Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Antlaşma yapılan müşrik kimselere Allah ve Resulünden bir beraettir:

بَرَٓاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِه۪ٓ اِلَى الَّذ۪ينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَۜ
Beraetun minallahi ve resulihi ilellezine ahedtum minel muşrikin .
#kelimeanlamkök
1bera'etunihtardırبرا
2mine-tan
3llahiAllah-
4ve rasulihive Elçisindenرسل
5ila
6ellezinekimselere
7aahedtumandlaşma yaptığınızعهد
8mine-den
9l-muşrikinemüşrikler-شرك
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah ve Peygamber'inden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Bu), Allah ve Elçisi'nden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ayrılış (uyarısı)dır!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu, ALLAH ve elçisinden, kendileriyle anlaşma yapmış bulunduğunuz putperestlere bir ültimatomdur:*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Antlaşma yapılan müşrik* kimselere Allah ve Resulünden bir beraettir:*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Antlaşma yaptığınız müşriklere, Allah ve Elçisi tarafından ilişkiyi kesme duyurusudur:

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'tan ve O'nun elçisinden, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz ortaklar koşanlara uyarıdır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bu, Allah ve O'nun elçisi tarafından, müşrikler içerisinden anlaşma yaptıklarınıza yönelik bir ilişik kesme ilanıdır:

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah ve resulünden, kendileriyle antlaşma yapmış bulunduğunuz müşriklere bir ültimatomdur bu;

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Bu,) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve Resulü'nden kesin bir uyarıdır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bu, Allah ve Peygamberinden, antlaşma yaptığınız müşriklere bir ültimatomdur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allahtan ve Onun Elçisinden, kendileriyle adlaşma yapmış bulunduğunuz, Allahtan başkasına ilahlık yakıştıran kimselere bir beraet, bir yükümsüzlük bildirisidir bu.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah ve Resulünden, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin bir uyarıdır:

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir ültimatum; Allah ve Resulünden, muahede ettiğiniz müşriklere:

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah ve Elçisinden, andlaşma yaptığınız müşriklere ihtardır.

 • Gültekin Onan

  (Bu) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Tanrı'dan ve Resülü'nden kesin bir uyarıdır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Müşriklerin içinden (kendileriyle) muaahede etdiklerinize Allahdan ve Resulünden bir ültümatomdur (bu)!

 • İbni Kesir

  Müşriklerden muahede yaptıklarınıza; Allah ve Rasulünden bir ihtardır:

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'tan ve peygamberinden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere uyarıdır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah ve Resulünden, kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere son ihtar!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ültimatomdur bu Allah ve Rasulünden, anlaşma yaptığınız müşriklere!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu, ALLAH ve elçisinden, kendileriyle anlaşma yapmış bulunduğunuz putperestlere bir ültimatomdur:

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Antlaşma yaptığınız müşriklere, Allah'tan ve Resul'ünden ihtardır.

 • Progressive Muslims

  This is a revocation from God and His messenger to those with whom you have made a treaty from among those who have set up partners.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  An acquittal from God and His messenger, to those with whom you made a covenant among the idolaters:

 • Aisha Bewley

  An announcement to those mushrikun you have a general treaty with that Allah and His Messenger are free of them:

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  An ultimatum is herein issued from GOD and His messenger to the idol worshipers who enter into a treaty with you.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  A revocation is made by God and His messenger to those with whom you have made a pledge from among the polytheists.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  This is an ultimatum from God and His messenger to those who set up partners with whom you had entered a treaty.