksızlığa uğratılmazsınız.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve atlı birlikler hazırlayın ki Allah'ın düşmanını, kendi düşmanınızı ve ayrıca sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği öbür düşmanları korkutasınız. Allah yolunda ne harcarsanız, size tam olarak ödenir. Haksızlığa uğratılmazsınız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onlara karşı, toplayabildiğiniz kadar güç ve besili atlar hazırlayın. Böylece, hem Allah'ın hem sizin düşmanlarınızı hem de sizin bilmediğiniz, ama Allah'ın bildiği başkalarını yıldırabilirsiniz. Allah'ın yolunda yardımlaşmak amacıyla ne paylaşırsanız, eksiksiz olarak size geri verilir; haksızlık yapılmaz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Siz de onlara karşı gücünüz oranında kuvvet ve atlı birlik hazırlayıp, bu yolla hem Allah düşmanlarını, hem kendi düşmanlarınızı, hem de bunlar dışında sizin bilmeyip Allah'ın bildiği daha başkalarını yıldırıp caydırabilesiniz. Ve Allah yolunda her ne harcarsanız size tümüyle geri ödenecektir; ve siz asla zulme uğramayacaksınız.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlara karşı, gücünüz yettiğince kuvvet hazırlayın. Ordugahlarda atlar besleyin. Böylece hem Allah'ın düşmanını hem kendi düşmanınızı hem de bunlardan başkalarını korkutabilirsiniz. Siz onları bilmezsiniz ama Allah hepsini bilir. Allah yolunda harcadığınız herşey size tam olarak ödenir; hiçbir haksızlığa uğratılmazsınız.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve besili atlar hazırlayın. Bununla, Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanınızı ve bunların dışında sizin bilmeyip Allah'ın bildiği diğer (düşmanları) korkutup caydırasınız. Allah yolunda her ne infak ederseniz, size 'eksiksiz olarak ödenir' ve siz haksızlığa uğratılmazsınız.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sizler de onlara karşı gücünüzün yettiği her çeşit kuvvetten savaş için beslenen atlardan hazırlayın; onunla hem Allah'ın düşmanı hem sizin düşmanınızı, hem de sizin bilmediğinizi fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanlarınızı korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız mükafatı size tamamen ödenir ve hiç zarara uğramazsınız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O halde, onlara karşı toplayabildiğiniz kadar kuvvet ve binek hayvanı hazır edin ki bununla hem Allahın, hem sizin düşmanınız olan bu insanları, hem de sizin bilmediğiniz ama Allahın bildiği başkalarını caydırabilesiniz; (ve bilin ki), Allah yolunda her ne sarf ederseniz size bütünüyle ödenecek ve size haksızlık yapılmayacaktır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği her kuvvetten ve cihad için beslenen atlardan hazırlık yapın, onunla hem Allah düşmanını korkutursunuz hem sizin düşmanınızı hem de onlardan başka diğerlerini ki onları siz bilmezsiniz, Allah bilir ve Allah yolunda her ne masraf verseniz ecri size tamamen ödenir, hiç de ziyan etmezsiniz.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği (düşman) kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız tam olarak size ödenir, hiç haksızlığa uğratılmazsınız.

 • Gültekin Onan

  Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve besili atlar hazırlayın. Bununla, Tanrı'nın düşmanı ve sizin düşmanınız ve bunların dışında sizin bilmeyip Tanrı'nın bildiği diğer (düşmanları) korkutup caydırasınız. Tanrı yolunda her ne infak ederseniz, size 'eksiksiz olarak ödenir' ve siz haksızlığa uğratılmazsınız.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Siz de onlara (düşmanlara) karşı gücünüzün yetdiği kadar kuvvet ve (cihad için) bağlanıb beslenen atlar hazırlayın ki bununla (bu hazırlanma ile) Allahın düşmanı ve sizin düşmanınız (olanlar) ı ve bunlardan başka sizin bilemeyib de Allahın bildiği diğerlerini korkutasınız. Allah yolunda ne harcarsanız (ecri) size eksiksiz ödenir ve siz asla haksızlığa uğratılmazsınız.

 • İbni Kesir

  Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar hazırlayın ki bununla Allah'ın düşmanı, sizin düşmanınız ve bunlardan başka sizin bilmeyip te Allah'ın bildiği diğerlerini korkutasınız. Allah yolunda ne harcarsanız, size ödenir ve siz asla zulmolunmazsınız.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın ki bununla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve sizin bilmeyip Allah'ın bildiği bundan başka düşmanları korkutasınız. Allah yolunda sarfettiğiniz her şey size hiç bir haksızlık yapılmadan ödenecektir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Savaş atları yetiştirin ki bu hazırlıkla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve onların ötesinde sizin bilemeyip de, ancak Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutup yıldırasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız, onun karşılığı size eksiksiz ödenir, size asla haksızlık yapılmaz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlar için gücünüz yettiğince kuvvet toplayın ve (cihad için) bağlanarak beslenmiş atlar hazırlayın ki onunla Allah düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka, Allah'ın bilip sizin bilmediğiniz diğerlerini korkutasınız.. . Allah uğruna ne bağışlarsanız, mükafatı size tam ödenir ve hakkınız asla yenmez!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar için elinizden gelen kuvvet ve atlı birlikler (savaş araçları) hazırlayıp seferber edin. Böylece onlarla ALLAH'ın düşmanlarını, düşmanlarınızı ve onlardan başka bilmediğiniz, ancak ALLAH'ın bildiği kimseleri caydırırsınız. ALLAH yolunda ne harcarsanız size tam olarak ödenir ve hiç haksızlığa uğratılmazsınız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar güç ve savaş atları* hazırlayın ki, bununla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanınızı ve sizin bilmeyip, Allah'ın bildiği düşmanları korkutasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız, size tam olarak ödenir. Ve hiçbir haksızlığa uğratılmazsınız.

 • Progressive Muslims

  And prepare for them all that you can of might, and from the steeds of war, that you may instil fear with it towards God's enemy and your enemy, and others beside them whom you do not know but God knows them. And whatever you spend in the cause of God will be returned to you, and you will not be wronged.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And prepare for them what you are able of forces and of cavalry, to terrify thereby the enemy of God, and your enemy, and others besides them whom you know not; God knows them. And whatever you spend in the cause of God will be repaid to you in full; and you will not be wronged.

 • Aisha Bewley

  Arm yourselves against them with all the firepower and cavalry you can muster, to terrify the enemies of Allah and your enemies, and others besides them whom you do not know. Allah knows them. Anything you spend in the Way of Allah will be repaid to you in full. You will not be wronged.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You shall prepare for them all the power you can muster, and all the equipment you can mobilize, that you may frighten the enemies of GOD, your enemies, as well as others who are not known to you; GOD knows them. Whatever you spend in the cause of GOD will be repaid to you generously, without the least injustice.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And prepare for them all that you can of might, and from the steeds of war, that you may instill terror with it towards the enemy of God and your enemy, and others besides them whom you do not know but God knows them. And whatever you spend in the cause of God will be returned to you, and you will not be wronged.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Prepare for them all that you can of might, and from horse powers, that you may instill fear with it towards God's enemy and your enemy, and others beside them whom you do not know but God knows them. Whatever you spend in the cause of God will be returned to you, and you will not be wronged.