Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi evliya edinmeyin. Sizden kim onlara dönerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُٓوا اٰبَٓاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَٓاءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْا۪يمَانِۜ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
Ya eyyuhellezine amenu la tettehızu abaekum ve ihvanekum evliyae inistehabbul kufre alel imani, ve men yetevellehum minkum fe ulaike humuz zalimun.
#kelimeanlamkök
1ya eyyuhaey
2ellezinekimseler
3amenuinanan(lar)امن
4la
5tettehizuedinmeyinاخذ
6aba'ekumbabalarınızıابو
7ve ihvanekumve kardeşleriniziاخو
8evliya'evelilerولي
9inieğer
10stehabbuseviyorlarsaحبب
11l-kufraküfrüكفر
12alakarşı
13l-imaniimanaامن
14ve menve kim
15yetevellehumonları veli tanırsaولي
16minkumsizden
17feulaikeişte
18humuonlardır
19z-zalimunezalimlerظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi dost edinmeyiniz. Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ey iman edenler! Küfrü imana tercih ediyorlarsa* babalarınızı ve kardeşlerinizi (bile) dostlar edinmeyin! Sizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ey iman edenler, inkarı gerçeği onaylamaya tercih ettikleri taktirde ana babalarınızı ve kardeşlerinizi dost edinmeyin. Kim onları dost edinirse onlar zalimlerdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ey iman edenler! Eğer küfrü* imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi evliya* edinmeyin. Sizden kim onlara dönerse*, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ey inanıp güvenenler! ayeti görmezlikten gelmeyi (kafirliği), inanıp güvenmeye (imana) tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile yakın dost (veli) edinmeyin. Kim onları dost edinirse, onlar kendilerine yazık etmiş olurlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ey inanca çağırılanlar! Eğer nankörlüğü inançtan üstün tutarlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. Aranızdan kim onları dost edinirse; haksızlık yapanlar, işte onlardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Siz ey iman edenler! Eğer iman yerine küfrü tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi sığınılacak bir can dost olarak görmeyin. İçinizden kim onları sığınılacak bir dost olarak görürse, işte onlar tam anlamıyla zalimce davranmış olurlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ey iman edenler! Babalarınız ve kardeşleriniz, eğer imana karşı inkarı seviyorlarsa, onları dostlar edinmeyin. İçinizden onları dost edinenler zalimlerin ta kendileridirler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ey iman edenler, eğer imana karşı inkarı sevip tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte bunlar zulmeden kimselerdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ey iman edenler, eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşı küfürden hoşlanıyorlarsa onları dost edinmeyin! Sizden her kim onları dost edinecek olursa, işte bunlar kendilerine zulmedenlerdir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Siz ey imana erişenler! Hakkın inkarı eğer gönüllerinde imandan daha çok yer tutuyorsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi (bile) dost ve yakın bilmeyin: çünkü içinizden kimler ki onlarla dostluk kurarsa, (bilin ki), işte onlardır kötülüğü seçen ve işleyen kimseler!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey o bütün iyman edenler: babalarınız ve ıhvanınız eğer iymana karşı küfrü hoşlanıyorlarsa onları evliya ittihaz etmeyiniz, sizden her kim onları veliy tanıyacak olursa işte onlar nefislerine zulmedenlerdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey inananlar, eğer imana karşı küfrü seviyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli tanır(dost tutar)sa işte zalimler onlardır.

 • Gültekin Onan

  Ey inananlar, eğer inanca karşı küfrü sevip tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte bunlar zulmeden kimselerdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ey iman edenler, babalarınızı, kardeşlerinizi — eğer küfrü sevib Onu iman üzerine tercih ediyorlarsa — veliler edinmeyin. İçinizden kim onların velilikleri altına girerse onlar zaalimlerin ta kendileridir.

 • İbni Kesir

  Ey iman edenler; eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı, kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Sizden her kim onları dost edinirse; işte onlar, zalimlerin kendileridir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi veli edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte onlar kendilerine yazık edenlerdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli edinmeyin. İçinizden onları dost edinenler, zalimlerin ta kendileridir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ey iman edenler! Eğer hakikati inkarı imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi dost edinmeyin.. . Sizden kim onları veli edinir ise, işte onlar zalimlerin ta kendileridirler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ey inananlar, inkarı imana tercih ettikleri taktirde ana babalarınızı ve kardeşlerinizi dost edinmeyin. Kim onları dost edinirse onlar zalimlerdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi evliya* edinmeyin. Sizden kim onlara dönerse*, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

 • Progressive Muslims

  O you who believe, do not take your fathers nor brothers as allies if they prefer rejection to belief. And whoever of you takes them as such, then these are the wicked.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  O you who heed warning: take not your fathers and your brethren as allies if they prefer denial to faith; and whoso takes them as allies among you: it is they who are the wrongdoers.

 • Aisha Bewley

  You who have iman, do not befriend your fathers and brothers if they prefer kufr to iman. Those among you who do befriend them are wrongdoers.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  O you who believe, do not ally yourselves even with your parents and your siblings, if they prefer disbelieving over believing. Those among you who ally themselves with them are transgressing.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  O you who believe, do not take your fathers nor brothers as allies if they prefer rejection to belief. And whoever of you takes them as such, then these are the wicked.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  O you who acknowledge, do not take your fathers nor brothers as allies if they prefer rejection to acknowledgement. Whoever of you takes them as such, then these are the wicked.