Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İki toplumun karşılaştığı gün, başınıza gelen musibet, Allah'ın izniyleydi. Bu Mü'minlerin belirlenmesi içindi.

وَمَٓا اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِن۪ينَۙ
Ve ma asabekum yevmel tekal cem'ani fe bi iznillahi ve li ya'lemel mu'minin.
#kelimeanlamkök
1ve mave şey
2esabekumsizin başınıza gelenصوب
3yevmegünيوم
4t-tekakarşılaştığıلقي
5l-cem'aaniiki topluluğunجمع
6febiizniancak izniyledirاذن
7llahiAllah'ın
8veliyea'lemeve bilmesi içindirعلم
9l-mu'minineinananlarıامن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelenler Allah'ın izniyle gerçekleşti. Bu, Allah'ın gerçek müminleri belirlemesi içindi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (166, 167) (Uhud'da) iki ordu karşılaştığı gün başınıza gelenler ancak Allah'ın izniyle olmuştur ki bu da müminleri (diğerlerinden) ayırt etmesi ve münafıkları ortaya çıkarması içindi.* Onlara (münafıklara) "Gelin, Allah yolunda çarpışın veya savunma yapın!" dendiği zaman, "Savaşmayı (savaşın olacağını) bilseydik elbette size uyardık." demişlerdi. Onlar (o gün) imandan çok küfre yakındı. Ağızlarıyla, kalplerinde olmayanı söylüyorlardı.* (Oysa) Allah onların içlerinde gizlediklerini çok iyi bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İki ordu çarpıştığı gün başınıza gelenler ALLAH'ın izniyle oldu. Gerçeği onaylayanlar böylece ayırt edilir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İki toplumun karşılaştığı gün, başınıza gelen musibet, Allah'ın izniyleydi.* Bu Mü'minlerin belirlenmesi içindi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelenler, Allah'ın onayıyla geldi. Bunu yaptı ki inanıp güvenenleri bilsin.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İki topluluğun karşılaştığı gün başınıza gelenler, Allah'ın izniyle olmuştur; inananları belirlemesi için.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelenler Allah'ın izni sonucunda gerçekleşmişti. Bu da (Allah'ın) mü'minleri belirlemesi içindi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İki topluluğun karşılaştığı gün sizin başınıza gelen, Allah'ın izniyledir ve Allah, müminleri bilsin diyedir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün, size isabet eden ancak Allah'ın izniyle idi. (Bu, Allah'ın) mü'minleri ayırdetmesi;

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O iki ordu çarpıştığı gün başınıza gelen de yine Allah'ın izniyledir. Hem müminleri belli edeceği,

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  iki ordunun harpte karşılaştığı gün başınıza gelenler Allah'ın izni ile gerçekleşti. Bu, Allah'ın (gerçek) müminleri belirlemesi içindi;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (166-167) İki topluluğun (ordunun) karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyledir. Bu da mü'minleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. Onlara (münafıklara), "Gelin, Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin" denildi de onlar, "Eğer savaşmayı bilseydik, arkanızdan gelirdik" dediler. Onlar o gün, imandan çok küfre yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah, içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O iki cem'iyet çarpıştığı gün başınıza gelen de yine Allahın izniledir. Hem mü'minleri belli edeceği için,

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İki topluluğun karşılaştığı gün, sizin başınıza gelen, ancak Allah'ın izniyle olmuştur ki (O), inananları bilsin (deneyip ortaya çıkarsın).

 • Gültekin Onan

  İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün, size isabet eden ancak Tanrı'nın izniyle idi. (Bu, Tanrı'nın) inançlıları ayırdetmesi; (ve)

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İki ordu karşılaşdığı gün size gelen musıybet Allahın emriyle idi. (Bu, Allahın) mü'minleri ayırd etmesi.

 • İbni Kesir

  İki ordu karşılaştığı gün size gelen musibet, Allah'ın emriyleydi. Bu; mü'minleri belirtmek içindi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (166-167) İki ordunun çarpıştığı gün başınıza gelen ancak Allah'ın izni ile olmuştu. Müminleri belirlemek ve münafıklık edenleri de ortaya çıkarmak için. O münafıklara: -Gelin, Allah yolunda savaşın veya müdafaada bulunun! denilmiş, onlar da: -Savaşmayı bilseydik, ardınızdan gelirdik elbette, demişlerdi. Onlar o gün, imandan çok küfre yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Allah onların gizlediğini çok iyi biliyor.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (166-167) İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olmuştu. Bu da O'nun müminleri ayırd etmesi, münafıklık yapanları da meydana çıkarması için idi. O münafıklara: "Gelin, Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa düşmanınızın size ve ailelerinize saldırmasını önleyin!" denildiğinde: "Biz savaş olacağını bilseydik size katılırdık." dediler. Doğrusu o gün onlar imandan ziyade küfre yakın idiler. Onlar, ağızlarıyla, kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlardı. Ama Allah onların gizlediklerini pek iyi bilir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Uhud'da) iki topluluğun savaşında başınıza gelenler, hakikatiniz olan Allah Esma'sının getirisinin iman edenlerde açığa çıkıp, kimin ne olduğunun bilinmesi içindir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İki ordu çarpıştığı gün başınıza gelenler ALLAH'ın izniyle oldu. İnananlar böylece ayırdedilir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İki toplumun karşılaştığı gün, başınıza gelen musibet, Allah'ın izniyleydi. Bu mü'minlerin belirlenmesi içindi.

 • Progressive Muslims

  And what you suffered on the day the two hosts met was by God's leave, and to let the believers know.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And what befell you the day the two hosts met was by the leave of God, that He might know the believers,

 • Aisha Bewley

  What assailed you on the day the two armies met was by Allah’s permission, so that He would know the muminun,

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  What afflicted you the day the two armies clashed was in accordance with GOD's will, and to distinguish the believers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And what you suffered on the day the two hosts met was with the permission of God, and to let the believers know.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  What you suffered on the day the two armies met was by God's leave, and to let those who acknowledge know.