Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bilmediler mi ki: Kim Allah'a ve Resulüne karşı haddi aşarsa, onun için, içinde sürekli kalacağı Cehennem ateşi vardır. İşte bu, büyük rezilliktir.

اَلَمْ يَعْلَمُٓوا اَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً ف۪يهَاۜ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظ۪يمُ
E lem ya'lemu ennehu men yuhadidillahe ve resulehu fe enne lehu nare cehenneme haliden fiha, zalikel hızyul azim.
#kelimeanlamkök
1elem
2yea'lemubilmediler mi kiعلم
3ennehumuhakkak
4menkim
5yuhadidikarşı koymağa kalkarsaحدد
6llaheAllah'a
7ve rasulehuve Elçisineرسل
8feennegerçekten
9lehuonun için vardır
10naraateşiنور
11cehennemecehennem
12halidensürekli kalacağıخلد
13fihaiçinde
14zalikeişte budur
15l-hizyurezillikخزي
16l-azimubüyükعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bilmezler mi ki, Allah'a ve Peygamberine kim karşı koymaya kalkışırsa, ona süreli kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte bu, büyük rezilliktir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Hâlâ) bilmediler mi ki kim Allah'a ve Elçisine karşı çıkarsa, onun için içinde ebedî kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte bu büyük rezilliktir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bilmediler mi ki, kim ALLAH ve elçisine karşı gelirse, içinde ebedî kalacağı cehenneme mahkûm olur. Bu büyük bir aşağılanmadır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bilmediler mi ki: Kim Allah'a ve Resulüne karşı haddi aşarsa, onun için, içinde sürekli kalacağı Cehennem ateşi vardır. İşte bu, büyük rezilliktir.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'a ve elçisine sınır çizenlerin* payına, içinde sürekli kalacakları alevli ateşin düştüğünü henüz öğrenmediler mi? İşte bu, büyük bir yıkımdır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'a ve O'nun elçisine karşı gelen kimse için, sürekli içinde kalacağı cehennem ateşi olduğunu bilmiyorlar mı? Büyük aşağılanma, işte budur.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yoksa onlar şunu bilmiyorlar mı: kim Allah'a ve O'nun Elçisi'ne meydan okursa, işte o içinde daimi kalmak üzere cehennem ateşine atılır; en dehşet onursuzluk da budur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bilmediler mi ki, her kim Allah'a ve resulüne kafa tutarsa ona, içinde sürekli kalacağı cehennem ateşi vardır. Büyük rezillik işte budur.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bilmiyorlar mı, kim Allah'a ve elçisine karşı koymaya çalışırsa, gerçekten onun için, onda ebedi kalmak üzere cehennem ateşi vardır? İşte en büyük aşağılanma budur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yoksa onlar hala bilmediler mi ki, kim Allah ve peygamberiyle yarış etmeye kalkarsa, ona kesinlikle sonsuza dek kalmak üzere cehennem ateşi vardır. İşte rezilliğin büyüğü odur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hem bilmiyorlar mı ki, Allaha ve Onun Elçisine karşı koyan kimseyi, içinde ebediyyen kalacağı cehennem ateşi beklemektedir? En vahim alçalma da budur zaten.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimseye, içinde ebedi kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu, büyük bir rezilliktir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ya, henüz şunu bilmediler mi?. Her kim Allah ve Resulüne yarış etmeğe kalkarsa ona muhakkak Cehennem ateşi var ebeda onda kalmak üzere, işte rüsvalığın büyüğü o

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bilmediler mi ki kim Allah'a ve Elçisine karşı koymağa kalkarsa onun için sürekli kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte, büyük rezillik budur.

 • Gültekin Onan

  Bilmiyorlar mı, kim Tanrı'ya ve elçisine karşı koymaya çalışırsa gerçekten onun için, onda ebedi kalmak üzere cehennem ateşi vardır? İşte en büyük aşağılanma budur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Haala şu hakıykatı anlamadılar mı ki: Kim Allaha ve Resulüne karşı yan çizerse ona, içinde ebedi kalıcı olmak üzere, cehennem ateşi vardır. Bu (ebedi kalış) ise en büyük rüsvaylıkdır.

 • İbni Kesir

  Bilmezler mi ki: Kim, Allah'a ve Rasulüne karşı koymaya kalkışırsa; muhakkak ona, içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte bu, en büyük rüsvaylıktır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'a ve Resulüne karşı isyan edene içinde ebedi kalacağı cehennemin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte büyük rezillik budur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hala şunu anlayıp öğrenmediler mi ki, kim Allah'a ve Resulüne karşı çıkıp düşmanlık ederse, ona muhakkak cehennem ateşi var, hem de devamlı olarak orada kalacaktır. İşte en büyük zillet, en feci rezalet!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hala bilmediler mi ki, kim Allah ve Rasulüyle zıtlaşırsa, onun için sonsuza dek yaşayacağı cehennem ateşi vardır.. . İşte aziym rüsvalık budur!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bilmediler mi ki, kim ALLAH ve elçisine karşı gelirse, içinde ebedi kalacağı cehenneme mahkum olur. Bu büyük bir aşağılanmadır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bilmediler mi ki: Kim Allah'a ve Rasul'üne karşı haddi aşarsa, onun için, içinde sürekli kalacağı Cehennem ateşi vardır. İşte bu, en büyük rezilliktir.*

 • Progressive Muslims

  Did they not know that whoever is hostile towards God and His messenger, he will have the Fire of Hell to abide in. Such is the greatest humiliation.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Know they not that whoso works against God and His messenger, for him is the fire of Gehenna, wherein he abides eternally? That is the Tremendous Disgrace.

 • Aisha Bewley

  Do they not know that whoever opposes Allah and His Messenger, will have the Fire of Hell, remaining in it timelessly, for ever? That is the great disgrace.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Did they not know that anyone who opposes GOD and His messenger has incurred the fire of Hell forever? This is the worst humiliation.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Did they not know that whoever is hostile towards God and His messenger, he will have the fire of Hell, abiding therein. Such is the greatest humiliation.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Did they not know that whoever is hostile towards God and His messenger, he will have the fire of hell to abide in. Such is the greatest humiliation.