Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendirler; kötülüğü buyururlar, iyilikten alıkoyarlar. Ellerini sıkı tutarlar. Onlar, Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Münafıklar, fasıkların ta kendileridir.

اَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍۢ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْۜ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْۜ اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
El munafikune vel munafikatu ba'duhum min ba'd, ye'murune bil munkeri ve yenhevne anil ma'rufi ve yakbidune eydiyehum nesullahe fe nesiyehum innel munafıkine humul fasikun.
#kelimeanlamkök
1el-munafikunemünafık erkeklerنفق
2velmunafikatuve münafık kadınlarنفق
3bea'duhumonların bir kısmıبعض
4min
5bea'dindiğerlerindendirبعض
6ye'muruneemrederlerامر
7bil-munkerikötülüğüنكر
8ve yenhevneve menederlerنهي
9ani
10l-mea'rufiiyiliktenعرف
11ve yekbiduneve sıkı tutarlarقبض
12eydiyehumelleriniيدي
13nesuunuttularنسي
14llaheAllah'ı
15fenesiyehumO da onları unuttuنسي
16innegerçekten
17l-munafikineMünafıklarنفق
18humuişte onlardır
19l-fasikuneyoldan çıkanlarفسق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Münafıkların erkekleri de kadınları da birbirinin aynıdır. Kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar, ellerini sıkarak cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu. Münafıklar fasıkların ta kendileridir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Münafık erkekler ve münafık kadınlar (sizden değil), birbirlerindendir.* Kötülüğü emreder, iyilikten alıkor ve ellerini kısarlar (cimrilik ederler). Onlar Allah'ı unuttular. (Allah da) onları (kendi hallerinde) unuttu (terk etti)!* Şüphesiz ki münafıklar, yoldan çıkanların ta kendileridir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İkiyüzlü erkekler ve ikiyüzlü kadınlar birbirlerindendir. Onlar, kötülüğü öğütlerler, iyilikten menederler. Elleri sıkıdır. Onlar ALLAH'ı unuttular, O da onları unuttu. İkiyüzlüler, iyice yoldan çıkmış olanlardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Münafık* erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendirler; kötülüğü buyururlar, iyilikten alıkoyarlar. Ellerini sıkı tutarlar.* Onlar, Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu.* Münafıklar, fasıkların* ta kendileridir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Münafık erkekler ile münafık kadınların biri neyse diğeri de odur. Kötülüğü ister, iyiliği engellerler. Elleri sıkı mı sıkıdır. Onlar, Allah ile ilgilenmediler Allah da onlarla ilgilenmedi. Münafıklar, yoldan çıkmış fasık kimselerdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İkiyüzlü erkekler ve ikiyüzlü kadınlar birbirlerinin tıpkısıdır. Kötülüğü öğütlerler, iyilikten alıkoyarlar ve ellerini sıkı tutarlar. Allah'ı unuttular; sonunda, onları unuttu. Aslında, ikiyüzlüler, yoldan çıkanlardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İkiyüzlü erkekler ve ikiyüzlü kadınlar; hepsi birbirine benzerler: Kötü ve yanlış olanı teklif eder, iyi ve doğru olanı önlerler; ve (iyilik için) ellerini oynatmazlar. Onlar Allah'ı unuttular, bu yüzden Allah da onları hatırlanmaya değer bulmadı. Gerçekte sapık olan işte bunlar, bu münafıklardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İkiyüzlülerin erkekleri de kadınları da birbirinin aynıdır: Kötülüğe özendirirler, iyilikten alıkoyarlar, harcamamak için ellerini sıkarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. İkiyüzlüler, yoldan sapmışların ta kendileridir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Münafık erkekler ve münafık kadınlar, bazısı bazısındandır; kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar, ellerini sımsıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular; O da onları unuttu. Şüphesiz, münafıklar fıska sapanlardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Münafıkların erkekleri de kadınları da birbirlerinin tıpkısıdırlar; kötülüğü emreder, iyilikten alıkoyarlar ve ellerini sıkı tutarlar. Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Gerçekten münafıklar, yoldan çıkmışların ta kendileridir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İkiyüzlülerin, erkek-kadın, hepsi aynı türden, aynı yapıda kimselerdir: kötü/eğri olanın yapılmasını öğütler, iyi/doğru olanın yapılmasını önlerler. Ve (iyi olanı yapmaya) asla yanaşmazlar. Allaha karşı umursamazdırlar; bu yüzden Allah da onları gözden çıkarır. Gerçekten günaha gömülüp gitmiş olanlar da işte bunlar, bu ikiyüzlü kimselerdir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir (birbirlerinin benzeridir). Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular; Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar, fasıkların ta kendileridir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Münafıkların erkekleri de, kadınları da birbirlerinin tıbkıdırlar, münkeri emir, ma'ruftan nehyederler ve ellerini sıkı tutarlar, Allahı unuttular da Allah da onları unuttu, hakikat münafıklar hep fasıktırlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Kötülüğü emrederler, iyilikten meneder ve ellerini sıkı tutarlar. Allah'ı unuttular, O da onları unuttu. Münafıklar; işte yoldan çıkanlar onlardır.

 • Gültekin Onan

  Münafık erkekler ve münafık kadınlar, bazısı bazısındandır; münkeri buyururlar, iyilikten alıkoyarlar, ellerini sımsıkı tutarlar. Onlar Tanrı'yı unuttular, O da onları unuttu. Şüphesiz, münafıklar fasıktır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Münafık erkekler de, münafık kadınlar da birbirinin (tamamlayıcı) parçasıdırlar (hepsi birbirine benzer). Onlar kötülüğü (küfrü, meaasiyi) emrederler, iyilikden (imandan, taatden) vaz geçirmiye uğraşırlar, ellerini (cimrilikle sımsıkı) yumarlar. Onlar Allahı unutdular (Ona taati bırakdılar), O da onları unutdu (onlara lutfünü terketdi). Şübhesiz ki münafıklar faasıkların ta kendileridir.

 • İbni Kesir

  Münafık erkeklerle, münafık kadınlar birbirlerindendirler. Münkeri emreder ve ma'rufu nehyederler. Ellerini sımsıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular; O da onları unuttu. Muhakkak ki münafıklar; fasıkların kendileridir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Münafık erkekler ve kadınlar birbirlerindendir. Kötülüğü emrederler; iyiliğe engel olurlar. Elleri de sıkıdır. Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Gerçekten münafıklar, fasıktırlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Münafık erkeklerle münafık kadınlar size değil, birbirlerine benzerler:Kötülüğü teşvik edip iyiliği menederler ve cimriliklerinden dolayı ellerini sımsıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unutup terk ettiler, Allah da onları terk etti. Şüphesiz ki münafıklar, hep itaat dışına çıkan fasık kimselerdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir.. . Allah hükmüne göre olumsuz şeyleri emrederler, olumlu olanları da engellerler; cimrilik yaparlar. . . Allah'ı unuttular; bunun sonucu onları unuttu! Muhakkak ki münafıklar, fasıkların (inançları bozulmuşların) ta kendileridirler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İkiyüzlü erkekler ve ikiyüzlü kadınlar birbirlerindendir. Onlar, kötülüğü öğütlerler, iyilikten menederler. Elleri sıkıdır. Onlar ALLAH'ı unuttular, O da onları unuttu. İkiyüzlüler, iyice yoldan çıkmış olanlardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendirler; kötülüğü buyururlar, iyilikten alıkoyarlar. Ellerini sıkı tutarlar.* Onlar, Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu.* Münafıklar, fasıkların* ta kendileridir.

 • Progressive Muslims

  The hypocrite men and women, they are to each other. They order evil and deter from good, and they close their hands. They forgot God, so God forgot them; the hypocrites are the wicked.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The wavering men and the wavering women are alike: they enjoin perversity, and they forbid what is fitting, and they close their hands; they have forgotten God, so He has forgotten them. The waverers: they are the perfidious.

 • Aisha Bewley

  The men and women of the hypocrites are as bad as one another. They command what is wrong and forbid what is right and keep their fists tightly closed. They have forgotten Allah, so He has forgotten them. The hypocrites are deviators.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The hypocrite men and the hypocrite women belong with each other - they advocate evil and prohibit righteousness, and they are stingy. They forgot GOD, so He forgot them. The hypocrites are truly wicked.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The hypocrite males and the hypocrite females, they are to each other. They order vice and prohibit good, and they close their hands. They forgot God, so He will forget them; indeed, the hypocrites are the wicked.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The hypocrite men and the hypocrite women, they are the same. They order evil, deter from good, and they are tightfisted. They ignored God, so He ignored them; the hypocrites are the wicked.