Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Birbirinizin mallarını haksız şekilde yemeyin. Günah olduğunu bildiğiniz halde, başkasının bir kısım mallarına haksız yere sahip olabilmek için hukuki hileye başvurmayın.

وَلَا تَأْكُلُٓوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَٓا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَر۪يقاً مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۟
Ve la te'kulu emvalekum beynekum bil batılı ve tudlu biha ilel hukkami li te'kulu ferikan min emvalin nasi bil ismi ve entum ta'lemun.
#kelimeanlamkök
1ve la
2te'kuluyemeyinاكل
3emvalekummallarınızıمول
4beynekumaranızdaبين
5bil-batilibatıl (sebepler) ileبطل
6ve tudluve atmayınدلو
7bihaonları
8ila
9l-hukkamihakimler(in önün)eحكم
10lite'kuluyemeniz içinاكل
11ferikanbir kısmınıفرق
12min
13emvalimallarındanمول
14n-nasiinsanlarınنوس
15bil-ismigünah bir biçimdeاثم
16veentumve siz
17tea'lemunebildiğiniz haldeعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyiniz. Kendiniz bilip dururken, insanların mallarından bir kısmını haram yollarla yemeniz için o malları rüşvet olarakhakimlere vermeyiniz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Mallarınızı aranızda batıl sebep(ler)le yemeyin! Bilerek insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için onları (malları) hakimlere (rüşvet olarak) vermeyin!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Paralarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. Halkın parasını haksız yere yemek amacıyla bile bile memurlara/yöneticilere rüşvet vermeyin.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Birbirinizin mallarını haksız şekilde yemeyin. Günah olduğunu bildiğiniz halde, başkasının bir kısım mallarına haksız yere sahip olabilmek için hukuki hileye başvurmayın.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha girip insanların mallarını yemek için malınızı (rüşvet olarak) yetkililere vermeyin.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Birbirinizin mallarını haksızlıkla aranızda yemeyin. İnsanların mallarından bir bölümünü bilerek haksızlıkla yemek için, onları yargıçlara rüşvet olarak vermeyin.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Birbirinizin mallarını gayr-ı meşru bir biçimde yemeyin ve günaha girerek bile bile insanların hakkını yemek için o malları kullanarak yetkililere ulaşmayın!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Mallarınızı aranızda haksız ve uydurma yollara baş vurarak yemeyin; bilip durduğunuz halde insanların mallarından bir kısmını günaha saparak yemek için onları yargıçlara aktarmayın.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin, insanların mallarından bir kısmını bile bile günah ile yemek için o malları hakimlere sarkıtmayın (dava konusu yapmayın.)

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Birbirinizin mallarını haksız şekilde yiyip tüketmeyin ve başkalarına ait meşru mallardan hiçbirini bilerek haksızlıkla tüketmek için hukuki hilelere başvurmayın.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere (rüşvet olarak) vermeyin.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de aranızda mallarınızı batıl sebeble yemeyin nasın emvalinden bir kısmını bile bile günah ile yemek için o malları hakimlere sarkıtmayın

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Mallarınızı, aranızda batıl (sebepler) ile yemeyin; bile bile insanların mallarından bir kısmını günah bir biçimde yemeniz için onları hakimler(in önün)e atmayın (hakimlere götürmeyin veya onlara rüşvet vermeyin).

 • Gültekin Onan

  Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Aranızda (birbirinizin) mallarınızı haksız sebeblerle yemeyin ve kendiniz bilib dururken insanların mallarından bir kısmını günah (ı mucip suretler) le yemeniz için onları (o malları) haakimlere aktarma etmeyin.

 • İbni Kesir

  Mallarınızı aranızda batıl ile yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını, siz bildiğiniz halde günahla yemek için onları hakimlere aktarmayın.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Aranızda birbirinizin mallarını haksız sebeplerle yemeyin ve bildiğiniz halde insanların mallarından bir kısmını günahı gerektirecek şekilde yemek için onu hakimlere (rüşvet olarak) aktarmayın.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bir de, birbirinizin mallarını haksız yollarla yemeyin. Halkın mallarından bir kısmını, bile bile haksız yere yemek için, rüşvetlerle hakimlere koşmayın.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Mallarınızı, aranızda, gerçeklerle bağdaşmayan şekilde yemeyin. Ve bilip durduğunuz halde insanların mallarından haksız yere yemek için hükmedicilere koşmayın.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Paralarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. Halkın parasını haksız yere yemek amacıyla bile-bile memurlara/yöneticiler rüşvet vermeyin.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Birbirinizin mallarını haksız şekilde yemeyin. Günah olduğunu bildiğiniz halde, başkasının bir kısım mallarına haksız yere sahip olabilmek için hukuki hileye başvurmayın.

 • Progressive Muslims

  And do not consume your money between you unjustly by bribing the decision makers so that you may consume a part of the other people's money sinfully while you know!

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And consume not your wealth among yourselves in vanity, neither offer it to the authorities that you might consume part of the property of the people through sin, when you know.

 • Aisha Bewley

  Do not devour one another’s property by false means nor offer it to the judges as a bribe, trying through crime to knowingly usurp a portion of other people’s property.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You shall not take each others' money illicitly, nor shall you bribe the officials to deprive others of some of their rights illicitly, while you know.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And do not consume your money between you unjustly by bribing the decision makers so that you may consume a part of the money of other people sinfully while you know!

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Do not consume your money between you unjustly by bribing the decision-makers so that you may consume a part of the other people's money sinfully while you know!