Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, hiç kimsenin bedenine iki kalp yerleştirmedi. Zihar yaptığınız eşlerinizi, size anne yapmadı. Ve himayeniz altına aldıklarınızı öz evladınız kılmadı. Bunlar sizin söylediğiniz boş sözlerdir. Allah gerçeği söyler. Ve doğru yola O iletir.

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْفِه۪ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓئ۪ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَٓاءَكُمْ اَبْنَٓاءَكُمْۜ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْۜ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّب۪يلَ
Ma cealallahu li raculin min kalbeyni fi cevfih, ve ma ceale ezvacekumullai tuzahırune min hunne ummehatikum, ve ma ceale ed'ıyaekum ebnaekum, zalikum kavlukum bi efvahikum, vallahu yekulul hakka ve huve yehdis sebil.
#kelimeanlamkök
1ma
2cealeyaratmadıجعل
3llahuAllah
4liraculinbir adamaرجل
5min
6kalbeyniiki kalbقلب
7fi
8cevfihi(göğüs) boşluğundaجوف
9ve mave
10cealeyapmadıجعل
11ezvacekumueşleriniziزوج
12l-lai
13tuzahirunezıhar yaptığınızظهر
14minhunneonlarla
15ummehatikumsizin annelerinizامم
16ve mave
17cealekılmadıجعل
18ed'iya'ekumevlatlıklarınızıدعو
19ebna'ekumsizin öz oğullarınızبني
20zalikumbunlar
21kavlukumsizin sözlerinizdirقول
22biefvahikumağızlarınıza gelenفوه
23vallahuAllah
24yekulusöylerقول
25l-hakkagerçeğiحقق
26ve huveve O
27yehdiiletirهدي
28s-sebiledoğru yolaسبل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, hiçbir insanın içine iki kalp koymamıştır. Zıhar yaptığınız/sırtlarını annenize benzettiğiniz eşlerinizi de analarınızıngibisaymadı ve evlatlıklarınızı da öz oğullarınız olarak tanımadı. Bunlar, sizin dillerinize doladığınız sözlerdir. Allah, gerçeği söylemektedir, doğru yola O iletir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah hiçbir erkeğin (insanın) göğsünde iki kalp yaratmamıştır. Zıhar*yaptığınız eşlerinizi anneleriniz kılmamış ve evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız yapmamıştır.* Bunlar sizin ağızlarınızdaki (boş) sözlerden ibarettir. Allah ise gerçeği söyler ve (doğru) yola O ulaştırır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Annenize benzeterek kendinize haram kıldığınız eşlerinizi annelerinize çevirmemiş, evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız yapmamıştır. Tüm bunlar, ağzınızdan çıkan sözlerinizden ibarettir. ALLAH doğruyu söylüyor ve O doğru yola iletir.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, hiç kimsenin bedenine iki kalp yerleştirmedi. Zihar* yaptığınız eşlerinizi, size anne yapmadı. Ve himayeniz altına aldıklarınızı* öz evladınız kılmadı. Bunlar sizin söylediğiniz boş sözlerdir. Allah gerçeği söyler. Ve doğru yola O iletir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah bir adamın içine iki kalp koymamış, zihar* yaptığınız eşlerinizi anneleriniz yapmamış, evlatlıklarınızı da sizin evladınız saymamıştır. Bunlar dillerinize doladığınız sözlerdir. Allah gerçeği söyler ve doğru yolu gösterir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, bir adamın içinde iki yürek yaratmamıştır. Ve sırt çevirdiğiniz eşlerinizi, anneleriniz yapmamıştır. Evlatlıklarınızı da oğullarınız saymamıştır. İşte bunlar, ağzınıza gelen sözlerdir. Oysa Allah, gerçeği söyler. Çünkü O, doğru yola eriştirir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah hiç kimse için bir bedende iki kalp yaratmamıştır; aynen böyle, vücudunu annenizin vücudu gibi haram saydığınız eşlerinizi de hiçbir zaman sizin gerçek anneleriniz kılmamıştır; yine evlatlıklarınızı da sizin gerçek çocuklarınız kılmamıştır: bütün bunlar (düşünmeden) ağzınıza aldığınız boş laflardır; ne ki Allah yalın gerçeği söyler ve O hep doğru yolu gösterir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah, bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Zıhar yaptığınız eşlerinizi sizin anneniz yapmamıştır, evlatlıklarınızı da sizin oğullarınız kılmamıştır. Bu konularda söylediğiniz sözler, ağızlarınızın bir lakırdısıdır. Allah, hakkı söyler ve O, gerçek yola kılavuzlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah, bir adamın kendi (göğüs) boşluğu içinde iki kalp kılmadı ve kendilerini annelerinize benzeterek yemin konusu yaptığınız (zıharda bulunduğunuz) eşlerinizi sizin anneleriniz yapmadı, evlatlıklarınızı da sizin (öz) çocuklarınız saymadı. Bu, sizin (yalnızca) ağzınızla söylemenizdir. Allah ise, hakkı söyler ve (doğru olan) yola yöneltip iletir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah bir adamın içinde iki kalp yapmamıştır. Kendilerinden zihar yaptığınız eşlerinizi anneleriniz yerine koymamıştır. Evlatlıklarınızı da oğullarınız yerine koymamıştır. Bunlar sizin ağzınızda lafınızdır. Allah ise gerçeği söylüyor ve doğru yolu gösteriyor.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah hiç kimseye tek bedende iki kalp vermemiştir ve (aynı şekilde,) "kendiniz için annelerinizin bedeni kadar haram" saydığınız eşlerinizi hiçbir zaman sizin (gerçek) anneleriniz kılmamış ve evlatlıklarınızı da (gerçek) çocuklarınız saymamıştır, bunlar ağzınıza doladığınız boş laflar(ın işaretlerin)den başka bir şey değildir; halbuki Allah (mutlak) doğruyu söyler ve (size) doğru yolu ancak O gösterir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zıhar yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız (gibi) kılmamıştır. Bu, sizin ağızlarınızla söylediğiniz (fakat gerçekliği olmayan) sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah adam için içinde iki kalb yapmamıştır ve kendilerinden zıhar yaptığınız zevcelerinizi analarınız kılmamıştır, evlatlıklarınızı da oğullarınız kılmamıştır, O sizin ağzınızda lafınızdır, Allah ise hakkı söylüyor ve doğru yola hidayet eyliyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, bir adamın (göğüs) boşluğunda iki kalb yaratmadı ve zıhar yaptığınız (sen bana, annemin sırtı gibisin dediğiniz) eşlerinizi, sizin anneleriniz yapmadı; evlatlıklarınızı da sizin öz oğullarınız kılmadı. Bunlar sizin ağızlarınıza gelen sözlerinizdir. Allah gerçeği söyler ve O, doğru yola iletir.

 • Gültekin Onan

  Tanrı, bir adamın kendi (göğüs) boşluğu içinde iki kalp yapmadı ve kendilerine zıharda bulunduğunuz eşlerinizi sizin anneleriniz yapmadı, evlatlıklarınızı da sizin (öz) çocuklarınız saymadı. Bu sizin (yalnızca) ağzınızla söylemenizdir. Tanrı ise hakkı söyler ve (doğru olan) yola yöneltip iletir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah bir adamın içinde iki kalb yaratmadı. Kendilerinden "zıhar" yapdığınız karılarınızı o, sizin analarınız (yerinde) tutmadı (ğı gibi) evladlıklarınızı da (öz) oğullarınız (gibi) tanımadı. Bu, sizin ağızlarınızdaki lafınızdır. Allah, hakkı söyler ve O, (doğru) yolu gösterir.

 • İbni Kesir

  Allah, bir kişinin içinde iki kalb yaratmadı. Ve eşlerinizi, anneleriniz gibi kendinize haram saymanız için yaratmamıştır. Evladlıklarınızı da öz oğullarınız kılmamıştır. Bunlar, dillerinize doladığınız sözlerinizdir. Allah ise hakkı söyler. Ve O, yolu doğrultur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, bir adamın göğsünde iki kalp yaratmamıştır. Zıhar yaptığınız karılarınızı da anneleriniz yerine tutmadı. Evlatlıklarınızı da oğullarınız kılmamıştır. Bu sadece sizin ağzınızdan çıkan bir sözdür. Allah, gerçeği söyler ve doğru yolu gösterir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah, hiçbir adamın içinde iki kalb yaratmamıştır. Kendilerine zıhar yaptığınız eşlerinizi anneleriniz kılmamıştır. Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız kılmamıştır. Bunlar ağızlarınızla söylediğiniz manasız sözlerden ibarettir. Allah gerçeği söyler ve doğru yola iletir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah hiçbir erkeğin göğüs boşluğunda iki kalp oluşturmamıştır! Kendilerinden zihar (eşini anası gibi kabullenerek kendine haram kılma) yaptığınız eşlerinizi, analarınız kılmamıştır. Evlatlık kabullendiklerinizi de oğullarınız kılmamıştır. Bunlar boş laflarınızdır! Allah Hakk'ı bildirir; doğru yola O hidayet eder!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH hiç bir adamın içine iki kalp koymamıştır. Annenize benzeterek kendinize haram kıldığınız eşlerinizi annelerinize çevirmemiş, evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız yapmamıştır. Tüm bunlar, ağzınızdan çıkan sözlerinizden ibarettir. ALLAH doğruyu söylüyor ve O doğru yola iletir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, hiç kimsenin bedenine iki kalp yerleştirmedi. Bedenlerini, annenizin bedeni gibi saydığınız* eşlerinizi, size anne yapmadı. Ve evlatlıklarınızı, sizin öz evladınız gibi saymadı. Bunlar, sizin söylediğiniz boş sözlerdir. Allah gerçeği söyler. Ve doğru yola O iletir.

 • Progressive Muslims

  God did not make any man with two hearts in his body. Nor did He make your wives whom you estrange to be as your mothers. Nor did He make your adopted children to be your sons. Such is what you claim with your mouths, but God speaks the truth, and He guides to the path.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  God has not made for a man two hearts within him; and He has not made your wives, among whom you assist, your mothers. And He has not made your adopted sons your sons. That is your saying by your mouths; but God speaks the truth, and He guides to the path:

 • Aisha Bewley

  Allah has not allotted to any man two hearts within his breast, nor has He made those of your wives you equate with your mothers your actual mothers,* nor has He made your adopted sons your actual sons. These are just words coming out of your mouths. But Allah speaks the truth and He guides to the Way.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD did not give any man two hearts in his chest. Nor did He turn your wives whom you estrange (according to your custom) into your mothers. Nor did He turn your adopted children into genetic offspring. All these are mere utterances that you have invented. GOD speaks the truth, and He guides in the (right) path.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God did not make any man with two hearts in his body. Nor did He make your wives whom you make estranged to be your mothers. Nor did He make your adopted children to be your sons. Such is what you claim with your mouths, but God speaks the truth, and He guides to the path.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God did not make any man with two hearts in his body. Nor did He make your wives whom you estrange to be as your mothers. Nor did He make your adopted children to be your sons. Such is what you claim with your mouths, but God speaks the truth, and He guides to the path.