Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Doğrusu, senden, ancak Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanmayanlar ve kalpleri kuşkuya düşüp, kuşku içinde bocalayanlar sefere çıkmamak için izin isterler.

اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ ف۪ي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ
İnnema yeste'zinulkellezine la yu'minune billahi vel yevmil ahiri vertabet kulubuhum fe hum fi reybihim yetereddedun.
#kelimeanlamkök
1innemaancak
2yeste'zinukesenden izin isterlerاذن
3ellezinekimseler
4la
5yu'minuneinanmayanامن
6billahiAllah'a
7velyevmive gününeيوم
8l-ahiriahiretاخر
9vertabetve kuşkuya düşenريب
10kulubuhumkalbleriقلب
11fehumkendileri
12fiiçinde
13raybihimşüpheleriريب
14yeteraddedunebocalayıp duranlarردد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Senden, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, gönüllerini şüpheye kaptıran kimseler geri kalmak için izin ister.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Senden izin isteyenler yalnızca Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp, kuşkuları içinde bocalayanlardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak ALLAH'ı ve ahiret gününü onaylamayanlar senden izin ister. Kalpleri kuşku ile doludur. Onlar kuşkuları içinde bocalamaktadırlar.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Doğrusu, senden, ancak Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanmayanlar ve kalpleri kuşkuya düşüp, kuşku içinde bocalayanlar sefere çıkmamak için izin isterler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Senden izin isteyenler sadece Allah'a ve ahiret gününe inanıp güvenmeyenlerdir. Onların içleri kuşkuludur. Onlar kuşkuları içinde gidip gelmektedirler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ancak, Allah'a ve Sonsuz Yaşam Günü'ne inanmayanlar ve yürekleri kuşkuya düşerek kuşkularının içinde bocalayanlar senden izin isterler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yalnızca Allah'a ve Ahiret Günü'ne (yürekten) güvenip inanmayan kimseler senden (cihada) katılma izni isterler; zira onların kalpleri kuşkuya teslim olmuştur, bu yüzden (katılsak mı, katılmasak mı diye) derin tereddütler içerisinde bocalayıp dururlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar, kalpleri kuşkuyla karışmış olup da işkilleri içinde çalkanıp duranlar, sefere katılmak için senden izin isterler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Senden, yalnızca Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalbleri kuşkuya kapılıp, kuşkularında kararsızlığa düşenler izin ister.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ancak, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan ve kalpleri işkilli olup işkilleri içinde çalkalanlar savaşa çıkmak için, senden izin isterler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yalnızca, Allaha ve Ahiret Gününe (yürekten) inanmayanlar senden bağışıklık isterler; ve bir de kendilerini şüphe ve tereddüdün eline kaptırıp da kararsızlık içinde bir o yana bir bu yana gidip gelenler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ancak o kimseler senden istizan ederler ki Allaha ve Ahıret gününe inanmazlar ve kalbleri işkillidir de işkilleri içinde çalkanır dururlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalbleri kuşkuya düşmüş ve şüpheleri içinde bocalayıp duranlar, (geri kalmak için) senden izin isterler.

 • Gültekin Onan

  Senden, yalnızca Tanrı'ya ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri kuşkuya kapılıp, kuşkularında kararsızlığa düşenler izin ister.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Senden ancak Allaha ve ahiret gününe inanmaz, kalbleri şek ve şübheye düşüb de kendilerini o şübhelerinin içinde şaşırıb bocalar kimseler izin isterler.

 • İbni Kesir

  Senden; ancak, Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar ve kalbleri şüpheye düşüp, şüphelerinde bocalayanlar izin isterler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ancak Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, kalpleri şüpheye düşüp, şüphelerinde bocalayan kimseler senden izin isterler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Senden katılmamak için izin isteyenler sadece Allah'ı ve ahireti tasdik etmeyenler, kalpleri şüphe ile çalkalanıp şüpheleri içinde bocalayıp duranlardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Esma'sıyla hakikati olan Allah'a ve yaşanacak sonsuz sürece iman etmeyen ve bilinçleri şüphe dolu kimseler (seninle sefere çıkmamak için) senden izin isterler.. . Onlar şüpheleri içinde tereddüt edip dururlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ancak ALLAH'a ve ahiret gününe inanmıyanlar senden izin ister. Kalpleri kuşku ile doludur. Onlar kuşkuları içinde bocalamaktadırlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Doğrusu, senden, ancak Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanmayanlar ve kalpleri şüpheye düşüp, şüphe içinde bocalayanlar sefere çıkmamak için izin isterler.

 • Progressive Muslims

  Those who ask leave are the ones who do not believe in God and the Last Day, and their hearts are in doubt. In their doubts they are wavering.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  There but ask leave of thee those who believe not in God and the Last Day, and whose hearts doubt, so they in their doubt are wavering.

 • Aisha Bewley

  Only those who do not have iman in Allah and the Last Day ask you to excuse them. Their hearts are full of doubt and in their doubt they waver to and fro.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The only people who wish to be excused are those who do not really believe in GOD and the Last Day. Their hearts are full of doubt, and their doubts cause them to waver.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who ask leave are the ones who do not believe in God and the Last Day, and their hearts are in doubt. In their doubts they are wavering.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who ask leave are the ones who do not acknowledge God and the Last day, and their hearts are in doubt. In their doubts they are wavering.