Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, "Allah ve Resulü bize boş vaatte bulunmuş." diyorlardı.

وَاِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُـهُٓ اِلَّا غُرُوراً
Ve iz yekulul munafikune vellezine fi kulubihim maradun ma vaadenallahu ve resuluhu illa gurura.
#kelimeanlamkök
1ve izve hani
2yekuludiyorduقول
3l-munafikunemünafıklarنفق
4vellezineve bulunanlar
5fi
6kulubihimkalblerindeقلب
7meradunhastalıkمرض
8ma
9veadenabize vaadde bulunmadıوعد
10llahuAllah
11ve rasuluhuve Resulüرسل
12illadışında
13gururanboş vaatlerغرر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Münafıklar ile kalplerinde hastalık olanlar, "Meğer Allah ve Peygamberi bize boş vaadlerden başka bir şeyde bulunmadı" diyorlardı.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani münafıklar ile kalplerinde hastalık bulunanlar "(Meğer) Allah ve Elçisi bize aldatmadan başka bir vaatte bulunmamışlar!" diyorlardı.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İkiyüzlüler ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, "ALLAH'ın ve elçisinin bize verdiği söz boş bir hayalden başka bir şey değilmiş!" diyorlardı.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O zaman münafıklar* ve kalplerinde hastalık olanlar, "Allah ve Resulü bize boş vaatte* bulunmuş." diyorlardı.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İkiyüzlüler ile kalplerinde hastalık olanlar ise şöyle diyorlardı: "Allah ve Elçisinin verdiği söz, bizi aldatmaktan başka bir işe yaramadı."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İkiyüzlüler ve yüreklerinde sayrılık olanlar, şöyle diyorlardı: "Allah ve O'nun elçisi, bize aldanıştan başka bir şey vermemiş!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O sırada ikiyüzlüler ve kalplerinde hastalık olanlar diyordu ki: "Allah ve O'nun elçisi bizi yalnızca boş vaadlerle avuttu."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Münafıklarla, kalplerinde maraz olanlar şöyle diyorlardı: "Allah ve resulü bize, bir aldanışdan başka bir şey vaat etmemiş."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hani, münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar: " Allah ve Resulü, bize boş bir aldanıştan başka bir şey vadetmedi" diyorlardı.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O vakit münafıklar ve kalplerinde bir hastalık bulunanlar: "Allah ve Resulü bize bir aldanıştan başka bir va'd yapmamış." diyorlardı.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve ikiyüzlüler ile kalpleri hastalıklı olanların (birbirlerine), "Allah ve Elçisi bize sadece boş vaadlerde bulunmaktalar" dedikleri zaman(ki durumu hatırla!)

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, "Allah ve Resulü bize, ancak aldatmak için vaadde bulunmuşlar" diyorlardı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve o vakıt ki münafıklar ve kalblerinde bir maraz bulunanlar "Allah ve Resulü bize bir aldanıştan başka bir va'd yapmamış" diyorlardı

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Münafıklar ve kalblerinde hastalık bulunan kimseler: "Allah ve Resulü bize sadece boş vaadlerde bulundu." diyordu.

 • Gültekin Onan

  Hani, münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar: "Tanrı ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vadetmedi" diyorlardı.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O vakit münafıklarla kalblerinde bir maraz bulunanlar "Allah ve Resulü bize bir aldatışdan başka bir şey va'd etmemiş" diyorlardı.

 • İbni Kesir

  Ve hani münafıklar ve kalblerinde bir hastalık bulunanlar: Allah ve Rasulü bize sadece boş vaadlerde bulundular, diyorlardı.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Münafıklar ve kalblerinde hastalık bulunanlar: -Allah ve elçisi bize sadece boş vaadde bulunmuş, diyorlardı.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık (iman zayıflığı) olanlar: "Allah ve Resulünün bize zafer vad etmesi, meğer bizi aldatmak içinmiş!" diyorlardı.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hani münafıklar ve kalplerinde maraz bulunanlar (sağlıklı düşünemeyenler): "Allah ve O'nun Rasulü, bize bir aldanıştan başka bir şey vadetmemiş" diyorlardı.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İkiyüzlüler ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, 'ALLAH'ın ve elçisinin bize verdiği söz boş bir hayalden başka bir şey değilmiş!' diyorlardı.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, "Allah ve Rasulü bize boş vaatte* bulunmuş." diyorlardı.

 • Progressive Muslims

  And the hypocrites and those who have a sickness in their hearts said: "God and His messenger promised us nothing but illusions!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when the waverers and those in whose hearts is disease said: “God and His messenger promised us only delusion,”

 • Aisha Bewley

  When the hypocrites and people with sickness in their hearts said, ‘What Allah and His Messenger promised us was mere delusion. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The hypocrites and those with doubts in their hearts said, "What GOD and His messenger promised us was no more than an illusion!"

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And the hypocrites and those who have a sickness in their hearts said: "God and His messenger promised us nothing but delusion!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The hypocrites and those who have a sickness in their hearts said, "God and His messenger promised us nothing but illusions!"