Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakup'un ve onların soyundan gelenlerin Yahudi veya Hıristiyan olduklarını mı iddia ediyorsunuz? De ki: "Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı?" Allah'tan gelen bir gerçeği kendi yanında gizleyen kimseden daha zalim kim olabilir? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ اِبْرٰه۪يمَ وَاِسْمٰع۪يلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوا هُوداً اَوْ نَصَارٰىۜ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُۜ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِۜ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
Em tekulune inne ibrahime ve ismaile ve ishaka ve ya'kube vel esbata kanu huden ev nasara kul e entum a'lemu emillah, ve men azlemu mimmen keteme şehadeten indehu minallah, ve mallahu bi gafilin amma ta'melun.
#kelimeanlamkök
1emyoksa
2tekulunesöylüyor(mu)sunuzقول
3inneşüphesiz
4ibrahimeİbrahim
5ve ismaiyleve İsma'il
6ve ishakave İshak
7ve yea'kubeve Ya'kub
8vel'esbatave torunlarınınسبط
9kanuolduklarınıكون
10hudenyahudiهود
11evyahut
12nesarahıristiyanنصر
13kulde kiقول
14eentumsiz mi
15ea'lemudaha iyi bilirsinizعلم
16emiyoksa
17llahuAllah (mı)
18ve menve kimdir
19ezlemudaha zalimظلم
20mimmenkimseden
21ketemegizleyenكتم
22şehadetenşahitliğiشهد
23indehuyanında bulunanعند
24minetarafından
25llahiAllah
26ve mave değildir
27llahuAllah
28bigafilingafilغفل
29amma-dan
30tea'meluneyaptıklarınız-عمل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yoksa siz, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarının Yahudi yahut Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: "Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah katında bir tanıklığı gizleyenden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve (onların) torunlar(ın)ın yahudi veya hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz! De ki: "Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?" Allah tarafından kendisine (bildirilmiş) bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir ki!* Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarının Yahudi veya Hıristiyan olduğunu mu ileri sürüyorsunuz? De ki: "Siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa ALLAH mı? ALLAH'ın bildirdiğini gizleyenden daha zalim kim olabilir? ALLAH yaptıklarınızdan gafil değil."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakup'un ve onların soyundan gelenlerin Yahudi veya Hıristiyan olduklarını mı iddia ediyorsunuz? De ki: "Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı?" Allah'tan gelen bir gerçeği kendi yanında gizleyen kimseden daha zalim kim olabilir? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: "Siz mi iyi bilirsiniz, Allah mı?" Allah'ın, kendisine gösterdiği bir gerçeği gizleyenden daha kötü kim olabilir? Yaptığınız hiçbir şey, Allah'a gizli kalmaz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yoksa siz, şöyle mi diyorsunuz: "İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları, aslında, Yahudi veya Nasraniydiler!" De ki: "Siz mi biliyorsunuz; yoksa Allah mı?" Allah tarafından kendisine verilen bir tanıklığı gizleyenden, daha aşırı, kim kendisine yazık edebilir? Allah, yaptıklarınızdan zaten habersiz değildir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yoksa siz "İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve onların neslinden gelenler Yahudi ya da Hıristiyan'dılar mı demek istiyorsunuz? Söyle onlara: Siz Allah'tan daha mı iyi biliyorsunuz? Kendisine Allah'tan gelen bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Ama Allah yaptıklarınızdan gafil değildir."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yoksa siz, "İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunları Yahudi yahut Hıristiyanlardı" mı diyorsunuz? Söyle onlara: "Siz mi daha bilgilisiniz yoksa Allah mı?" Allah'tan kendine ulaşmış bir tanıklığı gizleyenden daha zalim kim vardır! Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yoksa siz, gerçekten İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un ve torunlarının yahudi veya hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: "Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı? Allah'tan kendisinde olan bir şehadeti gizleyenden daha zalim olan kimdir? Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yoksa siz: "İbrahim de İsmail de İshak da Yakup da torunları da hep yahudi veya hıristiyan idiler." mi diyorsunuz? De ki: "sizler mi daha iyi bileceksiniz, yoksa Allah mı? Allah'ın şahitlik ettiği bir gerçeği bilerek gizleyenlerden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  "İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un ve onların soyundan gelenlerin 'Yahudi' yahut 'Hıristiyan' olduklarını mı iddia ediyorsunuz?" De ki: "Allah'tan iyi mi biliyorsunuz? Allah tarafından kendilerine verilen bir delili örtbas edenden daha zalim kim olabilir? Ama Allah yaptıklarınızdan gafil değildir."

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yoksa siz, "İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakub ile Yakuboğulları da yahudi, ya da hıristiyan idiler" mi diyorsunuz? De ki: "Sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?" Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  yoksa İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakub da, Esbat da hep Yehud veya Nesara idiler mi diyorsunuz? Deki sizler mi daha iyi bileceksiniz yoksa Allah mı? Allahın şahadet ettiği bir hakikati bilerek ketm edenden daha zalim kim olabilir? Allah ettiklerinizden gafil değil

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Yoksa siz, İbrahim, İsma'il, İshak, Ya'kub ve sıbt(torun kabile)lerin, yahudi, yahut hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz?" De ki: "Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?" Allah tarafından bildiği bir (gerçeğin) tanıklığını gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.

 • Gültekin Onan

  Yoksa siz gerçekten İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: "Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Tanrı mı? Tanrı'dan kendisinde olan bir şehadeti gizleyenden daha zalim kim olabilir? Tanrı yaptıklarınızdan gafil değildir".

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Yoksa siz: "Gerçek, İbrahim, İsmail, İshak, Ya'kub ve oğulları Yahudi, yahud Hıristiyanlar mı idi" diyorsunuz? De ki: "(Bunu) siz mi daha iyi bilensiniz, yoksa Allah mı? Nezdinde Allahdan (gelen) bir şahidliği (insanlardan) saklayandan daha zaalim kimdir ki? Allah, sizin yapmakda olduklarınızdan gaafil değil".

 • İbni Kesir

  Yoksa siz: İbrahim, İsmail, İshak, Ya'kub ve oğulları Yahudi veya Hristiyan idiler mi, diyorsunuz? Siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından yanında bulunan şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah sizin yaptıklarınızdan gafil değildir, de.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yoksa siz, İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un ve torunlarının, Yahudi yahut Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? (onlara) de ki: -Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah'tan gelen bir şahitliği yanında gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yoksa Siz İbrahim, İsmail, İshak ve Yakub'un ve onun evlatlarının Yahudi veya Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: Siz mi daha iyi bileceksiniz yoksa Allah mı? Allah'ın, kitabı vasıtasıyla kendisine ulaştırdığı hakikati gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yoksa siz, "Şüphesiz ki İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve oğulları Yahudi veya Nasara idi" mi diyorsunuz?.. De ki: "Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı?". . . İndinde, Allah'ın şahitliğini gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah varlığınızın hakikati olarak, yaptıklarınızdan gafil değildir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduğunu mu ileri sürüyorsunuz? De ki: 'Siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa ALLAH mı? ALLAH'ın bildirdiğini gizleyenden daha zalim kim olabilir? ALLAH yaptıklarınızdan gafil değil.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakup'un ve onların soyundan gelenlerin Yahudi veya Hıristiyan olduklarını mı iddia ediyorsunuz? De ki: "Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı?" Allah'tan gelen bir gerçeği kendi yanında gizleyen kimseden daha zalim kim olabilir? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

 • Progressive Muslims

  "Or do you say that Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the Patriarchs were all Jewish or Nazarene" Say: "Are you more knowledgeable or is God" Who is more wicked than one who conceals a testimony with him from God God is not unaware of what you do.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  If you say that Abraham and Ishmael and Isaac, and Jacob and the Grandsons were such as hold to Judaism or Christians, say thou: “Know you better, or does God?” And who is more unjust than he who conceals a witness he has from God? And God is not unmindful of what you do.

 • Aisha Bewley

  Or do they say that Ibrahim and Isma‘il and Ishaq and Ya‘qub and the Tribes were Jews or Christians? Say, ‘Do you know better or does Allah?’ Who could do greater wrong than someone who hides the evidence he has been given by Allah? Allah is not unaware of what you do.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Do you say that Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, and the Patriarchs were Jewish or Christian? Say, "Do you know better than GOD? Who is more evil than one who conceals a testimony he has learned from GOD? GOD is never unaware of anything you do."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "Or do you say that Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the Patriarchs were Jewish or Nazarenes?" Say: "Are you more knowledgeable or is God?" Who is more wicked than the one who conceals a testimony with him from God? God is not unaware of what you do.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "Or do you say that Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the Patriarchs were all Jewish or Nazarene?" Say, "Are you more knowledgeable or is God?" Who is more wicked than one who conceals a testimony with him from God? God is not oblivious of what you do.