Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer sizinle çıksalardı, bozgunculuktan başka bir şey yapmazlardı; sizi fitneye düşürmek için koşuştururlardı. İçinizde, onlara kulak verecekler de olurdu. Kuşkusuz Allah, zalimleri en iyi bilendir.

لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالاً وَلَا۬اَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَۚ وَف۪يكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْۜ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ
Lev harecu fikum ma zadukum illa habalen ve la evdau hılalekum yebgunekumul fitneh, ve fikum semmaune lehum, vallahu alimun biz zalimin.
#kelimeanlamkök
1leveğer
2haracuçıkmış olsalardıخرج
3fikumsizin içinizde
4ma
5zadukumsize bir katkıları olmazdıزيد
6illabaşka
7habalenbozgunculuktanخبل
8veleevdeuve hemen sokulurlardıوضع
9hilalekumaranızaخلل
10yebgunekumusizi düşürmek içinبغي
11l-fitnetefitneyeفتن
12ve fikumve içinizde de vardı
13semmaunekulak verenlerسمع
14lehumonlara
15vallahuAllah
16alimunbilirعلم
17biz-zaliminezalimleriظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Şayet onlar sizinle beraber savaşa çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı ve fitne çıkarmak için aranıza koşarlardı. İçinizde onlara kulak verenler vardır. Allah, haksızlık yapanları bilir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Aranızda (onlar da savaşa) çıksalardı, size bozgunculuktan başka hiçbir katkıları olmazdı ve mutlaka size (karşı) fitne (çıkarmak) isteyerek aranıza sokulurlardı.*İçinizde, onlara iyice kulak verenler de vardır. Allah zalimleri bilendir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sizinle çıksalardı, size yalnız karışıklık katarlardı, aranıza fitne ve çekişme sokarlardı. İçinizde de onlara kulak verenler var. ALLAH zalimleri çok iyi Bilir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer sizinle çıksalardı, bozgunculuktan başka bir şey yapmazlardı; sizi fitneye düşürmek için koşuştururlardı. İçinizde, onlara kulak verecekler de olurdu. Kuşkusuz Allah, zalimleri en iyi bilendir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sizinle birlikte çıksalardı, kafanızı karıştırma dışında bir katkıları olmazdı. Aranıza girer, fitne çıkarmaya çalışırlardı. İçinizde onlara kulak verecek olanlar vardır. Allah yanlış yapanları bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sizinle birlikte çıksalardı, bozgunculuk yapmaktan başka katkıları olmayacaktı. Çünkü sizi birbirinize düşürmek için aranıza katılacaklardı. Üstelik aranızdan, onlara kulak verenler vardı. Allah, haksızlık yapanları zaten bilir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Eğer sizinle birlikte sefere çıkmış olsalardı, sorun çıkarmaktan başka size bir katkıları olmayacaktı. Zira içinizden kendilerini can kulağıyla dinleyecek olanları görüp aranıza daha fazla fitme sokmak amacıyla saflarınıza daha bir sokulacaklardı: ama Allah o zalimleri çok iyi bilmektedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Aranızda sefere çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacaktı; sizi fitneye uğratmak isteğiyle aranıza sokulacaklardı. İçinizde onlara gerçekten kulak verecekler de vardı. Alah, zalimleri iyice biliyor.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sizinle birlikte çıksalardı, size 'kötülük ve zarardan' başka bir şey ilave etmez ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. İçinizde onlara 'haber taşıyanlar' vardır. Allah, zulmedenleri bilir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Eğer içinizde çıkmış olsalardı, bozgunculuk çıkarmaktan başka bir faydaları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek maksadıyla aralarınıza saldıracaklardı. İçinizde onları dinleyecekler de vardı. Allah o zalimleri bilir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bu (münafıklar) sizinle beraber (siz ey inananlar) sefere çıksalar da, aranıza nifak sokmaktan başka bir şey yapmayacaklar ve içinizde kendilerine kulak verenler olduğunu görüp aranıza fitne sokmak amacıyla saflarınıza sokulacaklardı; ne var ki, Allah kötülük peşinde olanlar hakkında eksiksiz bilgi sahibidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer onlar da sizin içinizde (sefere) çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı. Aranızda onları dinleyecek kişiler de vardı. Allah, zalimleri hakkıyla bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer içinizde çıkmış olsalardı bozgunluk etmekten başka bir faideleri olmıyacak ve sizi fitneye uğratmak maksadiyle aralarınıza saldıracaklardı, içinizde de onları dinliyecekler vardı, Allah o zalimleri bilir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sizin içinizde (sefere) çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı. Sizi birbirinize düşürmek için hemen aranıza sokulurlardı, içinizde de onlara kulak verenler vardı. Allah zalimleri bilir.

 • Gültekin Onan

  Sizinle birlikte çıksalardı, size 'kötülük ve zarardan' başka bir şey ilave etmez ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. İçinizde onlara 'haber taşıyanlar' vardır. Tanrı, zulmedenleri bilir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer içinizde onlar da (savaşa) çıksalardı sizde şer ve fesadı artırmakdan başka bir şey yapmazlar, aranıza muhakkak ki fitne sokmak isteyerek (bozgunculuğa) koşarlardı. İçinizde onlara iyice kulak verecekler de vardır. Allah o zaalimleri çok güzel bilendir.

 • İbni Kesir

  Eğer onlar da aranızda çıksalardı size şer ve fesadı arttırmaktan başka bir şey yapmazlar ve aranıza muhakkak bir fitne sokmak isteyerek koşarlardı. İçinizde onlara iyice kulak verenler de var. Allah; zalimleri çok iyi bilendir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Aranızda savaşa çıkmış olsalardı, ancak sizi bozmaya çalışırlar ve fitneye düşürmek için aranıza sokulurlardı. İçinizde onlara kulak kabartanlar vardır. Allah zalimleri bilendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Şayet sizinle çıkmış olsalardı, bozgunculuk etmekten başka bir faydaları olmazdı. Fesat ve fenalığı artırmaktan başka bir iş yapmazlardı. Sizi fitneye düşürmek arzusuyla aranıza sokulup entrikalar çevirirlerdi. Aranızda onlara kulak verenler de vardır. Allah o zalimleri pek iyi bilir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer sizinle sefere çıksalardı, size dertten başka katkıları olmayacaktı. Mutlaka fitne arzulayarak aranıza sokulurlardı.. . İçinizde onları dinleyenler var. Allah zalimleri (Esma'sıyla onların hakikati olarak) Bilen'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sizinle çıksalardı, size yalnız karışıklık katarlardı, aranıza fitne ve çekişme sokarlardı. İçinizde de onlara kulak verenler var. ALLAH zalimleri çok iyi Bilir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer sizinle çıksalardı, bozgunculuktan başka bir şey yapmazlardı; sizi fitneye düşürmek için koşuştururlardı. İçinizde, onlara kulak verecekler de olurdu. Kuşkusuz Allah, zalimleri en iyi bilendir.

 • Progressive Muslims

  Had they come out with you they would have added nothing but disruption, and they would have hurried about seeking to cause for you an ordeal; and there are some amongst you who listen to them. God is aware of the wicked.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Had they gone forth with you, they would have increased you only in ruin, and been active in your midst seeking means of denial for you; and among you are eager listeners to them; and God knows the wrongdoers.

 • Aisha Bewley

  If they had gone out among you, they would have added nothing to you but confusion. They would have scurried about amongst you seeking to cause conflict between you, and among you there are some who would have listened to them. Allah knows the wrongdoers.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Had they mobilized with you, they would have created confusion, and would have caused disputes and divisions among you. Some of you were apt to listen to them. GOD is fully aware of the transgressors.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Had they gone with you they would have added nothing except disruption, and they would have hurried about seeking to cause for you an ordeal; and there are some among you who listen to them. God is aware of the wicked.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Had they come out with you they would have added nothing but disorder, and they would have hurried about seeking a test among you. There are some amongst you who listen to them. God is aware of the wicked.