Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ki yaptıklarınızı sizin için düzeltsin, suçlarınızı bağışlasın. Her kim Allah'a ve Resul'üne itaat ederse en büyük kurtuluşla kurtuluşa ermiş olur.

يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْۜ وَمَنْ يُطِـعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظ۪يماً
Yuslıh lekum a'malekum ve yagfir lekum zunubekum, ve men yutıillahe ve resulehu fe kad faze fevzen azima.
#kelimeanlamkök
1yuslihdüzeltsinصلح
2lekumsizin
3ea'malekumişleriniziعمل
4ve yegfirve bağışlasınغفر
5lekumsizin
6zunubekumgünahlarınızıذنب
7ve menve kim
8yutiiita'at ederseطوع
9llaheAllah'a
10ve rasulehuve Resulüneرسل
11fekadelbette
12fazeermiş olurفوز
13fevzenbir başarıyaفوز
14azimenbüyükعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Böyle yaparsanız, Allah, işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim, Allah'a ve Peygamber'ine itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Böyle davranırsanız) Allah sizin için işlerinizi düzeltir ve sizin için günahlarınızı bağışlar. Kim Allah'a ve Elçisine gönülden itaat ederse elbette büyük bir kurtuluşa ulaşmış olur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ki işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim ALLAH'a ve elçisine uyarsa büyük bir zafer kazanmıştır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ki yaptıklarınızı sizin için düzeltsin*, suçlarınızı bağışlasın. Her kim Allah'a ve Resul'üne itaat* ederse en büyük kurtuluşla kurtuluşa ermiş olur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  O zaman Allah, işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah'a ve Elçisine boyun eğerse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İşlerinizi düzeltsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah'a ve O'nun elçisine kim bağlı kalırsa, büyük bir başarıyla artık kurtulmuştur.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (O zaman) O da sizin işlerinizi yoluna koyar ve günahlarınızı bağışlar. Zira her kim Allah'a ve Rasulü'ne uyarsa, iyi bilsin ki o nihai ve büyük kurtuluşa ermiştir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ki Allah amellerinizi hayra ve barışa yarayışlı kılsın, günahlarınızı affetsin. Allah'a ve O'nun resulüne itaat eden, büyük bir başarıyı elde etmiştir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ki O (Allah), amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, artık o en büyük kurtuluşla kurtulmuştur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  ki, işlerinizi yoluna koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Her kim de Allah'a ve peygamberine itaat ederse, gerçekten o büyük murada ermiştir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (o zaman,) Allah işlerinizi değerli kılar ve günahlarınızı affeder. Ve (bilin ki) kim Allah'a ve Rasulü'ne itaat ederse büyük bir zafere erişmiş olur.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (70-71) Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ki işinizi yoluna koysun ve günahlarınıza mağrifet buyursun, her kim de Allaha ve Resulüne itaat ederse o hakikaten büyük murada ermiştir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ki (Allah) işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne ita'at ederse, büyük bir başarıya ermiş olur.

 • Gültekin Onan

  Ki O (Tanrı ), amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Tanrı'ya ve elçisine itaat ederse, artık o en büyük kurtuluşla kurtulmuştur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ki (Allah) işlerinizi iyiye götürsün ve günahlarınızı yarlığasın. Kim Allaha ve resulüne itaat ederse muhakkak ki en büyük kurtuluşla kurtulmuşdur o.

 • İbni Kesir

  Ki O da işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse; gerçekten büyük bir kurtuluşla kurtulmuştur

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, yaptıklarınızı düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse büyük bir kazanç elde eder.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (70-71) Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve hep doğru söz söyleyin ki Allah da işlerinizi ve hallerinizi düzeltsin, günahlarınızı affetsin. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, pek büyük bir mutluluk ve başarıya nail olur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Ki Allah da) sizin davranışlarınızı düzeltsin ve suçlarınızı örtsün.. . Kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse, gerçekten büyük bir kurtuluş ile kurtuluşa ermiştir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ki işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim ALLAH'a ve elçisine uyarsa büyük bir zafer kazanmıştır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ki yaptıklarınızı sizin için düzeltsin*, suçlarınızı bağışlasın. Her kim Allah'a ve Rasul'üne itaat ederse en büyük kurtuluşla kurtuluşa ermiş olur.

 • Progressive Muslims

  He will then direct your works, and forgive your sins. And whosoever obeys God and His messenger has triumphed a great triumph.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He will make right your works for you, and forgive you your transgressions. And whoso obeys God and His messenger, he has attained a great achievement.

 • Aisha Bewley

  He will put your actions right for you and forgive you your wrong deeds. All who obey Allah and His Messenger have won a mighty victory.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He will then fix your works, and forgive your sins. Those who obey GOD and His messenger have triumphed a great triumph.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He will then direct your works, and forgive your sins. And whoever obeys God and His messenger has triumphed a great triumph.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He will then direct your works, and forgive your sins. Whosoever obeys God and His messenger has attained a great triumph.