Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bu yardım, Kafirlerin bir kısmının imha edilmesi veya bozguna uğrayarak umutsuzca geri dönüp gitmeleri için yapıldı.

لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُٓوا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَٓائِب۪ينَ
Li yaktaa tarafen minellezine keferu ev yekbitehum fe yenkalibu haibin.
#kelimeanlamkök
1liyektaakessin diyeقطع
2tarafenbir kısmınıطرف
3mine-den
4ellezinekimseler-
5keferuinkar eden(ler)كفر
6evyahut
7yekbitehumve perişan etsin deكبت
8feyenkalibudönüp gitsinler diyeقلب
9haibineumutsuz olarakخيب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, kafirlerden bir kısmının kökünü kessin veya onları perişan etsin de, arzularına ulaşamadan hayal kırıklığı içinde dönüp gitsinler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Allah) kâfir olanlardan bir kısmının kenarını (kökünü) kessin veya onları perişan etsin de umutsuz olarak geri dönsünler diye (size yardım eder).

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Böylece inkarcıların bir kısmını imha eder veya onları etkisiz hale getirip bozguna uğratır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bu yardım, Kafirlerin bir kısmının imha edilmesi veya bozguna uğrayarak umutsuzca geri dönüp gitmeleri için yapıldı.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu desteği, kafirlerin* bir bölümünü koparıp atmak, perişan etmek veya kaybetmiş olarak geri dönmeleri için verir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nankörlük edenlerden bir tarafı bölsün veya güçsüz düşürsün ki, umutlarını yitirerek geri dönsünler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  ki, küfre saplanan kimselerden bir kısmını tamamen mahvetsin ya da alçaltsın; sonunda umutsuzluğa kapılarak geri çekilsinler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah bunu yaptı ki, küfre sapanlardan bir kısmını bölüp ayırsın veya onları zelil etsin de yıkık ve ürkek bir halde dönüp gitsinler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Ki bununla) İnkar edenlerin önde gelenlerinden bir kısmını kessin (helak etsin) ya da 'umutları suya düşmüşler olarak onları' tepesi aşağı getirsin de geri dönüp gitsinler.'

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Küfredenlerden bir kolu kessin veya perişan etsin de hayal kırıklığına uğramış olarak dönüp gitsinler diye.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (ve) O, hakikati inkara şartlanmış olanlardan bazısını (sizin vasıtanızla) mahvetsin, diğerlerini de öylesine alçaltsın ki ümitsizliğe kapılıp geri çekilsinler diye (bunu emretti).

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bir de Allah bunu, inkar edenlerden bir kısmını helak etsin veya perişan etsin de umutsuz olarak dönüp gitsinler diye yaptı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  ta ki o küfredenlerden bir kolu kessin veya perişan etsin de haib-ü hasir dönüb gitsinler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnkar edenlerden bir kısmını kessin ve perişan etsin de umutsuz olarak dönüp gitsinler diye (size yardım eder).

 • Gültekin Onan

  (Ki bununla) Küfredenlerin önde gelenlerinden bir kısmını kessin (helak etsin) ya da 'umutları suya düşmüşler olarak' onları tepesi aşağı getirsin de geri dönüp gitsinler. (kalebenin nerede olduğu bulunacak)

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Bir de Allah bu imdadı) küfredenlerden ileri gelenleri (n kafasını) kessin, yahud onları tepesi aşağı getirsin de (geri kalanlarda) emellerine kavuşamayan (bedbaht) lar olarak dönüb gitsinler diye (yapdı)

 • İbni Kesir

  Küfredenlerin bir kısmını kessin veya perişan etsin de ümitsiz olarak geri dönüp gitsinler diye.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (126-127.) Allah, bu yardımı size sadece müjde olması ve kalplerinizin bununla yatışması, kafir olanların da bir kısmını yok edip veya perişan ederek ümitsizce geri dönmeleri için yapmıştı. Zafer, ancak Aziz ve Hakim olan Allah katındandır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Evet, Allah Teala kafirlerden ileri gelenleri imha etmek veya onları başaşağı ederek ümitsiz bir hale düşürmek için size bu imdadı gönderdi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Allah bunu) hakikati inkar edenlerden bir kısmını kesip (mahvetmek), diğer bir kısmını da rezil bir şekilde geri dönmeleri için (yaptı).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Böylece inkarcıların bir kısmını imha eder veya onları etkisiz hale getirip bozguna uğratır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bu yardım, Gerçeği yalanlayan nankörlerden bir kısmının imha edilmesi veya bozguna uğrayarak umutsuzca geri dönüp gitmeleri için yapıldı.

 • Progressive Muslims

  Thus He would sever a group of those who reject, or disgrace them; then they will turn back frustrated.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “That He might cut off a part of those who ignore warning, or suppress them so they turn back disappointed.”

 • Aisha Bewley

  and so that He might cut off a group of those who are kafir or crush them and they might be turned back in defeat.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He thus annihilates some disbelievers, or neutralizes them; they always end up the losers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Thus He will sever a group of those who reject, or disgrace them; then they will turn back frustrated.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Thus, He would sever a group of those who reject, or disgrace them; then they will turn back frustrated.