Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Eğer Allah ve Resul'ünü ve Ahiret Yurdu'nu istiyorsanız, kuşkusuz Allah, sizden Muhsin olan kadınlar için büyük bir ecir hazırlamıştır."

وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْراً عَظ۪يماً
Ve in kuntunne turidnallahe ve resulehu veddarel'ahırete fe innallahe eadde lil muhsinati minkunne ecren azima.
#kelimeanlamkök
1veinve eğer
2kuntunnesizكون
3turidneistiyorsanızرود
4llaheAllah'ı
5ve rasulehuve Eçisiniرسل
6ve ddarave yurdunuدور
7l-ahirateahiretاخر
8feinneşüphesiz
9llaheAllah
10eaddehazırlamıştırعدد
11lilmuhsinatigüzel hareket edenlereحسن
12minkunnesizden
13ecranbir mükafatاجر
14azimenbüyükعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Yok eğer, Allah'ı, Peygamberini ve ahiret yurdunu istiyorsanız, biliniz ki Allah, içinizden güzel davrananlar için büyük bir ödül hazırlamıştır."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'ı, Elçisini ve ahiret yurdunu istiyorsanız, (bilin ki) şüphesiz ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir ödül hazırlamıştır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Yok, siz ALLAH'ı, elçisini ve ahiret yurdunu istiyorsanız, ALLAH sizden güzel davrananlara büyük bir ödül hazırlamıştır."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Eğer Allah ve Resul'ünü ve Ahiret Yurdu'nu istiyorsanız, kuşkusuz Allah, sizden Muhsin* olan kadınlar için büyük bir ecir* hazırlamıştır."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ama eğer Allah'ı, Elçisini ve ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki, Allah sizden iyi davrananlara büyük bir karşılık hazırlamıştır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Yok, eğer Allah'ı, O'nun elçisini ve Sonsuz Yaşam Ülkesi'ni istiyorsanız; kuşkusuz, Allah, aranızdan güzel davrananlara, büyük bir ödül hazırlamıştır!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  yok eğer Allah'ı, Rasulü'nü ve ahiret yurdunun (mutluluğunu) istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyi davranışı tabiat haline getirenlere muhteşem bir ödül hazırlamıştır!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Yok eğer Allah'ı, resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki, Allah sizin güzel düşünüp güzel hareket edenlerinize büyük bir ödül hazırlamıştır."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Eğer siz Allah'ı, Resulü'nü ve ahiret yurdunu istiyorsanız artık hiç şüphesiz Allah, içinizden güzellikte bulunanlar için büyük bir ecir hazırlamıştır."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yok eğer Allah ve Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, haberiniz olsun ki Allah içinizden güzellik (iyilik) edenlere pek büyük bir mükafat hazırlamıştır."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yok eğer Allah'ı, Elçisi'ni ve ahiret hayatının (güzelliklerini) istiyorsanız, (bilin ki) Allah, içinizden güzel işler yapanlar için büyük bir ödül hazırlamıştır!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yok eğer Allah ve Resulünü ve Ahıret evini istiyorsanız haberiniz olsun ki Allah içinizden güzellik edenlere pek büyük bir ecir hazırlamıştır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Eğer siz, Allah'ı, Elçisini ve ahiret yurdunu istiyorsanız, (biliniz ki) Allah, sizden güzel hareket edenlere büyük bir mükafat hazırlamıştır."

 • Gültekin Onan

  "Eğer siz Tanrı'yı, Resulü'nü ve ahiret yurdunu istiyorsanız artık hiç şüphesiz Tanrı, içinizden güzellikte bulunanlar için büyük bir ecir hazırlamıştır."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Eğer Allahı, peygamberini ve ahiret yurdunu diliyorsanız şübhe yok ki Allah, içinizden güzel hareket edenler için büyük bir mükafat hazırlamışdır".

 • İbni Kesir

  Yok eğer Allah'ı, Rasulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız; muhakkak ki Allah, içinizden iyi davranan hanımlara büyük mükafat hazırlamıştır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eğer, Allah'ı ve peygamberini ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şüphesiz Allah, iyilik eden kadınlara büyük bir mükafat hazırlamıştır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Yok, eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret mülkünü isterseniz, haberiniz olsun ki Allah sizin gibi iyi hanımlara büyük mükafat hazırlamıştır."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Yok eğer Allah'ı, Rasulünü ve sonsuz gelecek yurdunu diliyorsanız, muhakkak ki Allah sizden, muhsin kadınlar (görürcesine Allah'a yönelmişler) için çok büyük bedel hazırlamıştır. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Yok, siz ALLAH'ı, elçisini ve ahiret yurdunu istiyorsanız, ALLAH sizden güzel davrananlara büyük bir ödül hazırlamıştır.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Eğer Allah'ı, Rasul'ünü ve Ahiret Yurdu'nu istiyorsanız, kuşkusuz Allah, sizden Muhsin* olan kadınlar için büyük bir ecir* hazırlamıştır."

 • Progressive Muslims

  "But if you are seeking God and His messenger, and the abode of the Hereafter, then God has prepared for the righteous among you a great reward. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “But if you desire God and His messenger and the abode of the Hereafter, then God has prepared for the doers of good among you a great reward.”

 • Aisha Bewley

  But if you desire Allah and His Messenger and the abode of the akhira, Allah has prepared an immense reward for those among you who are good-doers. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "But if you are seeking GOD and His messenger, and the abode of the Hereafter, then GOD has prepared for the righteous among you a great recompense."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "But if you are seeking God and His messenger, and the abode of the Hereafter, then God has prepared for the righteous among you a great reward."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "But if you are seeking God and His messenger, and the abode of the Hereafter, then God has prepared for the righteous among you a great reward."