Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ey iman edenler! Size yakın olan Kafirlerle savaşın. Ve onlar, sizde kararlılık görsünler. Bilin ki Allah, takva sahibi olanlarla beraberdir.

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا ف۪يكُمْ غِلْظَةًۜ وَاعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ
Ya eyyuhellezine amenu katilullezine yelunekum minel kuffari vel yecidu fikum gilzah, va'lemu ennallahe meal muttekin.
#kelimeanlamkök
1ya eyyuhaey
2ellezinekimseler
3amenuinanan(lar)امن
4katilusavaşınقتل
5ellezinekimselerle
6yelunekumyakınınızda bulunanولي
7mine-den
8l-kuffarikafirler-كفر
9velyeciduve bulsunlarوجد
10fikumsizde
11gilzetenbir katılıkغلظ
12vea'lemuve bilin kiعلم
13enneşüphesiz
14llaheAllah
15meaberaberdir
16l-muttekinekorunanlarlaوقي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ey İman edenler! Kafirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşınız ve sizde yenilmez bir kuvvet görsünler. Biliniz ki Allah sakınanlarla beraberdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ey iman edenler! kâfirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar (savaş anında) sizde bir sertlik bulsunlar!* Bilin ki Allah şüphesiz ki muttakîlerle (duyarlı olanlarla) beraberdir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ey iman edenler, sizi kuşatıp saldıran kafirlerle savaşın. Sizde sertlik bulsunlar. Bilin ki ALLAH erdemlilerle beraberdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ey iman edenler! Size yakın olan* Kafirlerle savaşın. Ve onlar, sizde kararlılık görsünler. Bilin ki Allah, takva sahibi olanlarla beraberdir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ey inanıp güvenenler! Yakınınızda bulunan kafirlerle savaşın ki sizde sarsılmaz bir güç olduğunu görsünler. Bilin ki Allah, kendisinden çekinerek korunanlarla beraberdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ey inanca çağırılanlar! Nankörlük edenlerin yakınınızda olanlarıyla savaşın; sizde bir katılık bulsunlar. İyi bilin ki, Allah, sorumluluk bilinci taşıyanlarla kesinlikle birliktedir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Siz ey iman edenler! İnkara gömülenler arasından size en yakın (tehdit) oluşturanlara karşı savaşın! Ve sizin şahsınızda sert bir direnişe şahit olsunlar. Hem şunu iyi bilin ki, Allah sorumlu davrananların yanındadır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ey iman sahipleri! Küfre sapanların yakınınızda bulunanlarıyla savaşın. Sizde bir sertlik bulsunlar. Şunu bilin ki Allah, sakınanlarla beraberdir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ey iman edenler, inkar edenlerden size en yakın olanlarla savaşın; sizde 'bir güç ve caydırıcılık' görsünler. Ve bilin ki gerçekten Allah takva sahipleriyle beraberdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ey iman edenler, kafirlerden yakınınızda olanlarla çarpışın ki, onlar sizde kalın =çetin bir kuvvet olduğunu görsünler; bilin ki, Allah kötülüklerden sakınanlarla beraberdir!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Siz ey imana erişenler! Hakkı inkar eden kimselerden yakınınızda olanlarla savaşın; (öyle ki) sizi kendilerine karşı sert ve direngen bulsunlar: ve bilin ki, Allah, kendisine karşı yüksek bir sorumluluk bilinci taşıyanlarla beraberdir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ey iman edenler! Kafirlerden (öncelikle) yakınınızda olanlarla savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki, Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey o bütün iyman edenler! Kafirlerin size yakın olanlarıyle çarpışın, hem onlar sizde kalın bir kuvvet görsünler ve bilin ki Allah korunanlarla beraberdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey inananlar, yakınınızda bulunan kafirlerle savaşın, (onlar), sizde bir katılık bulsunlar. Bilin ki Allah, korunanlarla beraberdir.

 • Gültekin Onan

  Ey inananlar, kafirlerden size en yakın olanlarla savaşın; sizde 'bir güç ve caydırıcılık' görsünler. Ve bilin ki gerçekten Tanrı takva sahipleriyle beraberdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ey iman edenler, kafirlerden size yakın olanlarla muhaarebe edin. Onlar sizde büyük bir azm-ü şiddet bulsunlar. Bilin ki Allah muhakkak takvaa saahibleriyle beraberdir.

 • İbni Kesir

  Ey iman edenler; kafirlerden size yakın olanlarla savaşın. Ve onlar sizde sertlik görsünler. Ve bilin ki; Allah, muhakkak müttakilerle beraberdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Ey iman edenler! Sizde büyük bir güç olduğunu görmeleri için yakınınızda bulunan kafirlerle savaşın. Allah'ın muttakilerle beraber olduğunu bilin.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ey müminler! Size nesep ve mekan bakımından yakın olan kafirlerle savaşın, onlar sizde bir ciddiyet ve üstün gayret görsünler. İyi bilin ki Allah, fenalıklardan sakınan müttakilerle beraberdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ey iman edenler! Küffardan (gerçeği inkar edenlerden) size yakın olanlarla savaşın! Sizde şiddet, aziym, yoğun iman yaşamını bulsunlar.. . Bilin ki Allah korunanlarla beraberdir!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ey inananlar, sizi kuşatıp saldıran kafirlerle savaşın. Sizde sertlik bulsunlar. Bilin ki ALLAH erdemlilerle beraberdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ey iman edenler! Size yakın olan* gerçeği yalanlayan nankörlerle savaşın. Ve onlar, sizde kararlılık görsünler. Bilin ki Allah, takva sahibi olanlarla beraberdir.

 • Progressive Muslims

  O you who believe, fight those who around you of the rejecters, and let them find strength in you; and know that God is with the righteous.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  O you who heed warning: fight those of the atheists who are close to you, and let them find harshness in you; and know that God is with those of prudent fear.

 • Aisha Bewley

  You who have iman! fight those of the kuffar who are near to you and let them find you implacable. Know that Allah is with those who have taqwa.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  O you who believe, you shall fight the disbelievers who attack you - let them find you stern - and know that GOD is with the righteous.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  O you who believe, fight those who are around you of the rejecters, and let them find strength in you; and know that God is with the righteous.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  O you who acknowledge, fight the ingrates who gird you about, and let them find strength in you; know that God is with the righteous.