Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kendisinden başka ilah olmadığına Allah tanıktır. Melekler ve hakkaniyeti gözeten ilim sahipleri de tanıktırlar ki: O'ndan başka ilah yoktur. O, Mutlak Üstün Olan ve En Doğru Hüküm Veren'dir.

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُو۬لُوا الْعِلْمِ قَٓائِماً بِالْقِسْطِۜ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُۜ
Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve, vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst, la ilahe illa huvel azizul hakim.
#kelimeanlamkök
1şehideşahiddir (ki)شهد
2llahuAllah
3ennehuşüphesiz
4layoktur
5ilahetanrıاله
6illabaşka
7huveO'ndan
8velmelaiketuve meleklerملك
9ve uluve sahipleriاول
10l-ilmiilimعلم
11kaimengözetenقوم
12bil-kistiadaletleقسط
13layoktur
14ilahetanrıاله
15illabaşka
16huveO'ndan
17l-azizuazizdirعزز
18l-hakimuhakimdirحكم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah ile melekler, hak ve adaleti gözeten ilim sahipleri, O'ndan başka tanrı olmadığına şahittir. O'ndan başka tanrı yoktur, kudret ve hikmet sahibidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah, melekleri ve adaleti gözeten ilim sahipleri şahittir ki O'ndan başka ilah yoktur. (Evet) O'ndan başka ilah yoktur. Güçlüdür, doğru hüküm verendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH, kendisinden başka tanrı olmadığına şehadet eder; melekler ve adaleti gözeten ilim sahipleri de... O'ndan başka tanrı yoktur. Üstündür, Bilgedir.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kendisinden başka ilah olmadığına Allah tanıktır. Melekler ve hakkaniyeti gözeten ilim sahipleri* de tanıktırlar ki: O'ndan başka ilah yoktur. O, Mutlak Üstün Olan ve En Doğru Hüküm Veren'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'tan başka ilah olmadığına Allah, melekler ve doğruluktan şaşmayan bilgi sahipleri şahittir.* Evet, O'ndan başka ilah yoktur. Daima üstün olan, bütün kararları doğru olan O'dur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, Kendisinden başka Tanrı olmadığına tanıklık eder. Melekler ve bilgisi olanlar da adaletle bunu yaparlar: "O'ndan başka Tanrı yoktur. Üstündür; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah şahittir ki O'ndan başka ilah yoktur; melekler de, adaleti şiar edinen ilim adamları da (şahittirler ki) O'ndan başka ilah yoktur; O her işinde mükemmel olandır, her hükmünde tam isabet edendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah, kendisinden başka tanrı olmadığına tanıktır. Meleklerle ilim sahipleri de adalet ölçüsüne sarılarak tanıklık etmişlerdir ki, o Aziz ve Hakim olandan başka hiçbir ilah yoktur.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah, gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O'ndan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O'ndan başka ilah yoktur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah kendisinden başka tanrı olmadığına şahittir. Bütün melekler ve ilim uluları da adaleti yerine getirerek şahittirler. O'ndan başka tanrı yoktur; güçlüdür, hikmet sahibidir O.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah, (bizatihi Kendisi) ile melekler ve hak ve adaleti gözeten ilim sahipleri O'ndan başka tanrı olmadığına şahittir: O'ndan başka tanrı yoktur, Kudret ve Hikmet Sahibi(dir).

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. O'ndan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şahadet eyledi Allah şu hakikate: "başka Tanrı yok ancak o", bütün meleklerle ilim uluları da adl-ü hakkaniyyetle durarak şahid: başka Tanrı yok ancak o, aziz o hakim o.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, kendisinden başka tanrı olmadığına şahiddir. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle şahiddir (ki O'ndan başka tanrı yoktur. O), azizdir, hakimdir.

 • Gültekin Onan

  Tanrı, gerçekten kendisinden başka tanrı olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O'ndan başka tanrı olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O'ndan başka tanrı yoktur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah, şu hakıykatı: Kendinden başka hiç bir Tanrı olmadığını, adaleti ayakda tutarak (delilleriyle, ayetleriyle) açıkladı. Melekler (bunu ikrar etdi, hakıyki) ilim saahibleri (nebiler, alimler) de (böylece inandı). Ondan başka hiç bir Tanrı yokdur. (O), mutlak gaalibdir, yegane hüküm ve hikmet saahibidir.

 • İbni Kesir

  Allah, şehadet etti ki: Gerçekten O'ndan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahibleri de adaleti ayakta tutarak buna şehadet ettiler; O'ndan başka ilah yoktur. O, Aziz'dir, Hakim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah şahittir ki kendisinden başka bir ilah yoktur. Melekler ve adaleti ayakta tutan ilim sahipleri de (buna şahittir.) O'ndan başka ilah yoktur. O, azizdir, hakimdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah'tan başka tanrı bulunmadığına şahid bizzat Allah'tır. Bütün melekler, hak ve adaletten ayrılmayan ilim adamları da bu gerçeğe, aziz ve hakim (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi) Allah'tan başka tanrı olmadığına şahittirler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah şehadet eder, kendisidir "HU"; tanrı yoktur; sadece "HU"! Esma'sının kuvveleri olanlar (melaike) ve Ulül İlm de (ilim açığa çıkardığı mahaller) bu hakikatin Hak oluşuna şehadet eder, Adl'i kaim kılarlar. Tanrı yoktur, sadece "HU"; Aziyz, Hakiym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH, kendisinden başka tanrı olmadığına şehadet eder; melekler ve adaleti gözeten ilim sahipleri de... O'ndan başka tanrı yoktur. Üstündür, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kendisinden başka ilah olmadığına Allah, melekler ve adaleti gözeten ilim sahipleri* tanıktırlar. O'ndan başka ilah yoktur. O, Mutlak Üstün Olan ve En Doğru Hüküm Veren'dir.

 • Progressive Muslims

  God bears witness that there is no god but He, as do the Angels, and those with knowledge, He is standing with justice. There is no god but Him, the Noble, the Wise.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  God bears witness that there is no god save He, as do the angels and those of knowledge upholding equity: “There is no god save He, the Exalted in Might, the Wise.”

 • Aisha Bewley

  The steadfast, the truthful, the obedient, the givers, and those who seek forgiveness before dawn.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD bears witness that there is no god except He, and so do the angels and those who possess knowledge. Truthfully and equitably, He is the absolute god; there is no god but He, the Almighty, Most Wise.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God bears witness that there is no god except He, as do the angels, and those with knowledge, He is standing with justice. There is no god except He, the Noble, the Wise.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God bears witness that there is no god but He; as do the controllers, and those with knowledge; He is standing with justice. There is no god but He, the Noble, the Wise.