Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O gün, kimi yüzler ağaracak, kimi yüzler kararacak. Yüzleri kararanlara: "İmanınızdan sonra kafir mi oldunuz? Öyle ise kafir olmanız nedeniyle azabı tadın." denilecek.

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌۚ فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ۠ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ا۪يمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
Yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuh, fe emmellezinesveddet vucuhuhum e kefertum ba'de imanikum fe zukul azabe bima kuntum tekfurun.
#kelimeanlamkök
1yevmeO günيوم
2tebyedduağarırبيض
3vucuhun(bazı) yüzlerوجه
4ve tesve ddukararırسود
5vucuhun(bazı) yüzlerوجه
6feemmao zaman
7ellezinekimselere
8sveddetkararanسود
9vucuhuhumyüzleriوجه
10ekefertuminkar ettiniz ha? (denilir)كفر
11bea'desonraبعد
12imanikuminanmanızdanامن
13fezukuöyle ise tadınذوق
14l-azabeazabıعذب
15bimakarşılık
16kuntumetmenizeكون
17tekfuruneinkarكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara, "İnanmanızdan sonra inkar mı ettiniz? O halde inkar etmenize karşılık azabı tadınız!" denilecek.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O gün (bazı) yüzler ağarır, (bazı) yüzler (de) kararır. Yüzleri kararanlara "İmanınızdan sonra kâfir mi oldunuz! İnkâr etmenize karşılık azabı tadın!" (denecektir).

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O gün bazı yüzler aklanır, bazı yüzlerse kararır. Yüzleri kararanlara: "Gerçeği onayladıktan sonra inkar mı ettiniz? İnkarınızdan dolayı azabı tadın."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O gün, kimi yüzler ağaracak, kimi yüzler kararacak. Yüzleri kararanlara: "İmanınızdan sonra kafir mi oldunuz? Öyle ise kafir olmanız nedeniyle azabı tadın." denilecek.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bazı yüzlerin ak olduğu, bazı yüzlerin de karardığı hesap gününde, yüzleri kararanlara şöyle denir: "Siz inandıktan sonra kafir oldunuz, değil mi? Kafir olmanıza karşılık, tadın şu azabı!"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O gün, yüzler aklanacak ve yüzler kararacak. Yüzü kararanlara: "İnandıktan sonra nankörlük ettiniz; öyle mi? Nankörlük etmenize karşılık, artık tadın cezayı!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  bazı yüzlerin ağarıp bazı yüzlerin karardığı o günde, yüzü kara çıkanlara (denilecek ki): "İmana erdikten sonra inkara saptınız ha? O halde, inkarınızdan dolayı tadın azabı!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gün gelir bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara şöyle denir: "İmanınızdan sonra küfre mi düştünüz? Hadi, saptığınız küfür yüzünden tadın azabı!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bazı yüzlerin ağaracağı, bazı yüzlerin de kararacağı gün... Yüzleri kapkara kesilecek olanlara: "İmanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık olarak azabı tadın" (denilir).

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O kimi yüzlerin ağaracağı, kimi yüzlerin kararacağı günde yüzleri kara çıkanlara: "İnandıktan sonra inkar ettiniz öyle mi? O halde nankörlük etmenizin cezası olarak azabı tadın denilecek.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  bazı yüzlerin (mutluluktan) parladığı ve bazı yüzlerin (acıyla) karardığı o (Hesap) Günü'nde yüzleri kararanlara: "İmana erdikten sonra hakikati inkar mı ettiniz? O halde hakikati inkar ettiğiniz için tadın bu azabı!" (denilecek).

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara, "İmanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyle ise inkar etmenize karşılık azabı tadın" denilir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O bir takım yüzlerin ağaracağı ve bir takım yüzlerin kararacağı gün, o vakit o yüzleri kara çıkanlara şöyle denecek: ya... İmanınızdan sonra küfrettiniz ha? o halde dadın azabı, ettiğiniz nankörlüğün cezası

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara: "İnanmanızdan sonra inkar ettiniz ha? Öyle ise inkar etmenize karşılık azabı tadın!" (denilir).

 • Gültekin Onan

  Bazı yüzlerin ağaracağı, bazı yüzlerin de kararacağı gün... Yüzleri kapkara kesilecek olanlara: "İnandıktan sonra küfrettiniz, öyle mi ? Öyleyse küfretmenize karşılık olarak azabı tadın" (denilir).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O günde ki nice yüzler bembeyaz olacak, nice yüzler de kapkara kesilecek. Yüzleri simsiyah olanlara gelince (onlara): İmanınızdan sonra küfretdiniz ha!. İşte o küfretmenize mukaabil tadın azabı" (denilir).

 • İbni Kesir

  O gün; nice yüzler ağarır, nice yüzler kararır. O zaman yüzleri kara olanlara: İmanınızdan sonra küfür mü ettiniz? İşte o küfrünüzün cezası olarak tadın azabı, denir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (105-106). Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra ihtilafa düşerek parçalananlar gibi olmayın. Bir takım yüzlerin parladığı ve bir takım yüzlerin de karardığı günde onlar için büyük bir azap vardır. Yüzleri kararanlara: -İmanınızdan sonra kafir mi oldunuz, öyleyse, kafir olduğunuz için tadın azabı (denir).

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Gün gelecek, birtakım yüzler ağaracak, birtakım yüzler ise kararacak. Yüzleri kararanlara: "Siz misiniz denecek, imanınızdan sonra inkara sapanlar? Tadın bakalım inkarınız sebebiyle bu acı azabı!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O süreçte bazı vechler (bilinçler) parıldar (Hakk'ın nuru ile), bazı vechler kararır (benlik zulmetiyle).. . Vechleri kararanlara (şöyle denir): "İmanınızdan sonra inkara düştünüz ha! Hakikati inkarınız yüzünden varlığınızın sizde oluşturacağı azabı yaşayın. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O gün bazı yüzler aklanır, bazı yüzlerse kararır. Yüzleri kararanlara: 'İman ettikten sonra inkar mı ettiniz? İnkarınızdan dolayı azabı tadın.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O gün, kimi yüzler ağaracak, kimi yüzler kararacak. Yüzleri kararanlara: "İmanınızdan sonra kafir mi oldunuz? Öyle ise kafir olmanız nedeniyle azabı tadın." denilecek.

 • Progressive Muslims

  The Day on which faces will be whitened and faces will be blackened; as for those whose faces will be blackened: "Did you reject after believing Taste the retribution for what you rejected. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The day faces will be white, and faces will be black: as for those whose faces will be black: ­— “Did you deny after your faith? Then taste the punishment for what you denied!”

 • Aisha Bewley

  on the Day when faces are whitened and faces are blackened. As for those whose faces are blackened: ‘What! Did you become kafir after having had iman? Taste the punishment for your kufr!’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The day will come when some faces will be brightened (with joy), while other faces will be darkened (with misery). As for those whose faces are darkened, they will be asked, "Did you not disbelieve after believing? Therefore, suffer the retribution for your disbelief."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The Day on which faces will be lightened and faces will be darkened; as for those whose faces will be darkened: "Did you reject after believing? Taste the retribution for what you rejected."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The day on which faces will be brightened and faces will be darkened; as for those whose faces will be darkened: "Did you reject after acknowledging? Taste the retribution for what you rejected."