Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Derken şeytan, kötülüklerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı. Rabb'iniz size bu ağacı melek/melik olmayasınız veya ölümsüz olmayasınız diye yasakladı." dedi.

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُ۫رِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰيكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّٓا اَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِد۪ينَ
Fe vesvese lehumuş şeytanu li yubdiye lehuma ma vuriye anhuma min sev'atihima ve kale ma nehakuma rabbukuma an hazihiş şecereti illa en tekuna melekeyni ev tekuna minel halidin.
#kelimeanlamkök
1fevesvesederken fısıldadıوسوس
2lehumaonlara
3ş-şeytanuşeytanشطن
4liyubdiyegöstermek içinبدو
5lehumakendilerine
6maolan
7vuriyegizlenen
8anhumaonların
9min-nden
10sev'atihimaçirkin yerleri-سوا
11ve kaledediقول
12ma
13nehakumasizi men'ettiنهي
14rabbukumaRabbinizربب
15an(-tan)
16hazihişu
17ş-şeceratiağaç(tan)شجر
18illasırf
19endiye
20tekunaolursunuzكون
21melekeyniikiniz de birer melekملك
22evya da
23tekunaolursunuz (diye)كون
24mine-dan
25l-halidineebedi kalıcılar-خلد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve "Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı" dedi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (O sırada) şeytan, birbirine kapalı edep yerlerini kendilerine göstermek için onlara (Âdem ve eşine) vesvese vermiş,* "Rabbiniz size bu ağacı ancak melek olursunuz veya çok uzun yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı!" demişti.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sapkın, kendilerinden gizlenmiş olan bedenlerini ortaya çıkarmak için onlara fısıldadı: "Efendinizin sizi bu ağaçtan menetmesinin sebebi, ikinizin birer melek veya birer ebedî varlık olmamanız içindir" dedi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Derken şeytan, kötülüklerini* kendilerine göstermek için onlara fısıldadı. Rabb'iniz size bu ağacı melek/melik olmayasınız veya ölümsüz olmayasınız diye yasakladı." dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sonra Şeytan vücutlarından açılması hoş olmayacak yerlerinin örtüsünü açıp onlara göstermek için şöyle vesvese verdi*: "Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması sadece hükümdar (saltanat sahibi)* olmanızı ya da ölümsüzleşmenizi engellemek içindir."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bunun üzerine, kendilerinden gizlenmiş olan yerlerini göstermek amacıyla, şeytan, onlara fısıldadı: "Efendiniz, ikinizin melek olmaması veya sonsuza dek yaşamamanız için bu ağacı yasakladı!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bunun üzerine, Şeytan onlara (o zamana değin) cinsellikleri hakkında henüz farkına varmadıkları şeyi ifşa etmek için fısıldadı ve "Rabbinizin sizi bu ağaçtan uzak tutması, başka değil, sadece siz (ondan yiyince) iki melek (gibi) olursunuz ya da ölümsüzleşirsiniz de ondandır" dedi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Derken, şeytan, kendilerinden gizlenmiş çirkin yerlerini onlara açmak için ikisine de vesvese verdi. Dedi: "Rabbinizin sizi şu ağaçtan uzak tutması, iki melek olmayasınız yahut ölümsüzler arasına katılmayasınız diyedir."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şeytan, kendilerinden 'örtülüp gizlenen çirkin yerlerini' açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki: "Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması, yalnızca, sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Derken şeytan, kendilerine örtülmüş olan ayıp yerlerini açmak için ikisine de vesvese verdi ve: "Rabbiniz size bu ağacı yalnızca birer melek olmamanız yahut ölümsüzlüğe kavuşmamanız için yasak etti." dedi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bunun üzerine, Şeytan, onlara, (o ana kadar) farkında olmadıkları çıplaklılarını göstermek amacıyla fısıldayıp: "Rabbinizin sizi bu ağaçtan uzak tutması, yalnızca, siz ikiniz melekler (gibi) olmayasınız ya da sonsuza kadar yaşayamayasınız diyedir" dedi.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki: "Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız, ya da (cennette) ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Derken Şeytan bunlara kendilerinden örtülmüş olan çirkin yerlerini açmak için ikisine de vesvese verdi, ve sizi rabbınız başka bir şey için değil, sırf Melek olacağınız yahud ebediyyen kalanlardan olacağınız için bu ağaçtan nehyetti dedi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Derken şeytan, onların, kendilerinden gizlenmiş olan çirkin yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı: "Rabbiniz, başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikiniz de birer melek, ya da ebedi kalıcılardan olursunuz diye sizi şu ağaçtan men'etti" dedi.

 • Gültekin Onan

  Şeytan, kendilerinden 'örtülüp gizlenen çirkin yerlerini' açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki: "rabbinizin size bu ağacı yasaklaması, yalnızca sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan olmamanız içindir."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Derken şeytan, onlardan gizli bırakılmış o çirkin yerlerini kendilerine açıklamak (göstermek) için ikisine de vesvese verdi: "Rabbiniz size bu ağacı başka bir şey için değil, ancak iki melek olacağınız, yahud (ölümden azade ve) ebedi kalıcılardan bulunacağınız için (ya'ni böyle olmayasınız diye) yasak etdi" dedi.

 • İbni Kesir

  Derken şeytan ayıp yerlerini kendilerine göstermek için ikinize de vesvese verdi ve dedi ki: Rabbınız, sizi başka bir şey için değil, ancak iki melek veya ebedi kalanlardan olmanızı önlemek için yasaklamıştır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Şeytan, örtülü olan avret yerlerini kendilerine göstermek için, ikisine de gizlice fısıldadı ve şöyle dedi: -Rabbiniz, bu ağacı yalnızca ikinizin de melek olmamanız veya ölümsüz olmamanız için yasakladı.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (20-21) Fakat şeytan onlara, gözlerinden gizlenmiş olan edep yerlerini açığa çıkarmak için vesvese verdi. Onlara şöyle telkinde bulundu: "Rabbinizin size bu ağacın meyvesini yasaklamasının tek sebebi, sizin meleklerden veya ölümsüz hayata kavuşanlardan olmanızı önlemektir" diyerek, kendisinin onların iyiliğini istediğine dair yemin üstüne yemin etti.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Derken şeytan, bedenselliklerini fark ettirmek için onlara vesvese verdi.. . Dedi ki: "Rabbinizin sizi şu ağaçtan (bedenselliğinizi yaşamaktan) yasaklamasının sebebi sizin iki melek olarak (kuvveler boyutunda) sonsuz yaşamamanız içindir!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan bedenlerini ortaya çıkarmak için onlara fısıldadı: 'Rabbinizin sizi bu ağaçtan menetmesinin sebebi, ikinizin birer melek veya birer ebedi varlık olmamanız içindir,' dedi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Derken şeytan, kötülüklerini* kendilerine göstermek için onlara fısıldadı. Rabb'iniz size bu ağacı melek/melik olmayasınız veya ölümsüz olmayasınız diye yasakladı." dedi.

 • Progressive Muslims

  But the devil whispered to them, to reveal their wickedness to them which was kept from them; and he said: "Your Lord did not forbid you from this tree except that you would become Angels, or you would be immortal. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Then the satan whispered to them, to make manifest to them what was hidden from them of their shame. He said: “Your Lord forbade you this tree only lest you become angels, or of those abiding eternally.”

 • Aisha Bewley

  Then Shaytan whispered to them, disclosing to them their private parts that had been concealed from them. He said, ‘Your Lord has only forbidden you this tree lest you become angels or among those who live for ever.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The devil whispered to them, in order to reveal their bodies, which were invisible to them. He said, "Your Lord did not forbid you from this tree, except to prevent you from becoming angels, and from attaining eternal existence."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  But the devil whispered to them, to reveal to them what was not apparent to them of their bodies; and he said: "Your Lord did not prohibit you from this tree except that you would become angels, or you would be immortal."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  But the devil whispered to them, to reveal their bodies which was hidden from them; and he said, "Your Lord did not forbid you from this tree except that you would become controllers, or you would be immortals."