Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmemek için senden izin istemezler. Allah, muttakileri en iyi bilendir.

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْۜ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالْمُتَّق۪ينَ
La yeste'zinukellezine yu'minune billahi vel yevmil ahiri en yucahidu bi emvalihim ve enfusihim,vallahu alimun bil muttekin.
#kelimeanlamkök
1la
2yeste'zinukesenden izin istemezlerاذن
3ellezinekimseler
4yu'minuneinanan(lar)امن
5billahiAllah'a
6velyevmive gününeيوم
7l-ahiriahiretاخر
8en
9yucahiducihadetmek içinجهد
10biemvalihimmallariyleمول
11ve enfusihimve canlariyleنفس
12vallahuve Allah
13alimunbilirعلم
14bil-muttekinekorunanlarıوقي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mal ve canlarıyla savaşmaktan geri kalmak için senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini bilir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad (fedakârlık) konusunda (geri kalmak için) senden izin istemezler. Allah muttakîleri (duyarlı olanları) bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ı ve ahiret gününü onaylayanlar, paralarıyla ve canlarıyla çaba göstermekten (kaçmak için) senden izin istemezler. ALLAH erdemlileri hakkıyla Bilir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmemek için senden izin istemezler. Allah, muttakileri* en iyi bilendir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'a ve ahiret gününe inanıp güvenenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda mücadele (cihad) için senden izin istemezler. Allah kendisinden çekinerek korunanları bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'a ve Sonsuz Yaşam Günü'ne inananlar, mallarıyla ve canlarıyla çaba göstermekten kaçabilmek için senden izin istemezler. Allah, sorumluluk bilinci taşıyanları zaten bilir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah'a ve Ahiret Günü'ne (yürekten) güvenip inanan kimseler mallarıyla ve canlarıyla zaten cihat etmeleri hasebiyle, senden cihada çıkmak için izin isteme gereği duymazlar. Allah sorumlu davranışta sebat edenleri çok iyi bilir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'a ve ahiret gününe iman edenler; mallarıyla, canlarıyla cihat edecekleri için senden izin istemezler. Allah, takva sahiplerini iyice bilmektedir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten (kaçınmak için) senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah'a ve ahiret gününe imanlı kimseler, mallarıyla ve canlarıyla cihad edeceklerinden senden izin istemezler ve Allah, o takva sahiplerini bilir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allaha ve Ahiret Gününe (yürekten) inananlar kendilerini (Allah yolunda) mallarıyla, canlarıyla cihad etmekten bağışık tutmanı senden istemezler. Ve zaten kendisine karşı kimin sorumluluk bilincine sahip olduğu konusunda Allah mutlak bilgi sahibidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah, kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allaha ve Ahıret gününe iymanlı kimseler mallariyle, canlariyle cihad edeceklerinden dolayı senden istizan etmezler ve Allah o müttekıleri bilir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'a ve ahiret gününe inananlar; mallariyle, canlariyle, cihad etmek(ten geri kalmaları) için senden izin istemezler. Allah, korunanları bilir.

 • Gültekin Onan

  Tanrı'ya ve ahiret gününe inananlar, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten (kaçınmak için) senden izin istemezler. Tanrı takva sahiplerini bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allaha ve ahiret gününe iman etmekde olanlar mallariyle, canlariyle cihad etmeleri hususunda senden izin istemez (ler). Allah takvaa saahiblerini çok iyi bilendir.

 • İbni Kesir

  Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, geri kalmak için senden izin istemezler ki mallarıyla ve canlarıyla cihad etsinler. Allah, müttakileri bilir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla ve canlarıyla cihad etmek istedikleri için senden izin istemezler. Allah, muttakileri bilir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah'ı ve ahireti tasdik edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihada katılmama hususunda senden izin istemezler. Allah, o takva ehlini pek iyi bilir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Esma'sıyla hakikati olan Allah'a ve yaşanacak sonsuz sürece iman edenler, mallarıyla, canlarıyla mücahede etmekten (geri kalmamak için) senden izin istemezler.. . Allah korunanları (Esma'sıyla onların hakikati olarak) Bilen'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'a ve ahiret gününe inananlar, paralarıyla ve canlarıyla çaba göstermekten (kaçmak için) senden izin istemezler. ALLAH erdemlileri hakkıyla Bilir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmemek için senden izin istemezler. Allah, muttakileri en iyi bilendir.

 • Progressive Muslims

  Those who believe in God and the Last Day will not ask leave. They strive with their money and their lives. And God is aware of the righteous.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  No leave do those who believe in God and the Last Day ask of thee from striving with their wealth and their lives; and God knows those of prudent fear.

 • Aisha Bewley

  Those who have iman in Allah and the Last Day do not ask you to excuse them from doing jihad with their wealth and themselves. Allah knows the people who have taqwa.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who truly believe in GOD and the Last Day do not ask your permission to evade the opportunity to strive with their money and their lives. GOD is fully aware of the righteous.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who believe in God and the Last Day will not ask leave. They strive with their money and their lives. And God is aware of the righteous.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who acknowledge God and the Last day will not ask leave. They strive with their money and their lives. God is aware of the righteous.