Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ey Nebi! Mü'minleri savaşmaya cesaretlendir. Eğer sizden sabreden yirmi kişi bulunursa, iki yüz kişiye galip gelir. Eğer sizden yüz kişi bulunursa, Kafirlerden bin kişiye galip gelir. Çünkü onlar gerçekten anlamaz bir halktır.

يَٓا اَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى الْقِتَالِۜ اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِۚ وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُٓوا اَلْفاً مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ
Ya eyyuhen nebiyyu harridıl mu'minine alel kıtal, in yekun minkum işrune sabirune yaglibu mieteyn, ve in yekun minkum mietun yaglibu elfen minellezine keferu bi ennehum kavmun la yefkahun.
#kelimeanlamkök
1ya eyyuhaey
2n-nebiyyunebiنبا
3harriditeşvik etحرض
4l-mu'mininemü'minleriامن
5ala
6l-kitalisavaşaقتل
7ineğer
8yekunolursaكون
9minkumsizden
10işruneyirmi (kişi)عشر
11sabirunesabredenصبر
12yeglibuyenerlerغلب
13miaeteyniiki yüz(kafir)iماي
14ve inve eğer
15yekunolursaكون
16minkumsizden
17miaetunyüz (kişi)ماي
18yeglibuyenerlerغلب
19elfenbin (kişiyi)الف
20mine-den
21ellezinekimseler-
22keferukafir(ler)كفر
23biennehumçünkü onlar
24kavmunbir toplulukturقوم
25la
26yefkahuneanlamazفقه
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et! Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa, iki yüz kafire galip gelirler. Eğer sizden yüz kişi olursa, kafir olanlardan bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ey Peygamber! (Saldırıya karşılık) müminleri savaşa teşvik et! Sizden sabırlı yirmi (kişi) olursa, iki yüz (kâfir)e galip gelebilir. Sizden yüz (kişi) olursa, (gerçeği) anlamayan bir topluluk olmaları sebebiyle kâfir olanlardan bin (kâfir)e galip gelebilir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ey peygamber, iman edenleri savaşa yüreklendir. Sizden dirençli yirmi kişi olsa, iki yüz kişiyi yenebilir. Sizden yüz kişi, kafirlerden bin kişiyi yenebilir. Çünkü onlar, anlamayan bir topluluktur.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ey Nebi! Mü'minleri savaşmaya cesaretlendir. Eğer sizden sabreden* yirmi kişi bulunursa, iki yüz kişiye galip gelir. Eğer sizden yüz kişi bulunursa, Kafirlerden bin kişiye galip gelir. Çünkü onlar gerçekten anlamaz* bir halktır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ey nebi! Müminleri savaşa teşvik et. Sizden sabırlı yirmi kişi olursa, ikiyüz kişiyi yener. İçinizden sabırlı yüz kişi de kafirlerden bin kişiyi yener. Çünkü onlar, anlayışsız* bir topluluktur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ey peygamber! İnananları, savaşa yüreklendir. Aranızda dirençli yirmi olsa, iki yüze üstün gelir. Aranızda yüz olsa, nankörlük edenlerden bine üstün gelir. Çünkü onlar, anlamayan bir toplumdur.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Sen ey Peygamber! Savaşta ölüm korkusunu yenmeleri için inananları yüreklendir: Eğer sizden dirençli yirmi kişi olursa, bunlar iki yüz kişiyi alt eder; yok eğer sizden yüz kişi olursa, inkarda direnenlerden bin kişiyi alt eder: çünkü onlar derin kavrayıştan mahrum bir yığındırlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ey Peygamber! Müminleri çarpışmaya teşvik et! Sizden sabırlı yirmi kişi olsa, küfre sapanların iki yüzüne galip gelir; sizden yüz kişi olsa, onların binine galebe çalar. Çünkü onlar gereğince anlamayan bir topluluktur.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ey Peygamber, mü'minleri savaşa karşı hazırlayıp teşvik et. Eğer içinizde sabreden yirmi (kişi) bulunursa, iki yüz (kişiyi) mağlub edebilirler. Ve eğer içinizden yüz (sabırlı kişi) bulunursa, kafirlerden binini yener. Çünkü onlar (gerçeği) kavramayan bir topluluktur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ey peygamber, mü'minleri cihada teşvik et! Eğer sizden sabreden yirmi kişi olursa ikiyüz kişinin üstesinden gelir ve eğer sizden yüz kişi olursa o küfredenlerden binini alteder. Çünkü onlar, gerçeği kavrayamayan anlayışsız bir topluluktur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ey Peygamber! İnananları, kavgada ölüm korkusunu alt etmeleri yönünde (şöyle) yüreklendir: Sizden zor durumlara göğüs germesini bilen yirmi kişi çıkarsa, bunlar iki yüz kişiyi tepele(yebil)melidir; sizden böyle yüz kişi çıkarsa, hakkı inkara kalkışanlardan bin kişiyi tepele(yebil)melidir; çünkü onlar bunu kavrayamayan bir güruhturlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ey Peygamber! Mü'minleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı yirmi kişi bulunursa, iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) yüz kişi bulunursa, inkar edenlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey o Peygamber! Mü'minleri cihade teşvik eyle, eğer sizden sabredecek yirmi kişi olursa ikiyüze galebe ederler ve eğer sizden yüz kişi olursa o küfredenlerden birine galebe ederler, çünkü onlar hakkı ve akıbeti iyi idrak etmez fıkıhsız bir kavmdirler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey peygamber, mü'minleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabreden yirmi kişi olursa, iki yüz(kafir)i yenerler. Sizden yüz kişi olursa, kafirlerden bin kişiyi yenerler. Çünkü kafirler, anlamaz bir topluluktur.

 • Gültekin Onan

  Ey Peygamber, müminleri savaşa karşı hazırlayıp teşvik et. Eğer içinizde sabreden yirmi (kişi) bulunursa, iki yüz (kişiyi) mağlub edebilirler. Ve eğer içinizden yüz (sabırlı kişi) bulunursa, küfredenlerden binini yener. Çünkü onlar (gerçeği) kavramayan (la yefkahun) bir topluluktur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ey peygamber, mü'minleri harbe teşvik et. Eğer içinizden sabr-u sebata malik yirmi (kişi) bulunursa onlar iki yüze galebe ederler. Eğer sizden yüz (kişi) olursa kafirlerden binini yener. Çünkü onlar anlamazlar güruhudur.

 • İbni Kesir

  Ey Peygamber; mü'minleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabreden yirmi kişi bulunursa; ikiyüz kişiyi mağlup ederler. Eğer sizden yüz kişi bulunursa; küfretmiş olanlardan binini mağlup ederler. Çünkü onlar, anlamazlar güruhu dur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Ey Peygamber! Müminleri savaş için hırslandır. Sizin sabırlı yirmi kişiniz onlardan iki yüz kişiyi yener. Sizin yüz kişiniz kafirlerden bin kişiyi yener. Çünkü onlar anlayışsız bir toplumdur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden tam sabırlı yirmi kişi olursa, iki yüz kişiye galip gelir ve eğer siz müminlerden yüz kişi olursa, kafirlerden bin kişiyi mağlup eder; çünkü o kafirler gerçeği ve akıbeti anlamayan bir güruhtur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ey Nebi! İman edenleri harbe teşvik et! Eğer sizden sabreden yirmi (kişi) olursa, iki yüze galip gelirler.. . Şayet sizden yüz (kişi) olursa, hakikat bilgisini inkar edenlerden bine (kişiye) galip gelirler. . . Onlar anlayışsız bir topluluktur!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ey peygamber, inananları savaşa özendir. Sizden dirençli yirmi kişi olsa, iki yüz kişiyi yenebilir. Sizden yüz kişi, kafirlerden bin kişiyi yenebilir. Çünkü onlar, anlamayan bir topluluktur.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ey Nebi! Mü'minleri savaşmaya cesaretlendir. Eğer sizden sabreden yirmi kişi bulunursa, iki yüz kişiye galip gelir. Eğer sizden yüz kişi bulunursa, gerçeği yalanlayan nankörlerden bin kişiye galip gelir. Çünkü onlar gerçekten anlamaz* bir topluluktur.

 • Progressive Muslims

  O prophet, urge the believers to fight. If there are twenty of you who are patient, they will defeat two hundred. And if there are one hundred of you, they will defeat one thousand from amongst those who reject; that is because they are a people who do not comprehend.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  O Prophet: rouse thou the believers to fight: if there be of you twenty patient, they will defeat two hundred; and if there be of you a hundred, they will defeat a thousand of those who ignore warning, because they are people who understand not.

 • Aisha Bewley

  O Prophet! spur on the muminun to fight. If there are twenty of you who are steadfast, they will overcome two hundred; and if there are a hundred of you, they will overcome a thousand of those who are kafir, because they are people who do not understand.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  O you prophet, you shall exhort the believers to fight. If there are twenty of you who are steadfast, they can defeat two hundred, and a hundred of you can defeat a thousand of those who disbelieved. That is because they are people who do not understand.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  O prophet, urge the believers to fight. If there are twenty of you who are patient, they will defeat two hundred. And if there are one hundred of you, they will defeat one thousand from among those who reject; that is because they are a people who do not understand.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  O prophet, urge those who acknowledge to battle. If there are twenty of you who are patient, they will defeat two hundred. If there are one hundred of you, they will defeat one thousand from amongst those who reject; that is because they are a people who do not reason.