Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Orada apaçık ayetler vardır. İbrahim'in makamı oradadır. Kim oraya girerse güvende olur. Yoluna gücü yetenin, Beyt'i haccetmesi insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Her kim kefere olursa, bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

ف۪يهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ اِبْرٰه۪يمَۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِناًۜ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلاًۜ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ
Fihi ayatun beyyinatun makamu ibrahim, ve men dahalehu kane amina, ve lillahi alen nasi hiccul beyti menistetaa ileyhi sebila, ve men kefere fe innallahe ganiyyun anil alemin.
#kelimeanlamkök
1fihionda vardır
2ayatundelillerايي
3beyyinatunaçık açıkبين
4mekamuMakamıقوم
5ibrahimeİbrahim'in
6ve menve kim
7dehalehuona girseدخل
8kaneكون
9aminengüvene ererامن
10velillahiAllah'ın bir hakkıdır
11alaüzerinde
12n-nasiinsanlarنوس
13hiccu(gidip) haccetmesiحجج
14l-beytiEv'eبيت
15meniherkesin
16stetaagücü yetenطوع
17ileyhionun
18sebilenyolunaسبل
19ve menve kim
20keferanankörlük ederseكفر
21feinneşüphesiz
22llaheAllah
23ganiyyunzengindirغني
24ani-den
25l-aaleminebütün alemler-علم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Orada apaçık işaretler vardır ve İbrahim'in makamı oradadır. Oraya giren güvende olur. Oraya gitmeye gücü yetenlerin Beyt'i haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Hakikati inkar edenlere gelince, bilsinler ki Allah, yarattığı alemlerden bağımsızdır; her bakımdan kendine yeterlidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onda apaçık deliller, (örneğin) İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güvende olur. Yoluna gücü yetenlerin o Evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerindeki bir (hakkı)dır. Kim (haccın farz olduğunu) inkâr ederse, şüphesiz ki Allah bütün âlemlerden zengindir (muhtaç değildir).

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Orada apaçık işaretler var: İbrahim'in (putperestliğe karşı) duruş yeridir. Oraya giren güvenlik içinde olmalı. Halktan yolculuğa gücü yetenler o Ev'i ALLAH için konferansa gitmekle yükümlüdür. Kim inkar ederse bilsin ki ALLAH kimseye muhtaç değildir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Orada apaçık ayetler vardır. İbrahim'in makamı oradadır. Kim oraya girerse güvende olur. Yoluna gücü yetenin, Beyt'i haccetmesi insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Her kim kefere olursa, bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Orada apaçık göstergeler (ayetler), İbrahim'in (ibadet için) durduğu yerler vardır. Oraya kim girerse güvende olur. Bir yolunu bulup gidebilenlerin o Beyt'te, Ka'be'de hac yapması, Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim bunu göz ardı ederse bilsin ki Allah'ın kimseye ihtiyacı olmaz. Bunu göz ardı edenler bilsinler ki Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Orada açık kanıtlar, İbrahim'in yeri vardır. Kim oraya girerse güvendedir. Yol bulmaya gücü olanların Ev'i ziyaret etmesi, Allah'ın, insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim nankörlük ederse; kuşkusuz, Allah, Sınırsız Varlıklıdır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Buna delalet eden işaretler hala orada duruyor; orası İbrahim'in makamıdır: oraya giren herkes emin olur. Ve ona ulaşmaya gücü yeten herkesin mabedi haccetmesi, Allah'ın insanlık üzerindeki hakkıdır. Kim de nankörlük ederse, iyi bilsin ki Allah hiç bir varlığa muhtaç değildir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Açık-seçik deliller, İbrahim'in makamı vardır orada. Oraya giren, güvene ermiş olur. Yoluna gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Kim nankörlük ederse hiç kuşkusuz, Allah bütün alemlere muhtaç olmayacak bir Gani'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Orada apaçık ayetler (ve) İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev'i haccetmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de inkar ederse, şüphesiz, Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onda açık alametler ve İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güvenlik içinde olur. Oraya gitmeye gücü yeten herkesin o İbadet Evi'ni ziyaret etmesi de Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim bu hakkı tanımazsa, Allah'ın kesinlikle ihtiyacı yoktur. O, bütün alemlerden müstağnidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  apaçık işaretlerle dopdolu. (Orası) bir zamanlar İbrahim'in durduğu yer(dir); kim içine girerse huzur bulur. Bundan dolayı, mabedi haccetmek, gücü yeten bütün insanların Allah'a karşı yerine getirmek zorunda oldukları bir görevdir. Hakikati inkar edenlere gelince, bilsinler ki, Allah, yarattığı alemlerden bağımsızdır, her bakımdan Kendine yeterlidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey O'na muhtaçtır.)

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onda açık ayetler var, İbrahimin makamı var ve ona dehalet eden eman bulur, yoluna gücü yeten her kimsenin o beyti haccetmesi de insanlar üzerine Allahın bir hakkıdır ve kim bu hakkı tanımazsa her halde Allahın ihtiyacı yok, o bütün aleminden ganidir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onda açık açık deliller, İbrahim'in Makamı vardır. Ona giren, güvene erer. Yoluna gücü yeten herkesin, o Ev'e gi(dip haccet)mesi, insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Kim nankörlük ederse şüphesiz Allah, bütün alemlerden zengindir.

 • Gültekin Onan

  Orada apaçık ayetler (ve) İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir (amina). Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev'i haccetmesi Tanrı'nın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de küfrederse, şüphesiz, Tanrı alemlere karşı muhtaç olmayandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Orada apaçık alametler, İbrahimin makaamı vardır. Kim oraya girerse (taarruzdan) emin olur. Ona bir yol bulabilenlerin (gücü yetenlerin) Beyti hacc (ve ziyaret) etmesi Allahın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim küfrederse şübhesiz ki Allah alemlerden gani (müstağni) dir.

 • İbni Kesir

  Orada apaçık alametlerle, İbrahim'in makamı vardır. Kim, oraya girerse emin olur. Ona yol bulabilen herkesin, Ka'be'yi haccetmesi insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Kim inkar ederse; bilsin ki doğrusu Allah, alemlerden müstağni'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Orada apaçık işaretlerle İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse, güvenliktedir. Oraya yol bulabilen insanların beyti/Kabe'yi haccetmesi Allah'ın hakkıdır. Kim bunu inkar ederse, Allah'ın hiç bir şeye ihtiyacı yoktur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Orada apaçık alametler ve deliller, İbrahimin makamı vardır. Kim Beytullaha girerse korkudan emin olur. Ziyarete gücü yeten herkese Beytullahı ziyaret etmek, Allah'ın onun üzerindeki hakkıdır. Nankörlük edip bu hakkı tanımayana Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur, o bütün alemlerden müstağnidir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onda apaçık işaretler ve İbrahim'in makamı var. Kim Ona dahil olursa güvende olur. Gitmeye imkanı olan herkese Beyt'i hac etmek, insanlar üzerindeki Allah hakkıdır. Kim (gücü yettiği halde) bunu inkar ederse, muhakkak Allah alemlerden Ğaniyy'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Orada apaçık işaretler var: İbrahim'in (putperestliğe karşı) duruş yeridir. Oraya giren güvenlik içinde olmalı. Halktan yolculuğa gücü yetenler o Ev'i (Kabeyi) ALLAH için haccetmekle yükümlüdür. Kim inkar ederse bilsin ki ALLAH kimseye muhtaç değildir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Orada apaçık ayetler vardır. İbrahim'in makamı oradadır. Kim oraya girerse güvende olur. Yoluna gücü yetenin, Beyt'i haccetmesi insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Her kim gerçeği yalanlayarak nankörlük ederse, bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

 • Progressive Muslims

  In it are clear signs: the place of Abraham. And whoever enters it will be secure. And God is owed from mankind to make Pilgrimage to the sanctuary, whoever can make a path to it. And whoever rejects, then God has no need of the worlds.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  In it are clear proofs of the station of Abraham; and whoso enters it is safe. And God’s claim upon mankind is a pilgrimage to the house, for whoso is able to find a path to it; and whoso denies: God is free from need of all mankind.)

 • Aisha Bewley

  In it are Clear Signs – the Maqam of Ibrahim. All who enter it are safe. Hajj to the House is a duty owed to Allah by all mankind – those who can find a way to do it. But if anyone is kafir, Allah is Rich Beyond Need of any being.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  In it are clear signs: the station of Abraham. Anyone who enters it shall be granted safe passage. The people owe it to GOD that they shall observe Hajj to this shrine, when they can afford it. As for those who disbelieve, GOD does not need anyone.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  In it are clear signs: the station of Abraham. And whoever enters it will be secure. And God is owed from the people to make Pilgrimage to the Sanctuary, whoever can make a path to it. And whoever rejects, then God has no need of the worlds.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  In it are clear signs: the place of Abraham. Whoever enters it will be secure. Pilgrimage to the sanctuary is a duty from God for the people who can afford a means to it. Whoever rejects, and then God has no need of the worlds.