Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yahudiler: "Uzeyr Allah'ın oğludur." dediler; Hıristiyanlar da: "Mesih Allah'ın oğludur." dediler. Bu, onların dillerine doladıkları sözlerdir ki daha önce küfredenlerin sözlerine benzetiyorlar. Allah, kahretsin onları! Nasıl da saptırıyorlar.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌۨ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَس۪يحُ ابْنُ اللّٰهِۜ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْۚ يُضَاهِؤُ۫نَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُۜ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُۘ اَنّٰى يُؤْفَكُونَ
Ve kaletil yahudu uzeyrunibnullahi ve kaletin nasarel mesihubnullah zalike kavluhum bi efvahihim yudahiune kavlellezine keferu min kabl katelehumullah enna yu'fekun.
#kelimeanlamkök
1ve kaletive dediler kiقول
2l-yehuduYahudiler
3uzeyrunUzeyr
4bnuoğludurبني
5llahiAllah'ın
6ve kaletive dedilerقول
7n-nesaraHıristiyanlarنصر
8l-mesihuMesih
9bnuoğludurبني
10llahiAllah'ın
11zalikebu
12kavluhumonların sözleridirقول
13biefvahihimağızlarıyla (geveledikleri)فوه
14yudahiunebenzetiyorlarضها
15kavlesözlerineقول
16ellezinekimselerin
17keferuinkar edenlerinكفر
18min
19kabluöncedenقبل
20katelehumuonları kahretsinقتل
21llahuAllah
22ennanasıl daاني
23yu'fekuneçevriliyorlarافك
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yahudiler, "Üzeyir, Allah'ın oğludur" dediler. Hıristiyanlar da, "Mesih, Allah'ın oğludur" dediler. Bu, onların ağızlarında geveledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da döndürülüyorlar!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Bazı) yahudiler, "Üzeyir* Allah'ın oğludur." demişlerdi. (Bazı) hristiyanlar da "Mesih (İsa) Allah'ın oğludur." demişlerdi. Bu, onların ağızlarındaki (anlamsız) sözleridir. (Sözlerini) daha önce kâfir olanların sözlerine benzetiyorlar.* Allah onları kahretsin! Nasıl da (gerçeklerden) döndürülüyorlar!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yahudiler: "Uzeyr ALLAH'ın oğludur" dediler. Hıristiyanlar da, "Mesih ALLAH'ın oğludur" dediler. Bu, ağızlarından çıkan sözleridir. Önceden inkar etmiş olanların sözlerini taklit ediyorlar. ALLAH onları mahkûm eder. Nasıl da çevriliyorlar?

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yahudiler: "Uzeyr Allah'ın oğludur." dediler; Hıristiyanlar da: "Mesih Allah'ın oğludur." dediler. Bu, onların dillerine doladıkları sözlerdir ki daha önce küfredenlerin sözlerine benzetiyorlar. Allah, kahretsin onları! Nasıl da saptırıyorlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yahudiler; "Üzeyir* Allah'ın oğludur" dediler. Hristiyanlar da "Mesih* Allah'ın oğludur" dediler. Bunlar, onların dillerine doladıkları (boş) sözlerdir. Önceki kafirlerle aynı ağzı kullanıyorlar. Allah kahretsin onları! Bu iftiraya nereden sürükleniyorlar?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yahudiler, "Uzeyr, Allah'ın oğludur!" dediler. Nasraniler de "İsa, Allah'ın oğludur!" dediler. Ağızlarıyla söyledikleri bu sözler, daha önce nankörlük edenlerin sözlerine benziyor. Allah, onları yok etsin; nasıl da çevriliyorlar?*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yahudiler "Uzeyr Allah'ın oğludur" dediler; Hıristiyanlarsa "Mesih Allah'ın oğludur" dediler. Bunlar, geçmiş dönemlerin ısrarlı inkarcılarının uydurduğu asılsız iddialara özenerek ağızlarında geveledikleri söylentilerdir; Allah kahretsin onları: nasıl da savruluyorlar!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yahudiler: "Uzeyr, Allah'ın oğludur." dediler; Hıristiyanlar da: "Mesih, Allah'ın oğludur." dediler. Kendi ağızlarının sözüdür bu. Kendilerinden önce inkar edenlerin sözlerine benzetme yapıyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da yüz geri çevriliyorlar!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yahudiler: "Üzeyir Allah'ın oğludur" dediler; hristiyanlar da: "Mesih Allah'ın oğludur" dediler. Bu, onların ağızlarıyla söylemeleridir; onlar, bundan önceki inkar edenlerin sözlerini taklid ediyorlar. Allah onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yahudiler: "Üzeyr Allah'ın oğludur." dediler. Hıristiyanlar da: "Mesih, Allah'ın oğludur." dediler. Bu, onların, önceden Allah'ı inkar edenlerin sözüne benzeterek, ağızlarıyla geveledikleri sözleridir. Allah kahredesiceler, nereden de saptırılıyorlar?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yahudiler: "Üzeyir Allahın oğludur" diyorlar; Hıristiyanlarsa: "İsa Allahın oğludur" diyorlar. Bunlar, özleri itibariyle, böylelerinin geçmiş çağlarda hakkı inkar edenlerin uydurduğu asılsız iddialara özenerek dillerine doladıkları söylentilerdir! (işte şu bedduayı hak ediyorlar:) "Allah kahretsin onları!" Zihnen nasıl da saptırılıyorlar!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yahudiler, "Üzeyr, Allah'ın oğludur" dediler. Hıristiyanlar ise, "İsa Mesih, Allah'ın oğludur" dediler. Bu, onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah, onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yehudiler "Uzeyr Allahın oğlu" dediler, Nesraniler de "Mesih Allahın oğlu" dediler, bu onların ağızlariyle söyledikleri sözleri ki önceden küfredenlerin sözlerine benzetiyorlar Allah kahredesiler nereden saptırılıyorlar?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yahudiler: "Uzeyr, Allah'ın oğludur." dediler. Hıristiyanlar da: "Mesih Allah'ın oğludur." dediler. Bu, onların ağızlariyle geveledikleri sözleridir. (Sözlerini), önceden inkar etmiş(olan müşrik)lerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da (haktan batıla) çevriliyorlar!?

 • Gültekin Onan

  Yahudiler: "Üzeyir Tanrı'nın oğludur" dediler; hristiyanlar da: "Mesih Tanrı'nın oğludur" dediler. Bu, onların ağızlarıyla söylemeleridir; onlar, bundan önceki küfredenlerin sözlerini taklid ediyorlar. Tanrı onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Yahudiler "Uzeyr Allahın oğludur" dedi (ler), Hıristiyanlar da "Mesih" (isa) Allahın oğludur" dedi (ler). Bu, onların ağızlariyle (geveledikleri cahilce) sözleridir ki (bununla guya) daha evvel küfredenlerin sözlerini taklid ediyorlar. Hay Allah kahredesi adamlar! (Hakdan baatıla) nasıl da döndürülüyorlar!..

 • İbni Kesir

  Yahudiler dediler ki: Uzeyr Allah'ın oğludur. Hristiyanlar da dediler ki: Mesih Allah'ın oğludur. Bu, onların ağızlarında dolaşan sözlerdir ki, daha önce küfretmiş olanların sözüne benzetiyorlar. Allah onları yok etsin, nasıl da uyduruyorlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yahudiler: -Uzeyir Allah'ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da 'Mesih Allah'ın oğludur.' dediler. Bu daha önce kafir olanların sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözdür. Allah onları kahretsin, nasıl da uyduruyorlar!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yahudiler: "Üzeyir Allah'ın oğludur" dediler. Hıristiyanlar da "Mesih, Allah'ın oğludur." dediler. Bu onların ağızlarında geveledikleri sözlerden ibarettir. Onlar, sözlerini daha önce geçmiş kafirlerin sözlerine benzetiyorlar. Hay Allah kahredesiler! Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yahudiler: "Üzeyr, Allah'ın oğludur" dediler.. . Nasara da: "Mesih, Allah'ın oğludur" dediler. . . Bunu ağızlarıyla söylüyorlar! Daha önce hakikat bilgisini inkar edenlerin sözlerini taklit ediyorlar. . . Allah onları öldürsün! Nasıl da (Hak'tan) sapıyorlar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yahudiler: 'Uzeyr ALLAH'ın oğludur,' dediler. Hıristiyanlar da, 'Mesih ALLAH'ın oğludur,' dediler. Bu, ağızlarından çıkan sözleridir. Önceden inkar etmiş olanların sözlerini taklid ediyorlar. ALLAH onları mahkum eder. Nasıl da çevriliyorlar?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yahudiler: "Uzeyr Allah'ın oğludur." dediler; Hıristiyanlar da: "Mesih Allah'ın oğludur." dediler. Bu, onların dillerine doladıkları sözlerdir ki daha önce küfredenlerin sözlerine benzetiyorlar. Allah, kahretsin onları! Nasıl da saptırıyorlar.

 • Progressive Muslims

  The Jews said: "Uzair is God's son, " and the Nazarenes said: "The Messiah is God's son. " Such is their utterances with their mouths, they imitate the sayings of those who rejected before them. God will fight them. They are deluded from the truth!

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And the Rabbinic Jews say: “ʿUzayr is the son of God”; and the Christians say: “The Messiah is the son of God.” That is the speech of their mouths; they imitate the speech of those who ignored warning before. May God curse them! How are they deluded?

 • Aisha Bewley

  The Jews say, ‘‘Uzayr is the son of Allah,’ and the Christians say, ‘The Messiah is the son of Allah. ’ That is what they say with their mouths, copying the words of those who were kafir before. Allah fight them! How perverted they are!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The Jews said, "Ezra is the son of GOD," while the Christians said, "Jesus is the son of GOD!" These are blasphemies uttered by their mouths. They thus match the blasphemies of those who have disbelieved in the past. GOD condemns them. They have surely deviated.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The Jews said: "Ezra is the son of God," and the Nazarenes said: "The Messiah is the son of God." Such is their utterances with their mouths, they imitate the sayings of those who rejected before them. God will fight them. They are deluded from the truth!

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The Jews said, "Ezra is God's son," and the Nazarenes said, "The Messiah is God's son." Such is their utterances with their mouths; they imitate the sayings of those who rejected before them. God's curse be on them. How deviated are their minds!