Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hiç kimsenin bir başkasının yerine bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimseden fidye kabul edilmeyeceği ve hiç kimseye şefaatin fayda vermeyeceği ve hiç kimseye yardım edilmeyeceği günden korunup sakının.

وَاتَّقُوا يَوْماً لَا تَجْز۪ي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْـٔاً وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
Vetteku yevmen la teczi nefsun an nefsin şey'en ve la yukbelu minha adlun ve la tenfeuha şefaatun ve la hum yunsarun.
#kelimeanlamkök
1vettekusakınınوقي
2yevmenşu günden (ki)يوم
3la
4teczicezasını çekmezجزي
5nefsunkimseنفس
6an
7nefsinkimseninنفس
8şey'enbir şeyleشيا
9ve la
10yukbeluve kabul edilmezقبل
11minhaondan
12adlunfidyeعدل
13ve la
14tenfeuhaona fayda vermezنفع
15şefaatunşefaatشفع
16ve la
17humonlara
18yunsaruneyardım da edilmezنصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Hiç kimsenin hiçbir kimseye fayda veremeyeceği, kimseden bedel kabul edilmeyeceği, şefaatin kimseye fayda vermeyeceği ve kafirlere yardım edilmeyeceği bir günden sakınınız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Öyle bir güne karşı takvâlı (duyarlı) olun ki (o gün) kimse kimseden hiçbir şey gideremez; kimseden fidye kabul edilmez; kimseye şefaat yarar sağlamaz;onlara yardım da edilmez.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kimsenin kimseden yana bir şey ödeyemediği, hiç kimseden fidye alınmadığı ve hiç kimseye aracılığın (şefaat) yarar sağlamadığı ve yardımın kesildiği bir günden sakının.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hiç kimsenin bir başkasının yerine bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimseden fidye kabul edilmeyeceği ve hiç kimseye şefaatin fayda vermeyeceği ve hiç kimseye yardım edilmeyeceği günden korunup sakının.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Öyle bir günden çekinip korunun ki o gün kimse kimsenin yerine ceza çekmeyecek, kimseden fidye kabul edilmeyecek, şefaatin kimseye faydası olmayacak ve kimseye yardım edilmeyecektir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve kimsenin, kimse adına bir şey ödeyemeyeceği, kimseden kurtulmalık alınmayacağı, kimsenin ara buluculuğunun yarar sağlamayacağı ve onlara yardım da edilmeyeceği günden sakının.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kimsenin kimseye hiç bir fayda sağlamayacağı, kimseden kurtuluş bedeli kabul edilmeyeceği, şefaatin hiç bir yarar vermeyeceği ve hiç kimsenin yardım görmeyeceği günün bilincinde olun!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kimsenin kimse yerine bir şey ödemeyeceği, kimseden fidye kabul edilmeyeceği, şefaatin hiç kimseye yarar sağlamayacağı ve onların hiç bir yardım göremeyecekleri o günden korkun.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve hiç kimsenin hiç kimse adına bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı ve hiç kimsenin şefaatinin kabul edilmeyeceği ve yardım görülmeyeceği bir günden sakının.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve öyle bir günden korkun ki, kimse başka birinin yerine bir şey ödeyemez, kimseden fidye kabul edilmez, ona şefaat fayda vermez ve hiç bir taraftan yardım da görmezler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve hiçbir insanın diğerine bir yararının olmayacağı, hiç birinden fidye kabul edilmeyeceği; şefaatin fayda etmeyeceği ve hiç kimseye yardım edilmeyeceği bir Günü(n gelip çatacağını) aklınızdan çıkarmayın.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kimsenin kimse namına bir şey ödemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseye şefaatin (aracılığın) yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım göremeyeceği günden sakının.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  ve sakının öyle bir günden ki kimse kimseden bir şey ödeyemez, kimseden fidye kabul edilmez, ve ona şefaat de faide vermez, hem de hiç bir taraftan yardım olunmazlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve şu günden sakının ki, kimse kimsenin cezasını çekmez (borcunu ödemez), kimseden fidye kabul edilmez, hiç kimseye şefaat (aracılık, iltimas) fayda vermez, bir taraftan yardım da görmezler.

 • Gültekin Onan

  Ve hiç kimsenin kimseden yana / hiç kimse adına bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı ve hiç kimsenin şefaatinin kabul edilmeyeceği ve yardımın kesildiği / yardım görülmeyeceği bir günden sakının.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O günden sakının ki hiç bir kimse kimseden yana birşey ödeyemez. Kimseden bedel kabul olunmaz. Kimseye de şefaat faide vermez ve onlara (başka her hangi bir) yardım da edilmez.

 • İbni Kesir

  Ve öyle bir günden sakının ki, o gün kimse kimseden yana bir şey ödeyemez, kimseden bedel kabul olunmaz, şefaat fayda vermez ve yardım olunmaz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Hiç kimsenin hiç kimse adına bir şey ödemeyeceği, hiç kimseden fidye kabul edilmeyeceği, hiç kimseye şefaatin fayda vermeyeceği ve kendilerine yardım da edilmeyeceği bir günden kendinizi koruyun!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Öyle bir günden sakının ki, O gün hiçbir kimse bir başkasının yerine ödeme yapamaz, Hiçbir kimseden fidye kabul edilmez Ve kendisine şefaat fayda etmez. Onlara yardım da edilmez.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ve korunun o süreçten ki, hiçbir nefs bir başkası için bir şey ödeyerek onu kurtaramaz. Ondan bir fidye (kurtuluş bedeli) kabul edilmez; ona şefaat fayda vermez ve dahi yardım edilemez!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kimsenin kimseden yana bir şey ödeyemediği, hiç kimseden fidye alınmadığı ve hiç kimseye şefaatin (aracılığın) yarar sağlamadığı ve yardımın kesildiği bir günden sakının

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hiç kimsenin bir başkasının yerine bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimseden fidye kabul edilmeyeceği ve hiç kimseye şefaatin fayda vermeyeceği ve hiç kimseye yardım edilmeyeceği günden sakının.

 • Progressive Muslims

  And beware of a Day when no soul can avail another soul, nor will any amendment be accepted from it, nor will any intercession help it; they will not be supported.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And be in prudent fear of a day no soul will avail a soul anything, nor will compensation be accepted from it, nor will intercession benefit it. And they will not be helped.

 • Aisha Bewley

  Have fear of a Day when no self will be able to compensate for another in any way, and no ransom will be accepted from it, and no intercession benefit it, and they will not be helped.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Beware of the day when no soul will help another soul, no ransom will be accepted, no intercession will be useful, and no one will be helped.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And beware of a Day when no soul can avail another soul, nor will any amendment be accepted from it, nor will any intercession help it; they will not be supported.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Beware of a day when no person can avail another person, nor will any amendment be accepted from it, nor will any intercession help it; they will not be supported.