Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yoksa siz de daha önce Musa'yı sorguya çekenler gibi, elçinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim, iman yerine küfrü tercih ederse o dosdoğru yoldan sapmış olur.

اَمْ تُر۪يدُونَ اَنْ تَسْـَٔلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسٰى مِنْ قَبْلُۜ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْا۪يمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَٓاءَ السَّب۪يلِ
Em turidune en tes'elu resulekum kema suile musa min kabl, ve men yetebeddelil kufra bil imani fe kad dalle sevaes sebil.
#kelimeanlamkök
1emyoksa
2turidunearzu (mu) ediyorsunuz?رود
3en
4teseluistekte bulunmayıسال
5rasulekumrasulunüzdenرسل
6kemagibi
7suileistedikleriسال
8musaMusa'dan
9min
10kabludaha önceقبل
11ve menve kim
12yetebeddelideğiştirirseبدل
13l-kufrainkarıكفر
14bil-imaniimanaامن
15fekadşüphesiz (o)
16dellesapıtmıştırضلل
17seva'edümdüzسوي
18s-sebiliyoluسبل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yoksa siz de, daha önce Musa'ya sorulduğu gibi Peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim küfrü imanla değiştirirse, kesinlikle düz yoldan sapmış olur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yoksa siz de daha önce Musa'ya sorulduğu gibi* elçinize sorular mı sormak istiyorsunuz? Kim küfrü imana değişirse, elbette doğru yoldan sapmış olur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Daha önce Musa'dan istendiği gibi, siz de elçinizden isteklerde mi bulunmayı arzuluyorsunuz? Kim gerçeği onaylamayı inkar ile değiştirirse o doğru yolu kaybetmiştir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yoksa siz de daha önce Musa'yı sorguya çekenler gibi, elçinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim, iman yerine küfrü tercih ederse o dosdoğru yoldan sapmış olur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yoksa size gelen Elçiye, daha önce Musa'dan istenene benzer bir istekle mi gitmek istiyorsunuz?* Kim kafir olmayı mümin olmaya tercih ederse düz yoldan çıkmış olur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi, sizin elçiyi de sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Kim inancı nankörlükle değiştirirse, gerçeğin yolundan artık sapmıştır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yoksa daha önce Musa'dan istenilen şeylerin benzerini, siz de peygamberinizden mi istiyorsunuz? Kim imanı inkarla değiştirirse, iyi bilsin ki doğru yoldan sapmıştır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yoksa siz de resulünüzden, daha önce Musa'dan istekte bulunulduğu gibi isteklerde bulunmak mı diliyorsunuz?! İmanı küfürle değiştirmeye kalkan,yolun dosdoğrusunu saptırmış olur.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi, siz de Resulünüzü sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı inkar ile değişirse, artık o, dümdüz yoldan sapmış olur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yoksa siz peygamberinizi, bundan önce Musa'ya sorulduğu gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Oysa her kim imanı inkarla değiştirirse artık düz yolun ortasında sapıtmış olur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yoksa, size gönderilmiş olan Elçi'den, daha önce Musa'dan istenenleri mi istiyorsunuz? Ama her kim, hakikate inanmak yerine onu inkar etmeyi tercih ederse doğru yoldan sapmış olur.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi, siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse, o artık doğru yoldan sapmış olur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  yoksa siz Peygamberinizi bundan evvel Musaya sorulduğu gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Halbuki her kim imanı küfre değişirse artık düz yolun ortasında sapıtmışdır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yoksa siz de Elçinizden, daha önce Musa'dan istendiği gibi bir takım isteklerde bulunmak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse, şüphesiz (o), dümdüz yolu sapıtmıştır.

 • Gültekin Onan

  Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de resulünüzü sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim inancı küfür ile değişirse, artık o dümdüz yoldan sapmış olur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Yoksa siz de (ey Yahudiler) evvelce Musaya sorulduğu gibi Peygamberinizi sorğuya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı (nı) küfr ile değişirse dümdüz yolu sapıtmış olur.

 • İbni Kesir

  Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değişirse dosdoğru yoldan sapıtmış olur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yoksa siz de daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi Peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Kim imanı, küfür ile değiştirirse doğru yoldan sapmış olur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yoksa siz daha önce Musa'dan istendiği gibi Resulünüzden de olur olmaz şeyler istemek, onu sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Kim imana bedel inkarı alırsa, artık doğru yoldan sapmış olur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yoksa siz de, önceden Musa'nın sorgulandığı gibi Rasulünüzü sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim hakikatindekine imanı küfür ile (inkar ile) değiştirirse, yolun doğrusunu yitirmiş olur!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Daha önce Musa'dan istendiği gibi, siz de elçinizden isteklerde mi bulunmayı arzuluyorsunuz? Kim inancı inkar ile değiştirirse o doğru yolu kaybetmiştir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yoksa siz de daha önce Musa'yı sorguya çekenler gibi, elçinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim, iman yerine inkarı tercih ederse dosdoğru yoldan sapmış olur.

 • Progressive Muslims

  Or do you want to ask your messenger as Moses was asked before Whoever replaces belief with rejection, he has indeed strayed from the right path.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  If you desire to ask your messenger as Moses was asked before: — and whoso exchanges faith for denial has strayed from the right path —

 • Aisha Bewley

  Or do you want to question your Messenger as Musa was questioned before? Anyone who exchanges iman for kufr has definitely gone astray from the level way.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Do you wish to demand of your messenger what was demanded of Moses in the past? Anyone who chooses disbelief, instead of belief, has truly strayed off the right path.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Or do you want to ask your messenger as Moses was asked before? Whoever replaces belief with rejection, he has indeed strayed from the right path.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Or do you want to ask your messenger as Moses was asked before? Whoever replaces acknowledgement with rejection, has indeed strayed from the right path.