Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biz, emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk. Onu yüklenmeye yanaşmadılar. Ondan korktular. Onu insan yüklendi. O, çok zalim ve çok cahildir.

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُۜ اِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاًۙ
İnna aradnel emanete ales semavati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehal insan, innehu kane zalumen cehula.
#kelimeanlamkök
1innaşüphesiz biz
2aradnasundukعرض
3l-emaneteemanetiامن
4ala
5s-semavatigöklereسمو
6vel'erdive yereارض
7velcibalive dağlaraجبل
8feebeynefakat kaçındılarابي
9en
10yehmilnehaonu yüklenmektenحمل
11ve eşfekneve korktularشفق
12minhaondan
13vehamelehave onu yüklendiحمل
14l-insanuinsanانس
15innehudoğrusu o
16kaneكون
17zelumençok zalimdirظلم
18cehulençok cahildirجهل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalimdir; çok cahildir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Biz emaneti (sorumluluğu) göklere, yere ve dağlara sunmuştuk da onlar bunu yüklenmekten çekinmişler, (sorumluluğundan) korkmuşlardı.* Onu insan yüklenmişti. Şüphesiz ki o (insan), çok zalimdir,* çok cahildir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz sorumluluğu (sınanmayı) göklere, yere, dağlara sunmuştuk da onlar onu yüklenmekten çekinmişler ve kabul etmemişlerdi. Ancak onu insan yüklendi; o zalim ve cahil olmuştu.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Biz, emaneti* göklere, yere ve dağlara sunduk. Onu yüklenmeye yanaşmadılar*. Ondan korktular.* Onu insan yüklendi. O, çok zalim ve çok cahildir.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Biz emaneti*; göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkup titrediler. Onu insan yüklendi. O da çok zalimleşti* ve kendine hakim olamadı*..

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sorumluluğu, göklere, yeryüzüne ve dağlara verdik; onu yüklenmekten çekindiler, ondan korktular. Ve insan, onu yüklendi. Aslında, o, çok haksızlık yapar; çok bilisizdir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İşin gerçeği Biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk; ve onlar emanete ihanetten kaçındılar; nihayet onu insan yüklendi: ne var ki, o da zalim ve cahil biri olup çıktı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmekten kaçındılar, ondan ürktüler. İnsan ise çok zalim ve çok cahil olduğu halde onu yüklendi.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Gerçek şu ki, biz emanetleri göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkuya kapıldılar; onu insan yüklendi. Çünkü o, çok zalim, çok cahildir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Evet Biz, o emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar ve ondan korktular da insan yüklendi onu. O gerçekten çok zalim, çok cahil bulunuyor

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Gerçek şu ki, Biz (akıl ve irade) emaneti(ni) göklere, yere ve dağlara sunmuştuk; ama (sorumluluğundan) korktukları için onu yüklenmeyi reddettiler. O (emanet)i insan üstlendi; zaten o, daima haksızlığa ve akılsızlığa son derece meyyal biridir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Evet, biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arzettik, onlar onu yüklenmeğe yanaşmadılar, ondan korktular da onu insan yüklendi, o cidden çok zalim, çok cahil bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara sunduk; onu yüklenmekten kaçındılar, on(un sorumluluğun)dan korktular; onu insan yüklendi; (fakat onun ağır sorumluluğunu tam kavrayamadı) doğrusu o, çok zalim, çok cahildir.

 • Gültekin Onan

  Gerçek şu ki, biz emanetleri göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkuya kapıldılar; onu insan yüklendi. Çünkü o, çok zalim çok cahildir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz (ve teklif) etdik de onlar bunu yüklenmekden çekindiler, bundan endişeye düşdüler. İnsan (a gelince: O, tutdu) bunu sırtına yükledi. Çünkü o, çok zulümkar, çok cahildir.

 • İbni Kesir

  Gerçekten Biz, emaneti; göklere, yeryüzüne ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Ve korkup titrediler. Onu insan yüklendi. Doğrusu insan; pek zalim ve pek cahil oldu.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk, onu taşımaktan kaçındılar, ondan korktular. Onu insan yüklendi. O, zalim ve cahil oldu.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Zira sorumluluğundan korktular, ama onu insan yüklendi. İnsan (bu emanetin hakkını gözetmediğinden) cidden çok zalim, çok cahildir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Muhakkak ki biz o Emaneti (Esma şuuruyla yaşamayı), semalara (benlik bilincine), arza (bedene) ve dağlara (organlara) önerdik de, onu yüklenmekten kaçındılar (Esma bileşimleri onu açığa çıkarmaya elvermedi); ve ondan korktular! Onu, İnsan (hilafeti oluşturan Esma manalarını açığa çıkarma şuuru) yüklendi! Muhakkak ki o zalim (hakikatini hakkıyla yaşamakta yetersiz) ve cahildir (sınırsız Esma'yı bilmede yetersizdir)!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz sorumluluğu (sınanmayı) göklere, yere, dağlara sunmuştuk da onlar onu yüklenmekten çekinmişler ve kabul etmemişlerdi. Ancak onu insan yüklendi; o zalim ve cahil olmuştu.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Biz, emaneti* göklere, yere ve dağlara sunduk. Onu taşımaya yanaşmadılar*. Ondan korktular.* Onu insan taşıdı. O, çok zalim ve çok cahildir.*

 • Progressive Muslims

  We have offered the trust to the heavens and the Earth, and the mountains, but they refused to bear it, and were fearful of it. But the human being accepted it; he was transgressing, ignorant.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  We presented the trust to the heavens and the earth and the mountains, and they refused to bear it and were afraid of it; but man bore it — he is unjust and ignorant —

 • Aisha Bewley

  We offered the Trust to the heavens, the earth and the mountains but they refused to take it on and shrank from it. But man took it on. He is indeed wrongdoing and ignorant.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We have offered the responsibility (freedom of choice) to the heavens and the earth, and the mountains, but they refused to bear it, and were afraid of it. But the human being accepted it; he was transgressing, ignorant.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  We have offered the trust to the heavens and the earth, and the mountains, but they refused to bear it, and were fearful of it. But man accepted it; he was transgressing, ignorant.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We have offered the trust to the heavens and the earth, and the mountains, but they refused to bear it, and were fearful of it. But the human being accepted it; he was transgressing, ignorant.