Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ey Kitap Ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysaki Tevrat da İncil de ondan sonra indirildi. Hala akletmiyor musunuz?

يَٓا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَٓاجُّونَ ف۪ٓي اِبْرٰه۪يمَ وَمَٓا اُنْزِلَتِ التَّوْرٰيةُ وَالْاِنْج۪يلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِه۪ۜ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
Ya ehlel kitabi lime tuhaccune fi ibrahime ve ma unziletit tevratu vel incilu illa min ba'dih, e fe la ta'kılun.
#kelimeanlamkök
1ya ehleehliاهل
2l-kitabiKitapكتب
3limeneden
4tuhaccunetartışıyorsunuzحجج
5fihakkında
6ibrahimeİbrahim
7vema
8unziletioysa indirilmiştirنزل
9t-tevratuTevrat
10vel'inciluve İncil
11illaancak
12min
13bea'dihiondan sonraبعد
14efela
15tea'kilunedüşünmüyor musunuz?عقل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Halbuki Tevrat ve İncil, kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? (Oysa) Tevrat ve İncil ondan sonra indirilmişti. Akıl etmiyor musunuz?

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ey kitap halkı, neden İbrahim hakkında tartışıp duruyorsunuz? Oysa İncil de Tevrat da ondan sonra indirildi. Aklınızı kullanmaz mısınız?

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ey Kitap Ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysaki Tevrat da İncil de ondan sonra indirildi. Hala akletmiyor musunuz?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ey Ehl-i Kitap!* İbrahim hakkında niye tartışıyorsunuz? Tevrat da İncil de ondan sonra indirildi. Aklınızı kullanmaz mısınız?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ey kitap halkı! İbrahim hakkında neden tartışıyorsunuz? Tevrat ve İncil, Ondan önce indirilmedi. Yine de aklınızı kullanmayacak mısınız?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ey kitap ehli! Neden İbrahim hakkında tartışıp duruyorsunuz? Oysa ki Tevrat da, İncil de ondan sonra indirildi. Akletmiyor musunuz?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ey Ehl-i Kitap! İbrahim hakkında neden çekişiyorsunuz? Tevrat da İncil de ondan sonra indirildi. Hala aklınızı işletmeyecek misiniz?

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Ey Kitap ehli, İbrahim konusunda ne diye çekişip tartışıyorsunuz? Tevrat da, İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz?"

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ey kendilerine kitap verilenler, niçin İbrahim hakkında tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat ve İncil ancak ondan sonra indirildi. Bunuda mı kavrayamıyorsunuz?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ey geçmiş vahyin izleyicileri! Tevrat ve İncil'in kendisinden (uzun zaman) sonra vahyedildiğini gördüğünüz halde İbrahim hakkında neden tartışıyorsunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz. Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey Ehli kitab! Niçin İbrahim hakkında münakaşa ediyorsunuz? Halbuki Tevrat ve İncil ancak ondan sonra indirildi bunu da mı akl etmiyorsunuz?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey Kitap ehli, neden İbrahim hakkında tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Düşünmüyor musunuz?

 • Gültekin Onan

  "Ey Kitap ehli, İbrahim konusunda ne diye çekişip tartışıyorsunuz? Tevrat da, İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Yine de akletmeyecek misiniz?"

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ey ehl-i Kitab, İbrahim hakkında neye çekişib duruyorsunuz? Tevrat da İncil de (daha evvel değil) ancak ondan sonra indirilmişdir. (Buna da) aklınız ermiyor mu?.

 • İbni Kesir

  Ey Ehl-i Kitab; İbrahim hakkında niçin münakaşa ediyorsunuz? Tevrat da, İncil de şüphesiz ondan sonra indirilmiştir. Aklınız ermiyor mu?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Ey kitap ehli, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da İncil de şüphesiz ondan sonra indirilmiştir. (Bu kadar da) düşünmüyor musunuz?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ey Ehl-i kitap! Tevrat da, İncil de kendisinden çok sonra gönderildikleri halde, ne diye İbrahim hakkında iddialaşıyorsunuz? Buna da mı akıl erdiremiyorsunuz?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ey kendilerine hakikat bilgisi gelmiş olanlar, niçin İbrahim hakkında tartışıp duruyorsunuz? Tevrat ve İncil Ondan sonra inzal edilmiştir (dolayısıyla olayı anlatmıştır). Bunu fark edecek aklınız yok mu?

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ey kitap halkı, neden İbrahim hakkında tartışıp duruyorsunuz? Oysa İncil de Tevrat da ondan sonra indirildi. Aklınızı kullanmaz mısınız?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ey Kitap Ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysaki Tevrat da İncil de ondan sonra indirildi. Bunu akletmiyor musunuz?

 • Progressive Muslims

  "O people of the Scripture, why do you debate us regarding Abraham when the Torah and the Injeel were not sent down except after him Do you not understand"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  O doctors of the Law: why dispute you about Abraham, when the Torah and the Gospel were sent down only after him? Will you then not use reason!

 • Aisha Bewley

  ‘People of the Book! why do you argue concerning Ibrahim when the Torah and Injil were only sent down after him? Why do you not use your intellect?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  O followers of the scripture, why do you argue about Abraham, when the Torah and the Gospel were not revealed until after him? Do you not understand?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "O people of the Book, why do you debate with us regarding Abraham when the Torah and the Gospel were not sent down except after him? Do you not comprehend?"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "O people of the book, why do you debate us about Abraham when the Torah and the Injeel were not sent down except after him? Do you not reason?"