Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın mescitlerinde, O'nun adının anılmasını engelleyen ve onların harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim olabilir? Buralara, ancak Allah'a karşı gelmekten korkularak girilebilir. Onlar için dünyada aşağılanma, ahirette de büyük bir azap vardır.

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ وَسَعٰى ف۪ي خَرَابِهَاۜ اُو۬لٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَٓا اِلَّا خَٓائِف۪ينَۜ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
Ve men azlemu mimmen menea mesacidallahi en yuzkere fihesmuhu ve sea fi harabiha ulaike ma kane lehum en yedhuluha illa haifin lehum fid dunya hızyun ve lehum fil ahireti azabun azim.
#kelimeanlamkök
1ve menve kim olabilir
2ezlemudaha zalimظلم
3mimmenkimseden
4meneamen edenمنع
5mesacidemescidlerindeسجد
6llahiAllah'ın
7en
8yuzkeraanılmasınaذكر
9fihaiçinde
10ismuhuismininسمو
11ve seaave çalışandanسعي
12fi
13harabihaonların harabolmasınaخرب
14ulaikeişte
15mayoktur
16kaneolmalarıكون
17lehumonlar için
18en
19yedhuluhagirmeleriدخل
20illadışında
21haifinekorka korkaخوف
22lehumonlar için vardır
23fi
24d-dunyadünyadaدنو
25hizyunrezillikخزي
26velehumve vardır
27fi
28l-ahiratiahiretteاخر
29azabunazapعذب
30azimunbüyük birعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve mescitlerin harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında bunların mescitlere korkarak girmeleri gerekir. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve onların (mescitlerin) harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir ki! Onların oralara ancak korkarak girebilmeleri gerekir. Onlar için dünyada rezillik vardır; onlar için ahirette de büyük bir azap vardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın mescitlerinde, O'nun isminin anılmasına engel olan ve oraların yıkılması için çalışan kimseden daha kötü kim olabilir? Halbuki onların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap var.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'ın mescitlerinde, O'nun adının anılmasını engelleyen ve onların harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim olabilir? Buralara, ancak Allah'a karşı gelmekten korkularak girilebilir. Onlar için dünyada aşağılanma, ahirette de büyük bir azap vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'a secde edilen yerlerde, Allah'ın adının anılmasını engelleyen ve orayı harabeye çevirmeye çalışan kişinin yaptığından daha büyük yanlışı, kim yapabilir? Onlar korkuya kapılmadan oralara giremezler. Onların hakkı, bu dünyada aşağılanma, ahirette ise büyük bir azaptır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'ın yakarış yerlerinde O'nun İsminin anılmasını engelleyen ve oraların yıkılması için uğraşan kişiden, daha aşırı, kim kendisine yazık edebilir? İşte onlar, ancak korkarak oraya girmelidir. Onlar için, dünyada aşağılanma; sonsuz yaşamda ise büyük bir ceza vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah'ın ibadethanelerinde O'na ibadet edilmesini engelleyen ve onu tahrip etmeye çalışandan daha zalim biri olabilir mi? Bu tür kimselerin oraya sadece Allah korkusuyla girmeleri gerekirdi: Onlara dünyada zillet, ahirette ise korkunç bir mahrumiyet vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'ın mescitlerini, içlerinde O'nun adı anılıyor diye engelleyen ve onların yıkımı için uğraşan kişiden daha zalim kim olabilir!.. Böylelerinin, o mescitlere girmeleri ancak korka korka olacaktır. Böyleleri için dünyada bir rezillik vardır. Ahırette ise bunlara çok büyük bir azap öngörülmüştür.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah'ın mescidlerinde O'nun isminin anılmasını engelleyen ve bunların yıkılmasına çaba harcayandan daha zalim kim olabilir? Onların (durumu) içlerine korkarak girmekten başkası değildir. Onlar için dünyada bir aşağılanma, ahirette büyük bir azab vardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah'ın mescitlerinde, Allah'ın isminin anılmasını engelleyen ve onların harap olmasına çalışan kimselerden daha zalim kim olabilir? Bunların oralara korka korka girmekten başka çareleri yoktur. Bunlara dünyada zillet, ahirette de büyük bir azap vardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah'ın adının O'nun meclislerinde anılmasına mani olan ve onları tahrip etmek için çalışan kimselerden daha zalim kim olabilir? İşte böylelerinin bu yerlere (Allah) korkusu dışında bir saikle girmeye hakları yoktur! Onlar için bu dünyada zillet, ahirette ise korkunç bir azap vardır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir. Böyleleri oralara (eğer girerlerse) ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allahın mescidlerini içlerinde Allahın ismi anılmakdan meneden ve harab olmaları zımnında çalışan kimselerden daha zalim de kim olabilir? Bunlar oralara korka korka olmakdan başka suretle girmek salahiyetini haiz değildirler, bunlara Dünyada bir zillet var, bunlara Ahırette azim bir azap var

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'ın mescidlerinde, Allah'ın adının anılmasına engel olan ve onların harabolmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Bunların, oralara korka korka girmeleri gerekir (başka türlü girmeğe hakları yoktur). Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azab vardır.

 • Gültekin Onan

  Tanrı'nın mescidlerinde O'nun isminin anılmasını engelleyen ve bunların yıkılması için çalışan kimseden daha zalim kim olabilir? Onların (durumu) içlerine korkarak girmekten başkası değildir. Onlar için dünyada bir aşağılanma, ahirette büyük bir azap vardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allahın mescidlerinde (secde edilen ibadet yerlerinde) onun adının anılmasını men'edenlerden, onların harab olmasına koşandan daha zaalim kimdir? Onların (hakkı) oralara korkak korkak girmekden başkası değildir. Dünyada rüsvaylık onlarındır. Ahiretde en büyük azab da yine onların.

 • İbni Kesir

  Allah'ın mescidlerinde; O'nun isminin anılmasını men'eden, onların harab olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Onların oralara korka korka girmekten başka hakkı yoktur. Dünyada rüsvaylık onlarındır. Ahirette ise onlara büyük bir azab vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'ın mescitlerinde O'nun isminin anılmasını engelleyenlerden ve onları yıkmaya çalışanlardan daha zalim kim vardır? Onların, oralara girmemeleri, girseler bile korka korka girmeleri gerekir. Onlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasını engelleyip oraların ıssız ve harap hale gelmesine çalışanlardan daha zalim kim olabilir? Bunlar oralara ancak korka korka girebilirler. Onlar için dünyada zillet, ahirette ise müthiş bir azap vardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İnsanları (Esma hakikatleri indinde kişinin "yok"luğunu yaşaması olan) secde mahallerinde Allah zikrinden (ben yokum sadece Allah var demekten); (sen de varsın diyerek) alıkoyandan ve onların (saf kalplerin, benliğini ilah yaparak) harap olmasına çalışandan daha zalim kim olabilir? Böyleleri oralara korka korka girmelidir. Onlar dünya yaşamında rezil olurlar (hakikati bilenler indinde).. . Sonsuz gelecek süreçlerinde ise feci bir azap beklemektedir onları.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın mescidlerinde, O'nun isminin anılmasına engel olan ve oraların yıkılması için çalışan kimseden daha kötü kim olabilir? Halbuki onların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap var.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'ın mescitlerinde, O'nun adının anılmasını engelleyen ve onların harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim olabilir? Buralara, ancak Allah'a karşı gelmekten korkularak girilebilir. Onlar için dünyada aşağılanma, ahirette de büyük bir azap vardır.

 • Progressive Muslims

  And who are more wicked than those who boycott God's temples; so that His name not be mentioned in them; and they seek their destruction They will not be able to enter them except in fear; they will have humiliation in this world and in the Hereafter a painful retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And who is more unjust than he who hinders the places of worship of God, that His name be not mentioned therein, and strives to undermine them? Those: it was not for them to enter them save in fear; they have disgrace in the World, and they have in the Hereafter a great punishment.

 • Aisha Bewley

  Who could do greater wrong than someone who bars access to the mosques of Allah, preventing His name from being remembered in them, and goes about destroying them? Such people will never be able to enter them – except in fear. They will have disgrace in the dunya and in the akhira they will have a terrible punishment.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Who are more evil than those who boycott GOD's masjids, where His name is commemorated, and contribute to their desertion? These ought not to enter therein except fearfully. They will suffer in this life humiliation, and will suffer in the Hereafter a terrible retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And who are more wicked than those who prevent the temples of God that His name be mentioned in them; and they seek their destruction? They will not be able to enter them except in fear; they will have humiliation in this world and in the Hereafter a painful retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Who are more wicked than those who prohibit God's temples; so that His name not be mentioned in them; and they seek their destruction? It is they who should not be able to enter them except in fear; they will have humiliation in this world and in the Hereafter a painful retribution.