Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ne zaman bir sure indirilse, onlardan bazıları: "Bu hanginizin imanını arttırdı?" derler. Bu, iman edenlerin imanını arttırdı. Onlar, müjdelenmelerine sevinirler.

وَاِذَا مَٓا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّـكُمْ زَادَتْهُ هٰذِه۪ٓ ا۪يمَاناًۚ فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ا۪يمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
Ve iza ma unzilet suretun fe minhum men yekulu eyyukum zadethu hazihi imana, fe emmellezine amenu fe zadethum imanen ve hum yestebşirun.
#kelimeanlamkök
1ve izave ne zaman
2ma
3unziletindirilseنزل
4suratunbir sureسور
5feminhumonlardan
6menkimi
7yekuluderقول
8eyyukumhanginizin
9zadethuartırdıزيد
10hazihibu
11imanenimanınıامن
12feemmafakat
13ellezinekimselerin
14amenuinanan(lar)امن
15fezadethumartırırزيد
16imanenimanınıامن
17ve humve onlar
18yestebşirunesevinirlerبشر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Herhangi bir sure indirildiği zaman onlardan bir kısmı der ki: "Bu sizin hanginizin imanını arttırdı?" Müminlere gelince, işte bu sure onların imanlarını arttırır ve onlar sevinirler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Herhangi bir sure indirildiği zaman içlerinden bir kısmı "Bu, sizin hanginizin imanını artırdı ki?" der. İman edenler var ya, (indirilen her sure) onların imanlarını artırır ve onlar sevinirler.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Her ne zaman bir sure inse, "Bu sure hanginizin gerçeği onaylamasını arttırdı" diye soranlar var. İman edenlerin onayını arttırdı ve onlar sevinip birbirlerini müjdelerler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ne zaman bir sure indirilse, onlardan bazıları:* "Bu hanginizin imanını arttırdı?" derler. Bu, iman edenlerin imanını arttırdı. Onlar, müjdelenmelerine sevinirler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bir sure indirilince bazıları: "Şimdi bu hanginizin imanını (güvenini) arttırdı ki?" der. O (sure), inanıp güvenmiş olanların güvenini artırır. Onlar onu (sureyi), birbirlerine müjdelerler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bir sure indirildiğinde, onlardan birisi, şöyle der: "Hanginizin inancını artırdı bu?" Oysa inanca çağırılanların inancını artırır ve birbirlerine sevinçli haberi verirler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ne zaman Kur'an'dan bir bölüm indirilse, hemen onlardan birileri: "Bu hanginizin imanını artırdı?" derler. Hani iman edenler var ya: bu onların imanlarını tabii ki artırmıştır; ve elbet onlar bunun sevincini ve müjdesini paylaşırlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ne zaman bir sure indirilse içlerinden biri, "Bu hanginizin imanını artırdı?" diye konuşur. İmanı olanların imanını artırmıştır. İşte sevinip duruyorlar!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bir sure indirildiğinde onlardan bazısı: "Bu, hanginizin imanını arttırdı?" der. Ancak iman edenlere gelince; onların imanını arttırmıştır ve onlar müjdeleşmektedirler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir sure indirildiğinde, içlerinden biri çıkar: "Bu hanginizin imanını artırdı bakalım?" der. Evet imanı olanların imanını artırmıştır ve onlar müjdelenip duruyorlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ne zaman bir sure indirilse, o hakkı inkar edenlerin arasından "Bu (haber) hanginizin imanını pekiştirdi?" diye (küçümseyerek) soran birileri çıkar. Ama imana erişmiş olanlara gelince, bu onların imanlarını pekiştirir ve onlar (Allah'ın kendilerine ulaştırdığı) müjdenin sevincini duyarlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Herhangi bir sure indirildiğinde, içlerinden, (alaylı bir şekilde) "Bu hanginizin imanını artırdı?" diyenler olur. İman etmiş olanlara gelince, inen sure onların imanını artırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir sure indirildimi içlerinden biri çıkar "bu hanginizin iymanını artırdı bakalım?" der, evet, iymanı olanların iymanını artırmıştır ve onlar müjdelenib duruyorlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ne zaman bir sure indirilse onlardan kimi: "Bu, hanginizin imanını artırdı?" der. Bu, inananların imanını artırır, onlar sevinirler.

 • Gültekin Onan

  Bir sure indirildiğinde onlardan bazısı: "Bu hanginizin inancını arttırdı?" der. Ancak inananlara gelince; onların inancını arttırmıştır ve onlar müjdeleşmektedirler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bir sure indirildiği zaman içlerinden kimi: "Bu (sure) hanginizin imaanını artırdı?" der. İman etmiş olanlara gelince: (Her inen sure) daima onların imanını artırmışdır ve onlar (Kur'an indikçe sevinçlerinden) birbiriyle müjdeleşirler.

 • İbni Kesir

  Bir sure indirilince; onlardan kimi: Bu, hanginizin imanını artırdı? der. İman etmiş olanlara gelince; onların imanını artırmıştır. Ve onlar, birbirleri ile müjdeleşirler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bir sure indirilince, aralarında: -Bu hanginizin imanını artırdı? diyen kimseler vardır. O, iman eden kimselerin imanını artırmıştır. Onlar, bunu birbirlerine müjdelerler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yeni bir sure indirildiğinde onlardan bazıları: "Bu inen kısım hanginizin imanını artırdı acaba?" diyerek vahyi küçümserler. Ama bu, iman edenlerin imanını, yakinini artırır ve onlar sevinip birbirlerini müjdelerler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bir sure inzal edildiğinde, onlardan kimi: "Bu hanginizin imanını arttırdı (ne yararı oldu)?" der.. . İman etmiş olanlara gelince, onların imanını artırmıştır, onlar müjdeleşip seviniyorlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Her ne zaman bir sure inse, 'Bu sure hanginizin inancını arttırdı,' diye soranlar var. Gerçekten inananların inancını arttırmıştır, ve onlar (her surenin inişiyle) sevinip birbirlerini müjdelerler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ne zaman bir sure indirilse, onlardan bazıları:* "Bu hanginizin imanını arttırdı?" der. Bu, iman edenlerin imanını arttırdı. Onlar, müjdelenmelerine sevinirler.

 • Progressive Muslims

  And when a chapter is revealed, some of them Say: "Who has been strengthened in faith by this" For those who believe, it increased their faith, and they rejoice.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when a sūrah is sent down, then among them is he who says: “Which of you has this increased in faith?” Then as for those who heed warning, it increases them in faith, and they rejoice.

 • Aisha Bewley

  Each time a sura is sent down there are some among them who say, ‘Which of you has this increased in iman?’ As for those who have iman, it increases them in iman and they rejoice at it.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When a sura was revealed, some of them would say, "Did this sura strengthen the faith of anyone among you?" Indeed, it did strengthen the faith of those who believed, and they rejoice in any revelation.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And when a chapter is sent down, some of them say: "Who has been increased in faith by this?" For those who believe, it has increased their faith, and they rejoice.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  When a chapter is revealed, some of them say, "Whose acknowledgement has this increased?" For those who acknowledge, it increased their acknowledgment, and they rejoice.