Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve Kafirlere, cehennem ateşini vadetmiştir. Orada sürekli kalıcıdırlar. Bu, onlara yeter. Allah, onları lanetlemiştir ve onlar için kalıcı bir azap vardır.

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَاۜ هِيَ حَسْبُهُمْۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُق۪يمٌۙ
Vaadallahul munafikine vel munafikati vel kuffare nare cehenneme halidine fiha hiye hasbuhum, ve leanehumullah ve lehum azabun mukim .
#kelimeanlamkök
1veadeva'detmiştirوعد
2llahuAllah
3l-munafikinemünafık erkeklereنفق
4velmunafikative münafık kadınlaraنفق
5velkuffarave kafirlereكفر
6naraateşiniنور
7cehennemecehennem
8halidineebedi kalacaklarıخلد
9fihaiçinde
10hiyeO
11hasbuhumonlara yeterحسب
12veleanehumuve onları la'netlemiştirلعن
13llahuAllah
14velehumve onlar için vardır
15azabunbir azabعذب
16mukimunsürekliقوم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, erkek münafıklara da kadın münafıklara da, kafirlere de süreli kalacakları cehennem ateşini vaad etti. O, onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah münafık erkeklere de münafık kadınlara da kâfirlere de içinde ebedî kalacakları cehennem ateşini vadetmiştir. O (cehennem) onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir! Onlar için kalıcı bir azap vardır.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH, ikiyüzlü erkeklere, ikiyüzlü kadınlara ve kafirlere ebedî kalacakları cehennem ateşini söz verir. O onlara yeter. ALLAH onları lanetlemiştir ve onlar için tükenmez bir azap vardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve Kafirlere, cehennem ateşini vadetmiştir. Orada sürekli kalıcıdırlar. Bu, onlara yeter. Allah, onları lanetlemiştir ve onlar için kalıcı bir azap vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah, ikiyüzlü(münafık) erkekler ile ikiyüzlü kadınlara ve kafirlere Cehennem ateşini vaat etmiştir. Orada ölümsüz olacaklardır. Onların hakkından orası gelir. Allah onları dışlamıştır (lanetlemiştir)*. Onların hak ettiği kalıcı bir azaptır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, ikiyüzlü erkeklere, ikiyüzlü kadınlara ve nankörlük edenlere, sürekli içinde kalacakları cehennem ateşinin sözünü vermiştir; bu onlara yeter. Allah, onları lanetlemiştir. Üstelik onlar için, bitmeyecek bir ceza vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah, ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınlara ve inkarını açıkça ortaya koyanlara, içinde daimi kalmak üzere cehennem ateşini vaad etmiştir: odur onların payına düşen; zira Allah onları rahmetinden dışlamıştır; dolayısıyla onlar sürekli bir azaba mahkum olacaklardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah, erkek münafıklara da kadın münafıklara da küfre sapanlara da içinde sürekli kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O yeter onlara. Allah lanet etmiştir onlara. Sonu gelmez bir azap var onlar için.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah, erkek münafıklara da, kadın münafıklara da ve (bütün) kafirlere, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vadetti. Bu, onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için sürekli bir azab vardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah, münafıkların erkeklerine, kadınlarına ve bütün kafirlere sonsuza dek olmak üzere cehennem ateşini va'detti. O, onlara yeter. Allah, onları rahmet alanından uzaklaştırdı. Onlara sürekli bir azap vardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hem erkek ve kadın münafıklara, hem de hakkı açıktan açığa inkar edenlere Allah, içinde yerleşip kalacakları cehennem ateşi vaad etmiştir; onların payına düşecek olan budur. Çünkü Allah onları lanetlemiştir; ve sürüp gidecek bir azap beklemektedir onları.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kafirlere, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini va'detti. O, onlara yeter. Allah, onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, Münafıkların erkeğine, dişisine ve bütün kafirlere ebedi olarak Cehennem ateşini va'd buyurdu o onlara yeter, Allah onları rahmeti sahasından uzaklaştırdı ve onlar için mukim bir azab var

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini va'detmiştir. O, onlara yeter. Allah, onları la'netlemiştir. Onlar için sürekli bir azab vardır.

 • Gültekin Onan

  Tanrı, erkek münafıklara da, kadın münafıklara da ve (bütün) kafirlere, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaadetti. Bu, onlara yeter. Tanrı onları lanetlemiştir ve onlar için sürekli bir azab vardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah, erkek münafıklara da, kadın münafıklara da, kafirlere de — kendileri için ebedi kalıcı olmak üzere — cehennem ateşini va'd etdi. Bu, onlara yeter. Allah, onları rahmetinden koğdu. Onlara bitib tükenmeyen bir azab vardır.

 • İbni Kesir

  Allah; münafık erkeklerle, münafık kadınlara ve kafirlere cehennem ateşini vaadetmiştir. Orada temelli kalıcıdırlar. Bu, onlara yeter. Ve Allah; onlara la'net etmiştir. Onlara, sürekli bir azab vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve tüm kafirlere içinde ebedi kalacakları cehennemi vaat etti. Bu onlara yeter. Allah, onları lanetlemiştir. Onlara kalıcı bir azap vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah gerek münafık erkeklere, gerek münafık kadınlara, gerekse bütün kafirlere, ebedi kalmak üzere girecekleri cehennem ateşini vaad etmiştir. O onlara yeter! Allah onları rahmetinden uzaklaştırdı. Onlara devamlı bir azap vardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah, erkek ve kadın münafıklara da, hakikat bilgisini inkar edenlere de, onda sonsuza dek yaşamak için cehennem ateşini vadetmiştir.. . Bu onlara yeterlidir. . . Allah onlara lanet etmiştir (Esma bileşimlerindeki Rahıymiyetten mahrumdurlar). . . Onlara aralıksız yaşayacakları bir azap vardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH, ikiyüzlü erkeklere, ikiyüzlü kadınlara ve kafirlere ebedi kalacakları cehennem ateşini söz verir. O onlara yeter. ALLAH onları lanetlemiştir ve onlar için tükenmez bir azap vardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, münafık* erkeklere ve münafık kadınlara ve gerçeği yalanlayan nankörlere, cehennem ateşini vadetmiştir. Orada sürekli kalıcıdırlar. Bu, onlara yeter. Allah, onları lanetlemiştir ve onlar için kalıcı bir azap vardır.

 • Progressive Muslims

  God has promised the hypocrite men and women and the rejecters a Fire in Hell, in it they will abide; it will be enough for them. And God has cursed them and they will have a lasting retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And God has promised the wavering men, and the wavering women, and the atheists, the fire of Gehenna, they abiding eternally therein; it is sufficient for them. And God has cursed them; and they have a lasting punishment.

 • Aisha Bewley

  Allah has promised the men and women of the hypocrites and kafirun the Fire of Hell, remaining in it timelessly, for ever. It will suffice them. Allah has cursed them. They will have everlasting punishment.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD promises the hypocrite men and the hypocrite women, as well as the disbelievers, the fire of Hell, wherein they abide forever. It suffices them. GOD has condemned them; they have incurred an everlasting retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God has promised the hypocrite males and the hypocrite females and the rejecters a Fire in Hell, in it they will abide; it will be enough for them. And God has cursed them and they will have a lasting retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God has promised the hypocrite men and women and the ingrates a fire in hell, in it they will abide; it suffices them. God has cursed them and they will have a lasting retribution.