Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, Âdem'i, Nuh'u, İbrahim Soyunu ve İmran Soyunu insanların üzerine seçti.

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوحاً وَاٰلَ اِبْرٰه۪يمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعَالَم۪ينَۙ
İnnallahestafa ademe ve nuhan ve ale ibrahime ve ale imrane alel alemin.
#kelimeanlamkök
1inneelbette
2llaheAllah
3stafaseçip üstün kıldıصفو
4ademeAdem'i
5ve nuhenve Nuh'u
6ve aleve ailesiniاول
7ibrahimeİbrahim
8ve aleve ailesiniاول
9imraneİmran
10alaüzerine
11l-aaleminealemlerعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  - Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı. Allah işitendir, bilendir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki Allah; Âdem'i, Nuh'u, İbrahim Ailesi ile İmran Ailesini âlemlere (diğer insanlara) seç(ip üstün kıl)mıştır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini halkların arasından seçti.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, Âdem'i, Nuh'u, İbrahim Soyunu ve İmran Soyunu insanların üzerine seçti.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini çağdaşlarına karşı* seçkin konuma getirmişti.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Aslında, Allah, Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran Ailesini seçerek, evrenlere üstün yapmıştır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Şüphe yok ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini kendi çağının insanları içinden seçerek üstün kıldı:

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah; Adem'i, Nuh'u, İbrahim Ailesi'ni, İmran Ailesi'ni seçerek alemlere üstün kılmıştır;

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Gerçek şu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti;

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Gerçekten Allah, Adem'i, Nuh'u ve İbrahim ailesiyle İmran hanedanını süzüp alemler üzerine seçti.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Gerçek şu ki Allah, Adem'i ve Nuh'u, İbrahim Soyunu ve İmran Soyunu bütün insanlığın üzerinde bir konuma çıkardı,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (33-34) Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Gerçek Allah, Ademi ve Nuhu ve ali İbrahimi ve ali Imranı süzdü: alemin üzerine ıstıfa buyurdu

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı.

 • Gültekin Onan

  Gerçek şu ki, Tanrı, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti;

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (33-34) Gerçek, Allah Ademi, Nuhu, İbrahim haanedanını, İmran ailesini — hepsi de birbirinden (gelme) tek bir zürriyyet olarak — alemlerin üzerine mümtaz kıldı. Allah hakkıyle işidici, kemaliyle bilicidir.

 • İbni Kesir

  Şüphe yok ki Allah, Ademi, Nuh'u, İbrahim soyunu ve İmran soyunu seçti. Alemlere üstün kıldı.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (33-34) Allah; Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini (birbirlerinin soyu olarak) toplumlar üzerine seçkin kıldı. Allah, hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (33-34) Gerçek şu ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmran ailesini, birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah semi'dir, alimdir (her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Gerçek şu ki Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim neslini, İmran neslini (kendi devirlerindeki) insanların üstüne seçip, arındırdı.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini halkların arasından (elçi olarak) seçti.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, Âdem'i, Nuh'u, İbrahim soyunu ve İmran soyunu insanların üzerine seçti.

 • Progressive Muslims

  God has selected Adam, and Noah, and the family of Abraham, and the family of Imran over the worlds.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  God chose Adam and Noah and the house of Abraham and the house of ʿImrān above all mankind:

 • Aisha Bewley

  Say, ‘Obey Allah and the Messenger. ’ Then if they turn away, Allah does not love the kafirun.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD has chosen Adam, Noah, the family of Abraham, and the family of Amram (as messengers) to the people.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God has selected Adam, and Noah, and the family of Abraham, and the family of Imran over the worlds.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God has chosen Adam, Noah, the family of Abraham, and the family of Imran over the worlds.