Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Şimdi Allah, yükünüzü hafifletti. Çünkü sizde bir zayıflık olduğunu bilmektedir. Yine de, eğer sizden sabırlı yüz kişi bulunursa iki yüz kişiye galip gelir. Eğer sizden bin kişi olursa Allah'ın izni ile iki bin kişiye galip gelir. Allah, sabredenlerle beraberdir.

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ ف۪يكُمْ ضَعْفاًۜ فَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِۚ وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَلْفٌ يَغْلِبُٓوا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِۜ وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِر۪ينَ
El'ane haffefallahu ankum ve alime enne fikum da'fa, fe in yekun minkum mietun sabiretun yaglibu mieteyn, ve in yekun minkum elfun yaglibu elfeyni bi iznillah, vallahu meas sabirin.
#kelimeanlamkök
1el-aneşimdi
2haffefehafiflettiخفف
3llahuAllah
4ankumsizden
5ve alimeve bildiعلم
6enne
7fikumsizde bulunduğunu
8dea'fenzayıflıkضعف
9feinbundan böyle
10yekunolsaكون
11minkumsizden
12miaetunyüz (kişi)ماي
13sabiratunsabredenصبر
14yeglibuyenerlerغلب
15miaeteyniiki yüz(kafir)iماي
16ve inve eğer
17yekunolsaكون
18minkumsizden
19elfunbin (kişi)الف
20yeglibuyenerlerغلب
21elfeyniiki bin(kafir)iالف
22biizniizniyleاذن
23llahiAllah'ın
24vallahuAllah
25meaberaberdir
26s-sabirinesabredenlerleصبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Şimdi Allah yükünüzü hafifletti, sizde bir zayıflık olduğunu bildi. O halde sizden sabırlı yüz kişi bulunursa, onlardan iki yüz kişiye galip gelir. Eğer sizden bin kişi olursa, Allah'ın izniyle onlardan iki bin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şimdi Allah yükünüzü hafifletti; sizde zayıflık olduğunu bildi. Sizden sabırlı yüz (kişi) olursa, (onlardan) iki yüz (kâfir)e galip gelebilir. Sizden bin (kişi) olursa, Allah'ın izniyle (onlardan) iki bin (kâfir)e galip gelebilir. Allah sabredenlerle beraberdir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak, ALLAH sizde zayıflık bulunduğunu bildiğinden şimdi sizden yükü hafifletti. Sizden dirençli yüz kişi olsa, iki yüz kişiyi yenebilir. Sizden bin kişi olsa, ALLAH'ın izniyle iki bin kişiyi yenebilir. ALLAH sabredip direnenlerle beraberdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Şimdi Allah, yükünüzü hafifletti. Çünkü sizde bir zayıflık olduğunu bilmektedir. Yine de, eğer sizden sabırlı yüz kişi bulunursa iki yüz kişiye galip gelir. Eğer sizden bin kişi olursa Allah'ın izni ile* iki bin kişiye galip gelir. Allah, sabredenlerle beraberdir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Şimdi Allah, sizde bir zayıflık olduğunu bildi ve yükünüzü hafifletti. Artık sizden sabırlı yüz kişi olursa iki yüz kişiyi yener. Sizden bin kişi de Allah'ın izniyle onlardan iki bin kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, sizde güçsüzlük olduğunu bildiği için, sizden azaltmıştır. Aranızda dirençli yüz olsa, iki yüze üstün gelir. Aranızda bin olsa, Allah'ın izniyle, iki bine üstün gelir. Çünkü Allah, Dirençli Olanlarla Birliktedir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Mevcut şartlarda Allah yükünüzü hafifletmiştir; zira sizin güçsüz olduğunuzu iyi biliyor: O halde, sizden dirençli yüz kişi çıkacak olursa, bunlar iki yüz kişiyi alt eder; ama eğer sizden bin kişi çıkarsa, Allah'ın izni sayesinde iki bin kişiyi alt eder: zira Allah (hakta) direnenlerle beraberdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Bilmiştir ki sizde bir zaaf var. İçinizden sabırlı yüz kişi olsa, iki yüz kişiye galip gelir; sizden bin kişi olsa, Allah'ın izniyle iki bin kişiye galebe çalar. Allah, sabredenlerle beraberdir!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şimdi, Allah sizden (yükünüzü) hafifletti ve sizde bir za'f olduğunu bildi. Sizden yüz sabırlı (kişi) bulunursa, (onların) iki yüzünü bozguna uğratır; eğer sizden bin (kişi) olursa, Allah'ın izniyle (onların) iki binini yener. Allah, sabredenlerle beraberdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Şimdi Allah sizin yükünüzü hafifletti ve sizde bir zaaf bulunduğunu bildi. Şimdi sizden sabredecek yüz kişi olursa, ikiyüz kişiyi alteder. Sizden bin kişi olursa, Allah'ın izniyle ikibin kişiye üstün gelir. Allah sabredenlerle beraberdir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Ama yine de) Allah, şimdilik yükünüzü hafifletmiş bulunuyor, çünkü zayıf olduğunuzu biliyor: Şöyle ki: Sizden eğer zor durumlarda sabretmesini bilen yüz kişi çıkarsa, bunlar iki yüz kişiyi tepeleye(bile)cektir; ve sizden böyle bin kişi çıkarsa, Allahın izniyle iki bin kişiyi tepeleye(bile)cektir, çünkü Allah zor durumlara göğüs germesini bilenlerle beraberdir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şimdi ise, Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. Eğer içinizde sabırlı yüz kişi olursa iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) bin kişi olursa, Allah'ın izniyle iki bin kişiye galip gelirler. Allah, sabredenlerle beraberdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şimdi Allah sizden yükü hafifletti ve bildi ki sizde bir za'f var, şimdi sizden sabredecek yüz kişi olursa iki yüze galebe ederler, sizden bin olursa Allahın izniyle iki bine galebe ederler, ve Allah sabredenlerledir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şimdi Allah sizden hafifletti, sizde zayıflık bulunduğunu bildi. Bundan böyle sizden sabreden yüz kişi olsa, iki yüz(kafir)i yenerler. Ve eğer sizden bin kişi olsa Allah'ın izniyle iki bin(kafir)i yenerler. Allah, sabredenlerle beraberdir.

 • Gültekin Onan

  Şimdi, Tanrı sizden (yükünüzü) hafifletti ve sizde bir za'f olduğunu bildi. Sizden yüz sabırlı (kişi) bulunursa, (onların) iki yüzünü bozguna uğratır; eğer sizden bin (kişi) olursa, Tanrı'nın izniyle (onların) iki binini yener. Tanrı, sabredenlerle beraberdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Şimdi Allah sizden (yükü) hafifletdi. Bildi ki size muhakkak bir za'f vardır. O halde eğer içinizden (azimli) sabırlı yüz (kişi) olursa iki yüzü yenerler, eğer, sizden bin (kişi) olursa iki bine galebe çalarlar, Allahın izniyle. Allah sabr-u sebat edenlerle beraberdir.

 • İbni Kesir

  Şimdi Allah yükünüzü hafifletti ve bildi ki; sizde bir zaaf vardır. O halde şayet sizden sabırlı yüz kişi olursa; ikiyüz kişiyi mağlup ederler. Şayet sizden bin kişi olursa; Allah'ın izniyle ikibin kişiyi mağlup ederler. Ve Allah; sabredenlerle beraberdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Şimdi Allah, yükünüzü hafifletti ve içinizdeki zayıfları bilmektedir. Bu sebeple sizden sabırlı yüz kişi iki yüz kişiye galip gelir. Sizden bin kişi olursa Allah'ın izni ile iki bin kişiye galip gelir. Allah sabredenlerle beraberdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ama şimdi Allah yükünüzü hafifletti, çünkü sizde savaşma konusunda bir zayıflık olduğunu müşahede etti. O halde sizden sabırlı yüz kişi, Allah'ın izniyle onlardan iki yüz kafire üstün gelir ve eğer sizden bin kişi olursa, onlardan iki bin kişiye galip gelir.Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Şu an Allah sizden yükünüzü hafifletti, çünkü biliyor ki sizde zayıflık var.. . (O halde) sizden dayanan yüz olursa, iki yüze galip gelirler. . . Sizden bin olursa, Allah'ın izniyle (Bi-iznillah), iki bine galip gelirler. . . Allah sabredenlerle beraberdir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak, ALLAH sizde zayıflık bulunduğunu bildiğinden şimdi sizden yükü hafifletti. Sizden dirençli yüz kişi olsa, iki yüz kişiyi yenebilir. Sizden bin kişi olsa, ALLAH'ın izniyle iki bin kişiyi yenebilir. ALLAH sabredip direnenlerle beraberdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Şimdi Allah, yükünüzü hafifletti. Çünkü sizde bir zayıflık olduğunu bilmektedir. Yine de, eğer sizden sabırlı yüz kişi bulunursa iki yüz kişiye galip gelir. Eğer sizden bin kişi olursa Allah'ın izni ile iki bin kişiye galip gelir. Allah, sabredenlerle beraberdir.

 • Progressive Muslims

  Now, God has lightened for you, for He knows that there is weakness in you. If there are one hundred of you who are patient, they will defeat two hundred. And if there are one thousand of you, they will defeat two thousand by God's leave. God is with the patient.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Now has God lightened for you — and He knows there is weakness in you — so if there be of you a hundred patient, they will defeat two hundred; and if there be of you a thousand, they will defeat two thousand, by the leave of God; and God is with the patient.

 • Aisha Bewley

  Now Allah has made it lighter on you, knowing there is weakness in you. If there are a hundred of you who are steadfast, they will overcome two hundred; and if there are a thousand of you, they will overcome two thousand with Allah’s permission. Allah is with the steadfast.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Now (that many new people have joined you) GOD has made it easier for you, for He knows that you are not as strong as you used to be. Henceforth, a hundred steadfast believers can defeat two hundred, and a thousand of you can defeat two thousand by GOD's leave. GOD is with those who steadfastly persevere.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Now, God has alleviated for you, for He knows that there is weakness in you. If there are one hundred of you who are patient, they will defeat two hundred. And if there are one thousand of you, they will defeat two thousand with the permission of God. God is with the patient.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Now, God has lightened for you, for He knows that there is weakness in you. If there are one hundred of you who are patient, they will defeat two hundred. If there are one thousand of you, they will defeat two thousand by God's leave. God is with the patient.