Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hiç özür dilemeyin! Ant olsun siz inandıktan sonra Kafirlik ettiniz. Sizden bir kısmınızı affetsek bile, suç işlemelerinden dolayı bir kısmınıza da azap edeceğiz.

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ا۪يمَانِكُمْۜ اِنْ نَعْفُ عَنْ طَٓائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَٓائِفَةً بِاَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِم۪ينَ۟
La ta'teziru kad kefertum ba'de imanikum, in na'fu an taifetin minkum nuazzib taifeten bi ennehum kanu mucrimin.
#kelimeanlamkök
1la
2tea'teziruhiç özür dilemeyinعذر
3kadandolsun
4kefertumsiz inkar ettinizكفر
5bea'desonraبعد
6imanikuminandıktanامن
7ineğer
8nea'fuaffetsek bileعفو
9an
10taifetinbir kısmınıطوف
11minkumsizden
12nuazzibazab edeceğizعذب
13taifetenbir kısmına daطوف
14biennehumdolayı
15kanuكون
16mucriminesuç işlediklerindenجرم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Özür dilemeyiniz!Şüphesiz, inandıktan sonra inkar ettiniz. İçinizden bir grubu affetsek bile, bir gruba da suç işlemekte olduklarından dolayı azap ederiz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Boşuna) özür dilemeyin! (Çünkü) siz iman ettikten sonra elbette kâfir oldunuz. Sizden (tevbe eden) bir grubu bağışlasak bile suçlu olduklarından dolayı bir gruba da azap edeceğiz.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Özür dilemeyiniz. Siz onayladıktan sonra inkar ettiniz. Sizden bir kısmını affetsek bile, suç işlemiş oldukları için bir kısmını cezalandıracağız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hiç özür dilemeyin! Ant olsun siz inandıktan sonra Kafirlik ettiniz. Sizden bir kısmınızı affetsek bile, suç işlemelerinden dolayı bir kısmınıza da azap edeceğiz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sakın bahane üretmeyin; siz inanıp güvendikten sonra kafir oldunuz. İçinizden bir kesimini bağışlasak bile, bir kesimini cezalandıracağız. Çünkü onlar suçludurlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Özür dilemeyin; inandıktan sonra nankörlük ettiniz. Aranızdan bir bölümünü bağışlasak bile, suça batmış olmaları yüzünden, bir bölümünüzü cezalandıracağız.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bahane üretmeyin! Doğrusu siz, inandığınızı (açıkladıktan) sonra da küfre saptınız. Bir kısmınızı suçu savunmalarından dolayı cezalandıracağız.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Özür beyan etmeyin; imanınızdan sona küfre saptınız. İçinizden bir grubu affetsek bile diğer bir grubu, günaha batmış kişiler oldukları için azaba uğratacağız.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Özür belirtmeyiniz. Siz, imanınızdan sonra inkara saptınız. Sizden bir topluluğu bağışlasak da, bir topluluğunuzu gerçekten suçlu günahkar olmaları nedeniyle azablandıracağız.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sakın boşuna özür dilemeyin, siz iman ettiğinizi söyledikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmınızı bağışlasak da, bir kısmına suçlarında ısrar etmelerinden dolayı azap edeceğiz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Boşuna anlamsız) mazeretler ileri sürmeyin! Böylece sizler düpedüz hakkı inkar etmiş oldunuz, hem de (ondan yana) inancınız(ı açıkladık)dan sonra!" (Bu olayla ilgi derecesine göre) içinizden bir kısmınızın günahını bağışlasak bile, suça gömülüp gitmelerinden ötürü, ötekileri azaba uğratacağız.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Boşuna özür dilemeyin! Çünkü siz, (sözde) iman ettikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçinizden (tövbe eden) bir zümreyi affetsek bile, suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle, diğer bir zümreye azap edeceğiz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biyhude i'tizar etmeyin, iyman ettiğinizi söyledikten sonra küfürünüzü açığa vurdunuz, içinizden bir kısmını afvedersek bir kısmını cürümlerinde ısrar ettiklerinden dolayı azabımıza uğratacağız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hiç özür dilemeyin, siz inandıktan sonra inkar ettiniz. Sizden bir kısmını affetsek bile suç işlediklerinden dolayı bir kısmına da azab edeceğiz.

 • Gültekin Onan

  Özür belirtmeyin. Siz inandıktan sonra küfrettiniz. Sizden bir topluluğu bağışlasak da, bir topluluğunuzu gerçekten suçlu, günahkar olmaları nedeniyle azablandıracağız.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Bihude) özür dilemiye kalkmayın. Siz iman (etdiğinizi ikramdan sonra küfretdiniz. içinizden bir zümreyi afvetsek bile (diğer) bir güruhunu — onlar mücrim (cürümlerinde musir) kimseler oldukları için — azablandıracağız.

 • İbni Kesir

  Mazeret beyan etmeyin, gerçekten siz, inanmanızdan sonra küfrettiniz. İçinizden bir topluluğu affetsek bile, mücrimler oldukları için bir topluluğa azab ederiz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Özür beyan etmeyin. İnandıktan sonra inkar ettiniz. İçinizden bir kısmınızı bağışlasak bile; suçlu oldukları için bir kısmınızı cezalandıracağız.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Ey münafıklar! Hiç boşuna özür dilemeyin. Gerçek şu ki: Siz iman ettiğinizi açıkladıktan sonra, içinizdeki inkarı açığa vurdunuz. Sizden bir kısmınızı, (tövbeleri veya alay etmemeleri sebebiyle) affetsek de, bir kısmını suçlarında ısrar etmelerinden dolayı cezalandıracağız."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Mazeret beyan etmeyin! İmanınızdan sonra gerçekten hakikat bilgisini inkar eden oldunuz! Bir kısmınızı affetsek bile, suçlarında ısrarlı olmaları sebebiyle diğerlerine azabımızı yaşatacağız.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Özür dilemeyiniz. Siz inandıktan sonra inkar ettiniz. Sizden bir kısmını affetsek bile, suç işlemiş oldukları için bir kısmını cezalandıracağız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hiç özür dilemeyin! Ant olsun siz inandıktan sonra gerçeği yalanlayarak nankörlük ettiniz. Sizden bir kısmınızı affetsek bile, suç işlemelerinden dolayı bir kısmınıza da azap edeceğiz.

 • Progressive Muslims

  Do not apologize, for you have rejected after your belief. If We pardon one group from you, We will punish another group. That is because they were criminals.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Make no excuses; you have denied after your faith; if We pardon a number of you, a number of you will We punish because they were lawbreakers.

 • Aisha Bewley

  Do not try to excuse yourselves. You have become kafir after having iman. If one group of you is pardoned, another group will be punished for being evildoers.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Do not apologize. You have disbelieved after having believed. If we pardon some of you, we will punish others among you, as a consequence of their wickedness.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Do not apologize, for you have rejected after your belief. If We pardon one group from you, We will punish another group. That is because they were criminals.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Do not apologize, for you have rejected after your acknowledgement. Even if We pardon one group from you, We will punish another group, because they were criminals.